DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 23     <-- 23 -->        PDF

SI. 7. — Schwingfog u akciji


zaraza se širila svake godine zahvatajući uvijek nove sastojine. Intenzivno je
bilo napadnuto oko 400 ha, a ukupno blizu 1000 ha. Iznad 1000 m nad. vis. Argyresthia
ne dolazi, pa je i to dokaz, da je njena pojava uvjetovana u prvom redu
klimatskim uslovima.


Stete od moljca jelinih iglica očituju se u sušenju stabala i gubitku prirasta.
Gubitak prirasta, uslijed slabe sposobnosti jele da regenerira krošnju, protegne
se kroz više godina. U Gorskom Kotaru on traje i danas (8 godina). Nekoja
stabla osuše se odmah, a nekoja vegetiraju 8 i više godina da se na kraju osuše.
Jelov podmladak također strada. Smreka nije u opasnosti usprkos napada na
pojedine iglice za vrijeme kulminacije. Napadnute jele ne rađaju sjemenom. Na
vapnenoj podlozi postoji opasnost za tlo.


Pokusi suzbijanja provedeni u šumi i laboratoriju, pokazali su da je protiv
gusjenica efikasan Parathion E-605 u koncentraciji od 0,1—0,2%. Metasystox
je pokazao dobre rezultate u većim koncentracijama (0,3!%). Systox nije zadovoljio.
Hladno vrijeme umanjuje efikasnost svih navedenih preparata. Zbog toga
kao i zbog otrovnosti ovih insekticida, suzbijanje njima nije za preporučiti.


Suzbijanje leptira moguće je provesti Schwinfog aparatima zamagljivanjem
DDT preparatima (Pantakan M-15). Suzbijanje treba provesti odmah po izlasku
prvog leptira, a zatim ga ponoviti nakon 10 dana i nakon 20 dana. Za početak