DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 11     <-- 11 -->        PDF

MOGUĆNOSTI PRIMJENE HERBICIDA U ŠUMARSTVU


Dr. J. Kišpatić i Ing. A. Böhm


I. Uvod
Herbicidi ili kemijska sredstva za uništenje korova upotrebljavali su se i
ranije, ali tek posljednjih 15 godina, kada su pronađene nove i efikasnije grupe
herbicida, raširila se je naglo njihova primjena u praksi, u početku u poljoprivrednoj,
a u posljednje vrijeme i u šumarskoj. Jedan od glavnih razloga tom
naglom širenju aplikacije herbicida jest pitanje troškova ostalih načina suzbijanja
korova, kao i sve veće pomanjkanje i skupoća nekvalificirane radne snage
za radove oko mehaničkog suzbijanja korova. To su svakako glavni razlozi da
je upravo sama praksa tražila nova rješenja u borbi protiv korova, a kemijska
je industrija ta traženja prihvatila i zaposlila niz istraživača u pronalaženju
novih kemijskih grupa i spojeva, koji bi došli u obzir kao herbicidi. Tako danas
imamo uz prvu grupu — translokacione herbicide na bazi fenoksioctene kiseline


— koja je uzrokovala upravo revoluciju u suzbijanju korova iz grupe dikotiledona,
već čitav niz vrlo različitih kemijskih grupa, i spojeva, koji nalaze u
praksi vrlo široke mogućnosti primjene. Dapače neki su herbicidi riješili problem
uništavanja korova, koji su mehaničkim putem vrlo teško uništavani.
U razmatranju vrijednosti herbicida moramo kao najvažniji momenat
istaknuti ekonomičnost i rentabilnost njihove primjene. Naime, herbicidi mogu
potisnuti ostale, u prvom redu mehaničke načine uništavanja korova, ali samo
u onim slučajevima, ako je njihova primjena jeftinija ili praktičnija. Uz ovaj
osnovni momenat, kojega treba uvijek imati u vidu, igraju, dakako određenu
ulogu i drugi razlozi, koji govore u prilog upotrebe herbicida namjesto dosadašnjih
načina uništavanja korova, u prvom redu njihova efikasnost protiv onih
vrsta korova, koje mehanički teško suzbijamo. Herbicidi imaju u suzbijanju
korova svoje određeno mjesto i određenu mogućnost primjene, a ne pretendiraju
da posvuda zamijene ostale mehaničke načine uništavanja korova.


U intenzivnom šumarstvu problem suzbijanja korova postaje sve akutniji,
jer zakorovljenost šumskog tla onemogućava mnoge uzgojne zahvate, u prvom
redu pošumljavanje prirodnim i umjetnim putem. Stoga je mogućnost primjene
herbicida u šumarstvu i za nas, osobito jer sve više prelazimo na intenzivno
gospodarenje od veoma velike važnosti, jer pomoću njih možemo u mnogo slučajeva
riješiti pitanje suzbijanja korova na mnogo efikasniji i, što je jednako
važno, jeftiniji način.


Danas poznajemo oko 40 različitih kemijskih grupa, koje dolaze u obzir kao
herbicidi. Za šumarstvo su u ovom času od interesa herbecidi (arboricidi) 2, 4, 5-T
(soli i esteri 2, 4, 5-triklorfenoksi-octene kiseline) za suzbijanje drvenastih i grmolikih
korova, te zahvate u njezi šuma, soli TCA (trikloroctene kiseline) kao totalni
herbicidi za trave Neburon (— N-butil — N —) diklorfenil (— N — metil-urea), CIPC
(— izopropil — N —) 3-klorfenil) — karbamat, Simazin (2— klor — 4, 6 — bis -etilamino
— s — triazin) za suzbijanje korova u šum. rasadnicima, Dalapon (derivat
2,2 — diklorpropionske kiseline) za suzbijanje paprati i trske, ATA (amino-triazol)
za suzbijanje paprati. Sa većinom ovih herbicida mi smo proveli niz pokusa, o čijim
će rezultatima biti govora u drugom i trećem dijelu ovoga rada.


Praktičaru ne kazuje mnogo kemijski sastav herbicida, jer često srodni
kemijski spojevi djeluju vrlo različito i obratno. Praktičara zanimaju u prvom
ledu fiziološka svojstva najvažnijih kem. grupa i njihov način djelovanja, jer
se iz tog dobiva jasnija slika o načinu djelovanja i mogućnosti primjene.


137