DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Tok ugibanja u prirodi ipak je bio nešto usporen, uslijed niskih temperatura.


Na osnovu ovako provedenih pokusa mogli smo preporučiti suzbijanje sa
E-605 koncentracije 0,1% i 0,2%. Nažalost suzbijanje ovim preparatom je zbog
njegove otrovnosti opasno i provedivo samo na podmlatku do 3 met. visine.


Suzbijanje leptira. Godine 1959. pojavio se u šumi Mlaka jelov
savijač, pa smo preporučili suzbijanje aparatima tipa Schwinfog Pantakanom
M-15. Kod prenamnažanja savijač napada i podmladak i niža stabla, pa smo
htjeli na ovima spriječiti štete. Međutim te godine suzbijanje savijača je palo
baš u vrijeme maksimuma lijeta leptira jelina moljca, koji se te godine opet
pojavio većim intenzitetom (12. lipnja).


Tom prilikom pokazalo se da uslijed povoljnih termičkih uslova magla
dostiže do vrhova najviših stabala, što se nije moglo očekivati (si. 7 i 8). To je
podiglo upotrebljivost ovakovih aparata u prebornim odnosno brdskim šumama.


Prilikom suzbijanja primjećeno je da su leptiri jelina moljca padali na tlo
i ugibali u ogromnom broju. To nam je pokazalo da je ovaj način suzbijanja
leptira moguć i da ga treba preporučiti praksi. Ipak radi dugog vremenskog
intervala u kome se zbiva eklozija leptira, suzbijanje treba ponoviti jedan pa
čak, prema prilikama, i dva puta. Prvo suzbijanje treba provesti neposredno
poslije pojave prvih leptira. Ostala tretiranja ovisit će o vremenskim prilikama.
ali se može preporučiti da se izvrši u razmacima od 10 dana, počev od prvog
tretmana. Na ovaj način bit ćemo sigurni u uspjeh. Istina, da ponovljeno suzbijanje
povisuje troškove akcije, ali ogromni gubici, koji nastaju uslijed napada
jelina moljca opravdat će ove izdatke. Tim više što znademo da smo u četinjarima
deficitarni i da iz toga proističu teškoće u našoj industriji celuloze i papira.


SI. 6. — Suma Mlaka u kojoj je
vršeno suzbijanje jelova savijača i
jelina moljca.


ZAKLJUČAK


Argyresthia fundella F. R. — moljac jelinih iglica smatra se dosada u Hrvatskoj
neznatno štetnom vrstom. Posljednjih godina namnožio se u tolikom
broju na području šumarije Fužine u Gorskom Kotaru, da je pričinio ozbiljne
štete šumskom gospodarstvu. Uslijed napada ovoga štetnika osušilo se i posjeklo
dosada, prema nepotpunim podacima ,više od 12.000 m3 jelovih stabala.


Povoljni klimatski uslovi u predjelu oko mjesta Fužina, izloženom utjecaju
mediteranske klime, koja je inače posljednjih godina postala toplija, pogodovali
su razmnažanju ovoga štetnika.


Biološki datumi jelina moljca u našim krajevima u skladu su s onima već
poznatim u literaturi, uz izvjesna manja odstupanja. U Gorskom Kotaru gradacija
je započela još 1950. godine, a prestala je 1957. godine. Za to vrijeme