DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 84 JULI—AUGUST GODINA 196«


ULOGA I ZADACI INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE U DALJEM RAZVITKU
KOMUNALNOG SISTEMA KAO I NA UNAPREĐENJU
ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE DRVETA*


Dr. Ing. Ljubomir Petrović — Ing. Novak Mihajlović


Peti kongres inženjera i tehničara Jugoslavije postavio je pred sve svoje
organizacije važne zadatke u vezi sa političko - ekonomskim ciljevima i krupnim
tehničkim zadacima koje treba da ispuni u periodu narednog Petogodišnjeg
plana i daljeg razvitka našeg socijalističkog društva.


Iz sklopa svih tih zadataka mi ponovo iznosimo pred naš plenum dva važna
pitanja, ne samo zato što je njihovu važnost podvukao V. Kongres ITJ, nego i
zato što su to dva bitna pitanja za dalju aktivnost našeg Saveza i dalji razvitak
šumske privrede i industrije drveta.


Uključivanje naših inženjera i tehničara u život i rad komune, njihovo
aktiviranje na stalnom i organizovanom pružanju pomoći organima komune,
pomaganju i razvijanju komunalnog sistema, i u okviru toga nalaženja sadržine
rada na skladnom razvitku i unapređenju šumske privrede i industrije drveta,
jeste prvo pitanje, koje za nas, kao pitanje, nije novo, ali koje je danas, posle


V. Kongresa Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, dobilo dublji sadržaj
i smisao. Na XV. plenumu u Mostaru mi u ovom pitanju nismo dovoljno
sagledali ono što je bitno, već smo ga tretirali više sa formalne strane: da li je
orijentacija naše aktivnosti na radu u komuni pogodna ili nije s obzirom na
dosadašnje navike i organizacionu šemu. Da budemo iskreni, nismo bili ni dovoljno
ubeđeni u nužnost ove orijentacije, pa smo u teškoćama na koje smo
nailazili baš u komuni nalazili opravdanje za ostajanje na starom. Danas više
nema mesta takvim shvatanjima ni s formalne ni sa suštinske strane. Sa formalne
strane ovo je pitanje rešeno novim statutom Saveza ITJ. Suštinsku
stranu je dao V Kongres Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije koji
je iscrpno analizirao postignute rezultate našeg socijalističkog razvitka u proteklom
sedmogodišnjem periodu i konstatovao punu afirmaciju komune kao
osnovne ćelije našeg socijalističkog društva u kojoj se svakodnevno odvija
intenzivan društveno-politički život, koja je postala osnovno mesto društvenopolitičke
aktivnosti i inicijative svih građana i čije dalje jačanje sve više doprinosi
povećanju aktivnosti socijalističkih snaga u mehanizmu samoupravljanja.
Ocrtavajući dalju političku delatnost opštinskih organizacija Socijalističkog
saveza V Kongres je ukazao na potrebu da se ove organizacije u svojoj političkoj
* Referat podnet na XVII. Plenumu Saveza ITŠIDJ