DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Predmete u vezi s naplatom taksa nadležni su da rješavaju organi javne
uprave, dok su sporove u vezi s naplatom šumske takse nadležni da rješavaju
sudovi.


Međutim se u praksi dešava, da predmete u vezi s naplatom šumske takse
rješavaju organi uprave, a sudovi se oglašavaju nenadležnim za rješavanje
takvih predmeta ili se i jedni i drugi oglašavaju nenadležnim i tako dolazi do
sukoba nadležnosti i do nepotrebnog odugovlačenja postupka, što se naročito u
privredi štetno odražava. Mora se priznati, da u zadnje vrijeme takvih slučajeva
ima sve rjeđe.


Treba također napomenuti, da se vrlo često u službenom dopisivanju zbog
sličnosti izraza šumskom taksom naziva taksa za sječu ili obratno tako, da se
tek iz sadržaja predmeta može razabrati o čemu se zapravo radi.


Premda je šumarijama od strane Sekretarijata Izvršnog vijeća Sabora za
šumarstvo preporučeno, da izbjegavaju upotrebu spomenutog izraza i da mjesto
njega upotrebljavaju izraz »cijena drveta na panju«, naziv šumska taksa kroz
dugo vrijeme upotrebe toliko je uhvatio korijen, da u tom pravcu nije bilo
uspjeha.


Odlukom Saveznog Izvršnog vijeća o prestanku važenja Odluke o najvišim
cijenama drveta na panju (SI. list 13/60) stavljena je van snage Odluka o najvišim
cijenama drveta na panju. (SI. list br. 32/54), na osnovu koje je Izvršno
vijeće Sabora svake godine donosilo republičku Odluku o najvišim prodajnim
cijenama drveta na panju iz šuma općenarodne imovine (šumske takse), tako da
sada šumske takse kao unapred određene prodajne cijene drveta na panju
nema.


Kako je time nestalo ono što je cijeni drveta na panju dalo naziv »taksa«,
izgleda, da će u buduće naziv »šumska taksa« podijeliti sudbinu naziva »taksacija
« za pojam uređivanja šuma (također grčkog porijekla), koji se zadržao samo
u razgovoru među stručnjacima, dok se u službenim spisima ne upotrebljava.
Ovaj će se izraz vjerojatno u buduće u diskusijama i razgovoru zbog njegove
uobičajenosti upotrebljavati za oznaku pojma vrijednosti drveta na panju i to
u vezi s financijskim poslovanjem i raspodjelom dohotka šumskih gospodarstava
kao i u vezi s fondom za unapređenje šumarstva u koliko ovaj i dalje bude
postojao.


JURIDISCHE BETRACHTUNGEN AUF DEM GEBIET DES FORSTWESENS


Autor macht einige Vorschäge die in dem neuen Forstgesetz fixiert werden
sollen, so z. B. die Definition für den Begriff »Wald«, weil diese Bestimmung bisher
in unserem Gesetze fehlt. Ausserdem, meint der Autor, Tersinus »Waldtaxe« ist
schlecht eingeführt und man soll ihn aus der Forstpraxis ausschliessen. Besser wäre
es: »der Stockpreis«.