DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Prosječno vrijeme prijelaza se utvrđuje pomoću Presslerov a svrdla
tako, da se izbrajaju godovi na izvrcima duljine od 2,5 cm. Broj godova na
izvrtku, dugom 2,5 cm, zovemo vrijeme prijelaza. Prosjek od individualnih vremena
prijelaza daje nam prosječno vrijeme prijelaza. Ako neki
odjel ima 250 m3 po jednom hektaru i ako je prosječno vrijeme prijelaza u toj
sastojini 20 godina, onda po Schaefferovo j tabeli godišnji prirast jelovine
u tom odjelu iznosi 4,1 m3 po hektaru.


Navedenu tabelu konstruirao je A. Schaeffe r na temelju jedne svoje
normale za preborne šume Alpa. Pomoću mnogobrojnih inventura on je utvrdio,
da u srednjoj alpskoj regiji normalna jelova preborna sastojina ima oko 400
stabala debljih od 17,5 cm prsnog promjera sa drvnom masom od oko 320 m3/ha
i temeljnicom od 36,1 m2/ha. U tabeli 2. naveli smo tu normalu, koju Schaeffe
r smatra najpovoljnijim tipom za tamošnje jelove šume.


TABELA 2.
Drvna masa u m3
Debljinski
stepen u cm
20
Broj stabala
po hektaru
114
Tarifa
0,2
po debljinskim
stepenima
22,80
po debljinskim
razredima
25 73 0,4 29,20
30 55 0,6 33,00 120,20
35 44 0,8 35,20
40
45
35
27
1,1
1,4
38.50
37,80
50 21 1,9 39,90 202,10
55 17 2,5 42,50
60 14 3,1 43,40


Ukupno 400 322,30 322,30


Schaeffe r kaže, da je ophodnjica od 16 godina u srednjoj oblasti Alpa
nužn a i dovoljna , da jelova stabla pređu iz jednog debljinskog stepena
u slijedeći viši.


Iz tabele 3. vidimo, koja se stabla teoretski mogu posjeći u toku jedne ophodnjice,
da bi na koncu ophodnjice našli početno stanje, dakako, uz pretpostavku,
da je neinventarizirana drvna masa (stabla tanja od 17,5 cm prsnog
promjera) dovoljna.


TABELA 3.


14—73 = 41 stablo od 20 cm s drvnom masom 8,20 m3
73—55 = 18 stabala od 20 cm 7,20 m3
55—44 = 11 stabala od 30 cm 6,60 m3
44—35 = 9 stabala od 35 cm 7,20 m3
35—27 = 8 stabala od 40 cm 8,80 m3
27—21 = 6 stabala od 45 cm 8,40 m3
21—17 = 4 stabla od 50 cm 7,60 m3
17—14 = 3 stabla od 55 cm 7,50 m3
14— 0 = 14 stabala od 60 cm 43,40 m3


Ukupno 114 stabala Ukupno 104,90 m3