DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 4     <-- 4 -->        PDF

aktivnosti moraju što šire da oslanjaju na razgranat sistem društvenog samoupravljanja
i da ostvaruju što prisniju saradnju sa svim društveno-političkim
organizacijama koje postaju sve važniji faktor društvenog života. »Tako odgovorna
uloga organizacija Socijalističkog saveza nameće potrebu da se u njihovim
rukovodstvima i pomoćnim telima što šire okupe aktivni društveno-politički
radnici sa svih područja političkog, kulturnog i privrednog života« (Iz zaključaka
V Kongresa SSRNJ). Ovim se jasno određuje i orijentacija i sadržaj rada
na teritoriji komune inžinjersko-tehničkih organizacija koje su se već afirmisale
kao značajan društveni faktor i deo organizovanih društvenih snaga, koje
nose socijalističku izgradnju zemlje i koje su se »masovno uključile u rad
organa društvene samouprave« (Iz rezolucije V Kongresa ITJ). Od ovoga treba
polaziti i pri određivanju orijentacije i sadržine rada u komuni organizacija
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije.


I V Kongres ITJ, iako održan ranije, postavio je sebi zadatke koji su na
liniji zaključaka V Kongresa Socijalističkog saveza.


Rad naših osnovnih organizacija (podružnica, sekcija, klubova) i ranije je
usmeravan u pravcu pomaganja bržeg i potpunijeg razvoja komunalnog sistema.
O tome je bilo govora i na III Kongresu 1958 godine na Bledu. Nema sumnje
da su u tome postignuti i izvesni uspesi. Mi danas, kako se vidi iz izveštaja
republičkih društava, imamo više podružnica koje su se vrlo dobro uključile u
rad svojih komuna i srezova i koje su baš u tome našle osnovnu sadržinu svoga
rada. Ali ipak ostaje činjenica da većina podružnica nije našla svoje pravo
mesto u životu i radu komune. Aktivnost je tih podružnica ili nepotpuna ili
povremena: od slučaja do slučaja, a postoje i podružnice koje su se zatvorile u
svoj uski krug baveći se nekim čisto stručnim pitanjima i povezujući se jedino
vertikalno na republička društva.


Naše podružnice obuhvataju često relativno veliki broj inženjera i tehničara
koji, kao tehnička inteligencija, pretstavljaju značajan faktor u životu
jedne komune. Međutim, ove su snage vrlo malo organizovano iskorišćene kroz
samu organizaciju. Nasuprot ovom aktiviraju se vrlo široko pojedinci kao projektanti,
stručni savetnici i slično, a za čiji je rad vezano neopravdano visoko
naplaćivanje honorara. I sama organizaciona forma našeg Saveza, sa naglašenom
vertikalnom linijom povezivanja i republičkim društvom, kao osnovnom
organizacijom, pogrešno je orijentisala aktivnost naših podružnica, .


Međutim, često su napori naših organizacija u pravcu njihovog uključivanja
u život i rad komune ostajali bez rezultati jer nisu nailazili na podršku organa
komune, narodne vlasti, političkih i drugih društvenih organizacija. Dešava se
da naše organizacije često ne mogu sebi da obezbede ni najelementarnije uslove
za rad kao što su prostorije, inventar i slično. Komuna treba da se orijentiše
na potrebu društvenog rada inženjera i tehničara, da prihvata, pomaže i potstiče
inicijativu koja dolazi od organizacija na terenu pa će one vrlo brzo napredovati
i postaće značajan faktor u životu komune.


Kao osnovni naš zadatak nameće se i dalje razvijanje i jačanje naših lokalnih
organizacija i njihovo uključivanje u život i rad komune. »Lokalne organizacije
inženjera i tehničara treba da budu inicijatori za rešavanje niza pitanja
iz komunalnog života koji interesuju, pre svega, inženjere i tehničare ili koji se
bez njihovog učešća ne mogu pravilno rešavati. Kroz svoj rad one treba da
postanu jedna od osnovica za formiranje mnogobrojnih organa komunalne i
društvene samouprave« (V. Nenadović: Uloga organizacija inženjera i tehničara
u daljem razvoju komunalnog sistema).