DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 13     <-- 13 -->        PDF

proreda mladika i mladih sastojina. Mi smo ovdje iznijeli naše rezultate, metodu
rada, kao i istaknuli mogućnosti primjene i prednosti tog novog načina rada,
za kojega smo sigurni da će se, nakon našeg prvog pokusnog rada, uvesti u
praksu.


Nadalje u ovom su radu izneseni ukratko i rezultati naših ostalih pokusa,
za koje smatramo, da ih treba još nastaviti, pa da našoj praksi možemo dati
sigurne upute u uništavanju određenih korova.


Uvjereni smo, da ćemo ovim prvim opširnijim radom i rezultatima pokusa
primjene herbicida u šumarstvu zainteresirati kolege — praktične šumare —
na terenu, koji će s nama zajedno tražiti najbolja rješenja. Potrebno je, naime,
naglasiti, da možda ni na jednom području zaštite bilja nije potrebno toliko uska
saradnja stručnjaka na zaštitu bilja i operative, kao na ovom području, jer samo
velik broj pokusa pod vrlo različitim uslovima može dati pravu sliku o mogućnosti
upotrebe herbicida u šumarstvu. Prigodom ekskurzija, koje je u suradnji
s nama organizirala PŠ komora u Zagrebu, sekcija za šumarstvo, na naše pokusne
plohe u Strizivojni i Hrv. Kostajnici, mi smo od kolega dobili niz novih
poticaja za postavljenje različitih pokusa u problemima, koji su nam djelomice
ili nam uopće nisu bili poznati. Ovo je opet dokaz, da samo uska suradnja nauke
i prakse može dovesti do pozitivnih rezultata, a time i napretka našega šumarstva.


II. Primjena herbicida u nekim zahvatima njege šuma
Svojstvo translokacionih herbicida (arboricida) odn. materija rasta na bazi
2, 4, 5-T da mogu rastvorena u nafti biti preko kore prenesena u mćristematska
tkiva raznih vrsta šumskog drveća, do određene starosti, visine i promjera,
uzrokujući njihovo sušenje u kratkom vremenskom roku, može se veoma korisno
upotrebiti u raznim zahvatima njege šuma.


Da bismo dobili odgovor na niz pitanja iz praktične primjene herbicida
(arboricida) u njezi šuma postavili smo veći broj pokusnih ploha na području
šumarija Lipovljani i Kostajnica.


Ispitali smo, pod jednakim uvjetima, djelovanje dva preparata na bazi
2, 4, 5-T: Regulex-B-40 proizvod domaće tvornice »Pliva« u Zagrebu i Termona-
100 proizvod zap. njemačke tvornice ĆELA — Ingelheim/Rhein. Budući
da domaći preparat sadrži samo 40% aktivne materije uzeli smo u pokusu odgovorajuću,
povećanu koncentraciju u odnosu na inostrano sredstvo. Na pokusnim
plohama u Lipovljanima radili smo sa mješavinom Tormona-100: nafta u
omjeru 3 : 97 odnosno Regulex-B-40: nafta u omjeru 7,5 :92,5. Plohe u Kostajnici
su sa mješavinama Tormona-100: nafta u omjeru 3:97 i Regulex-B-40:
nafta u omjeru 10 : 90, 7,5 : 92,5 i 5 :95.


Kod pravljenja smjese, kao uostalom i za čitavo vrijeme rada, treba voditi
računa o zapaljivosti nafte i mješavine. Sredstvo se inače jednostavno sipa u
pogodnu posudu sa naftom i dobro izmiješa. Daljnja tehnika rada također je
veoma jednostavna; radnik u pogodnoj posudi nosi sobom 2—3 litre pripremljene
mješavine i premazuje debla na prsnoj visini, nanoseći jedan prsten
širine 25—30 cm. Premazivan je se vrši običnom okruglom četkom za ličenje,
promjera oko 3—5 cm.


Pregled pokusnih ploha


Prvenstveni cilj pokusa bio je da se utvrdi efikasnost ispitavanih preparata
i koncentracije na razne vrste šumskog drveća određene starosti i debljine.