DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 30     <-- 30 -->        PDF

KAPTAŽNI UZGOJ TOPOLA U PLANTAŽAMA


Ing. Ivo Pođhorski


Kod plantažnog uzgoja topola vrši se u pravilu duboka sadnja jakih sadnica
stablašica, koje se sade 0,60 do 1 m dublje nego što su bile u rasadniku.
Ovako posađene one razvijaju veliki dio svog korijenja i u dubljim slojevima
tla.


Za vrijeme vegetacije ti dublji slojevi dostupni su oborinskoj vodi samo
za dužih kiša. Voda kraćih kiša i pljuskova zadrži se velikim dijelom na li´šću
vegetacije, a ukoliko i dopre do tla, upije ju samo površinski sloj. Zbog toga
su u plantažama kratkotrajne oborine nedostupne za dublje slojeve tla, pogotovu
kod teže propusnih tala.


Te su činjenice od velike važnosti po razvoj posađenih topola koje zahtijevaju
mnogo vlage i koje u plantažama kod stalnog obrađivanja pridruženih
kultura ne mogu razviti površinsko korijenje.


SI. 1.


Radi toga smo i postavili pitanje na koji bi se način u plantažama oborinska
voda tokom vegetacije i kod kraćih kiša mogla neposredno dovoditi u
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 31     <-- 31 -->        PDF

dublje slojeve tla u kojima je razvijeno korijenje topola. Razmotrivši taj
problem, došli smo do zaključka da se on može riješiti metodom koju nazivamo
kaptažnim uzgojem topola. Ona se sastoji u slijedećem:


Prigodom sadnje topola, treba uz svaku sadnicu izvesti kratku, okomitu
kaptažu od šljunka ili fašina, od površine do dubljine jame (v. si. 1). Sve te
pojedine kaptaže treba povezati jarkom koji vodi uz red posađenih sadnica.
Taj jarak nastaje već i kod samog oranja s lijeve i desne strane svakog reda
sadnica, ako se zemlja između redova obrađuje u lijehastim slogovima. Jarak
koji veže red kaptaža, treba da svaku kaptažu tangira tako, da se u njemu
nakupljena voda može slijevati u kaptažnu rupu.


Kod kiša, veliki dio oborinske vode slijeva se sa površine zemljišta u jarak
koji veže kaptaže i kroz njih prodire direktno u dublje slojeve tla oko sadnica
(v. si. 2).


ga!]WCT^1 »j -r rZ


SI. 2.


Opisanu kaptažu natapao bi direktno jarak s jedne strane reda. Da se
iskoristi voda koja se cijedi iz druge strane sloga u rubni jarak, trebalo bi
na stanovitim rastojanjima prekopati vezu s jarkom iza reda (v. si. 3).


SI. 3.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Na taj bi način voda kratkih pljuskova i kiša ljeti, a i inače, sva voda
svih oborina tokom godine, prodirala brže u dublje slojeve tla oko korijenja.
Smatramo, da bi se takvom kaptažom u mnogo većem stepenu iskorištavale
oborine za donje horizonte tla i da bi se postigla mnogo jača akumulacija vlage
u tlu.


Osim navodnjavanja kaptaža bi po našem mišljenju djelovala osobito povoljno
i dovađanjem zraka u dublje slojeve, pogotovu kod teških tala.


Ako bi se šljunku kaptaže primiješala topiva hranila, ona bi se ispiranjem
postepeno unosila u tlo u neposrednu blizinu korijenja sadnice. Otopljena hraniva
mogla bi se dodavati i zalijevanjem kroz kaptažu. Taj način mogao bi se
upotrebiti i za pokuse prihranjivanja.


Opisana kaptaža bila bi naročito podesna za umjetno natapanje ako bi se
ljeti u jarke dovodila voda. Možda bi takvo natapanje kroz kaptažu bilo mnogo
efikasnije nego umjetno kišenje, kod kojeg će se kiša velikim dijelom
zadržati na površini lišća nadzemne vegetacije (pridruženih kultura).


Izvedba opisane kaptaže je jednostavna i jeftina. Ona se može izvesti sa
šljunkom ili fašinama. Držimo da je ona sa šljunkom povoljnija. Sam rad kaptaže
vrši se ovako:


Kod sadnje sadnica topola stavi se u jedan kut jame okomito limena cijev
okruglog presjeka, širine cea 13 cm, a dužine od 0,80 do 1 m. Ona imade na
gornjem obodu ručice. U nju se prije nego što se sadnica stavlja u jamu nasipa
šljunak bez pijeska, srednje krupnoće, i to do visine razine tla. Zatim se sadnica
propisno zasadi i čitava jama ispuni sa zemljom. Limena cijev izvuče se
pomoću ručica iz zemlje, u kojoj po tome ostaje samo jedan stup šljunka t. j .
kaptaža (si. 1).


Ako se radi sa 80 cm dugom, limenom cijevi 13 cm promjera, njena sadržina
iznosi 0,01064 m3. Za 200 jama po 1 ha t. j . za razmak stabala 7 X 7 m,
potrebno je za 200 takvih kaptaža 2,13 m3 šljunka.


Ako se kaptaža izvodi sa fašinama, limena cijev nije potrebna, već se snop
fašina oko 13 cm širok a 0,8—lm dug, usadi u kut jame i prigodom sadnje
zatrpa. Fašine ne smiju biti od pruća topola ili vrba zbog bolesti upale kore.


Djelovanje te metode bilo bi pojačano ako bi se tlo u plantažama između
redova obrađivalo u lijehastim slogovima sa profilom plitkog luka, kako bi
se voda sa čitavog zemljišta što bolje slijevala u obostrane jarke.


Opisana metoda došla bi u obzir za sve tipove tala, osim za jako propusne.
Ona bi se uz stanovite modifikacije mogla primijeniti i kod svih plantaža,
listača i četinjača, kod uzgoja topola u redovima, a možda bi bila podesna i za
uzgoj voćaka.


Opisanu metodu kaptažnog uzgoja topola u plantaži, primijenili smo ovog
proljeća u pokusnom nasadu kod šumarije Koprivnica, a pokuse s njom nastavit
ćemo i dalje.


Iako je opisana metoda tek u provjeravanju, ona ukazuje na mnoge prednosti,
pa bi se isplatilo da se svestrano ispita i pokuša. Zbog toga o njoj i obavještavamo
naše uzgajače topola.


EINE NEUE ANFEUCHTUNGSMETHODE BEI DER PAPPELZUCHT


Damit das Niederschlagswasser während der Vegetationszeit in die tiefere Bodenschichten
zu den Wurzeln der Pappel zukommen könnte, der Autor schägt eine
neue Methode vor, welche noch weiter geprüft wird.