DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 15     <-- 15 -->        PDF

SI. 1. Krošnje napadnutih stabala postepeno su ostajale bez iglica. Budućnost
stabala ovisi o postotku izgubljenih iglica.


Pojava opadanja iglica i sušenja stabala primijećena je prvo 1954. god. u
šumskim predjelima Sovinja k i Z vi r jak, i u nešto slabijem intenzitetu
u šumi Mlaka . 1955. godine intenzivno je ova pojava zahvatila šumu Mlaka
a počeci su se javili u susjednoj šumi Benkovac . Međutim već slijedeće tj.
1956. godine kulminacija je nastupila u šumi Benkovac . Ovakav tok isključivao
je klimu ili stanište kao direktni uzrok sušenja jelovih stabala. Isključili
smo također infekciju gljivom (Agaricu s melleus ) kao uzročnika sušenja,
jer među oborenim stablima nismo nalazili stabla, koja bi imala simptome karakteristične
za ovu bolest. Utvrdio sam također odsustvo podkomjaka na velikom
broju osušenih stabala. Svježe osušena a oborena stabla imala su svježi
kambij, što je značilo da uzrok sušenju ne može biti u korjenovom sistemu.
Najzad kad smo na 90´% otpalih iglica ustanovili rupice koje su izbušile gusjenice
jelina moljca, i kada smo na jelovom podmlatku u šumi Mlaka i Benkovac
ujesen 1955. god. pronašli golemi broj gusjenica jelina moljca u iglicama,
nije bilo više nikakove sumnje da je jelin moljac — Argyresthi a fun-
del 1 a F. R. direktni uzrok sušenja jele na području šumarije Fužine u Gorskom
Kotaru.


Diferencijalno dijagnostički dolazila bi u obzir Semasi a subsequan a
HW. (savijač jelinih iglica). Ovaj je štetnik zapažen u šumama iznad Novo ga
još 1893. god. (prema Horvathu cit. Escherichu). Za njega je karakteristično
da izgrižene iglice zapreda i obvija nitima, što jelin moljac ne čini. I Epiblem a
tedell a CL. znade napasti jelu i gusjenice žive u iglicama, ali za ovoga je
štetnika glavna biljka hraniteljica smreka, a jelu napada samo iznimno.


Konačno 1955. god. ljeti našli smo u navedenim sastojinama veliki broj leptira
i determinacijom sigurno utvrdili da se radi o Argyresthii fundella F. R.
iako taj štetnik dotada nije bio poznat u našim šumama kao štetnik od većeg
značenja.