DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 6     <-- 6 -->        PDF

FIZIOGRAFSKI ODNOSI


Geomorfološki Gornja Posavina čini kotlinastu zaravan (nekad dio područja
velikog Panonskog mora) na nadm. visini 89 do 116 m s diluvijalnim uzvisinama,
nizama i gredama. Visinske razlike već od nekoliko decimetara utječu, posebnim


Slika hr. 2 — Shema hidrauličkog djelovanja projektiranog sistema