DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U okolini vodnih tokova i gdje duže vremena voda stagnira nalazi se zajednica
vrba i topola (nedovoljno istražena sveza Populion albae). Na mokrim
teškim glinenim i glinasto-ilovastim močvarnim tlima izgrađena je neistražena
zajednica johe Alnus glutinosa-Carex brizoides) u čistim sastojinama ili sa
slabo razvijenim lužnjakom i jasenom.


SASTAV SUMA PO VRSTAMA DRVEĆA


Ü šumama G. Posavine ovakav je prosječan omjer smjese po drvnoj masi;
hrast 48%, jasen 36% i brijest 7%, ukupno 91% glavnih vrsta drveća i 9% uzgrednih
(tvrdih listača 4% i mekih 5%). U šumi lužnjaka možemo razlikovati
suši, vlažniji i mokriji tip s različitom primjesom graba ili jasena; slično i za jasenove
sastojine, koje mogu biti čiste i s razlčitom primjesom lužnjaka, brijesta
ili johe.


Postotak hrasta kreće se, po gosp, jedinicama, od 24 do 93; najniži je prosječno
u području općina Kutina, Popovača i Okučani, a najviši u općinama V.
Gorica, Dugo selo, Lekenik i Petrinja. Postotak jasena se kreće od 5 do68; najniži
je tamo, gdje je veći postotak lužnjaka. Postotak brijesta najviši je u općini
Popovača. Na desnoj obali Save imamo jasena 23% a na lijevoj 41%; iz toga se
može zaključiti, da je lijeva obala navedenog područja vlažnija i mokrija nego
desna.


Postotak omjera hrasta i jasena kreće se prosječno za područje kotara:


hrast jasen svega


Zagreb 77% 7% 84%


Sisak 52% 31% 83%


Kutina 51% 28% 79%


N. Gradiška 37% 53% 90%
Drvna masa hrasta i jasena zajedno, po kotarima, mnogo ne varira. Ali na
temelju ovog pregleda vrlo je značajna razlika između masa navedenih vrsta
drveća; u gruboj prosječnosti od zapada prema istoku područja učešće hrasta
pada a jasena raste.


OMJER DOBNIH RAZREDA I VRIJEDNOST SUMA


Struktura dobnih razreda po površini (bez čistina) prosječno je vrlo loša:


starost god. 1—40 41—80 81—120 120
% 37 52 11 —


Mlade i srednjedobne sastojine zauzimaju, dakle, 89% površine, a starije i
zrele samo 11%.


Odnos dobnih razreda po drvnoj masi je ovaj:


starost god. 1—40 41—80 81—120 120
m3 1,155.800 6,298.400 2,188.800 9.500


Svega 9,652.500 m3, od toga na desnoj obali Save 28% i na lijevoj 73%.


134