DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 40     <-- 40 -->        PDF

U toku 16 godina moći ćemo u svakom debljinskom stepenu posjeći stabla,
koja nisu potrebna u slijedećem višem debljinskom stepenu; njihov broj definiran
je diferencijom broja stabala u dvjema susjednim debljinskim stepenima
(vidi tabelu 3.). Iz tabele 3 se razabire, da se u toku ophodnjice od 16 godina
može posjeći 114 stabala s drvnom masom od 104,9 m3/ha. Prema tome godišnji
etat iznosi 104,9 m3 :16 = 6,6 m3 po hektaru produktivne šumske površine. U
tom je slučaju etat jednak prirastu! Cifra od 6,6 ml3/ha znači maksimum. U
praksi se preporuča realizirati nešto niži etat zbog koeficijenta sigurnosti.


Ako je prosječno vrijeme prijelaza 6, 8, 10, 12 godina i t. d., te ako cifru
od 105 m3 podijelimo sa 6, 8, 10, 12 i t. d., dobivamo ove prosječne godišnje
priraste po hektaru: 17,5 m3, 13,2 m3, 10,5 m3, 8,8 m3 i t. d.


Eto na taj je način A. Schaeffe r dobio podatke o prirastu u drugoj koloni
tabele 1. Podaci u ostalim kolonama dobiveni su na temelju jednostavne
proporcije. Kod iste prosječne širine goda, prirast je to veći, što je drvna masa
veća. Ako drvna masa neke sastojine iznosi 250 m3/ha i ako je prosječno vrijeme
prijelaza u toj sastojini 16 godina, onda prosječni godišnji prirast (Z)
iznosi:


6,6 m3 : 320 m3 = Z : 250 m3


Z = 5,2 m3/ha


U tabeli 1. navedeni su godišnji prirasti za drvne mase od 100, 150. 200,
250 i 320 m3 i za prosječna vremena prijelaza od 6 do 46 godina. Za druge drvne
mase i za druga prosječna vremena prijelaza treba vršiti interpolaciju ili jednostavnu
multiplikaciju. Za drvnu masu od 400 m3/ha valja podvostručiti podatka
u koloni 4, a za drvnu masu od 450 m3/ha valja potrostručiti cifre u koloni 5.


Za podatke o prirastu u tabeli 1. A. Schaeffe r kaže, da nisu apsolutno
točni, ali da se mnogo ne razlikuju od prirasta, koji su utvrđeni po kontrolnoj
metodi.


Podaci o godišnjem prirastu u tabeli 1. mogu se izraziti ovom formulom:


U toj formuli (M) označava drvnu masu na panju po jednom hektaru; (Ts)
je prosječno vrijeme prijelaza za sastojinu kao cjelinu, uzimajući u račun deljinske
stepene od 5 cm.


Postotak prirasta (p) iznosi prema tome:


1


~´10°


P = . m


3Ts
Navedene formule upotrebljavaju se u običnoj francuskoj praksi uređivanja
prebornih šuma.
DEMONSTRACIJA METODE


Možda će biti najinstruktivnije, ako posegnemo za pokusnom plohom
»Jasle I«, jer je za tu plohu donesen detaljni opis i obračun prirasta po jednoj
drugoj metodi u Šumarskom listu br. 1/1953. na str. 192.—196. Individualna
vremena prijelaza za tu plohu navedena su u tabeli 4 tog članka. Prosječno
vrijeme prijelaza (Ts) za sastojinu kao cjelinu iznosi 14,7 godina, ako uzmemo
u račun broj stabala, kao težine u pojedinim debljinskim stepenima. Može se