DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Obično razlikujemo totalne (radikalne) i selektivne herbicide. Totalni uništavaju
sve biljne vrste na tretiranoj površini. Selektivno djelovanje znači da
neki herbicid unutar određenih količina kod određenog razvojnog stadija
kult. biljke, te kod određenog načina primjene djeluje uništavajući na pojedine
biljne vrste (korove) — i to u pravilu na njihove određene razvojne stadije, a
da istovremeno ne djeluje štetno na druge biljne vrste (kulturne). Selektivni se
herbicidi u prvom redu upotrebljavaju tamo, gdje se suzbija korov u kulturi,
a totalni tamo, gdje treba potpuno uništiti vegetaciju (putevi, vatrozaštitni pojasevi)
ili je treba uništiti za određeno vrijeme (sječine, "slobodne zakorovljene
površine, koje se privode kulturi i t. d.).


Uzroci selektivnog djelovanja su različiti, dapače kod mnogih herbicida još
ih u potpunosti ne poznajemo. Kod translokacionih herbicida (2,4-D, MCPA i
2, 4, 5-T) i Dalapona radi se o fizikalnoj resistentnosti određenih biljnih grupa
na određenu količinu herbicida. Na pr. translokacioni herbicidi (tipa 2, 4-D,
MCPA) ne oštećuju žitarice, jer one imaju uzane i uspravne listove, pa se vrlo
malo sredstava zadrži na njima, a uz to im je vegetacioni vrh sakriven duboko
u vlati (dok su žitarice visoke 15—25 cm). Naprotiv, dikotiledonski korovi maju
veget. vrh izložen, te vodoravne i široke listove, pa na njih padne mnogo veća
količina herbicida i oni ugibaju. Kod Simazina i Neburona sastoji se selektivno
djelovanje u tom, što su ta sredstva netopljiva u vodi, pa ostaju u površinskim
slojevima tla, te kod upotrebe određene količine ne dolaze do zone korijena kult.
biljaka (ako su one starije, pa im je korijen dublji).


Potrebno je istaknuti, da selektivni herbicidi djeluju selektivno samo u
onom slučaju, ako ih upotrebljavamo u određenoj količini, na određeni način
i u određeno vrijeme, u protivnom i oni mogu djelovati totalno. U praksi se i
neki sei. herbicidi uzimaju namjesto totalnih i za potpuno uništenje vegetacije,
upotrebljavajući veće količine, jer imaju pred totalnim prednost, da se u tlu
brže raspadaju.


Herbicidi bivaju postepeno u tlu razgrađeni, a time prestaje i njihovo djelovanje.
Brzina razgradnje ovisi o nizu faktora, u prvom redu o:


a) ispiranju; b) kern, razgradnji i c) mikrobiološkoj razgradnji. Brzinu te
razgradnje veoma je važno poznavati, jer o tom ovisi na pr. na zakorovljenim
sječinama, gdje smo primijenili herbicid, kad (t. j . nakon kojeg vremena) možemo
početi sadnjom ili sjetvom. Trajnost djelovanja pojedinih herbicida različita
je i ovdje ne možemo ulaziti u pojedinosti. Ona je ovisna o nizu zajedničkih,
a često i neovisnih faktora. Svi procesi razgradnje herbicida ovisni su i o svojstvima
tla, tehnici aplikacije, te vremenskim prilikama, upotrebljenoj količini
i dr. Ustanovljeno je da visok sadržaj humusa i glinastih čestica pospješava
apsorpciju. Sve ove pojedinosti bit će u daljim radovima za određene herbicide
iznesene, kad budemo o rezultatima s pojedinim herbicidima izvijestili.


Smatramo, da u šumarstvu herbicidi imaju čak i mnogo veću mogućnost
primjene nego u poljoprivredi, jer su u pravilu agrotehnički zahvati u šumarstvu
mnogo grublji nego u poljoprivredi.


U ovom su radu izneseni rezultati naših pokusa sa herbicidima. U prvom
redu, primjena herbicida u zahvatima njege šuma. Mi smatramo ove pokuse s
teorijskog gledišta završenim, jer, kako će se kasnije (II. dio) vidjeti, mi smo
našim pokusima dokazali, da se prstenovanjem staSala s 2, 4, 5-T-preparatom
u nafti može svako stablo brzo dovesti do propadanja (sušenja), a stvar je praktičnih
šumara, da na licu mjesta i u konkretnim slučajevima odluče, da li će i
kako primijeniti taj herbicid ili i dalje ostati kod mehaničkog vršenja čišćenja