DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 66     <-- 66 -->        PDF

FLORA SSSR


Najnovija knjiga — tom XXIII — Flore
SSSR izašla je iz štampe pod redakcijom
B. K. Š i š k i n a u izdanjima Botaničkog
Instituta V. L. Komarova Akademije
Nauka SSSR — krajem 1958. godine.
"U ovoj knjizi obrađene su porodice:


Bignoniaceae, Pedaliaceae, Martyniaceae,
Orobanchaceae, Lentibulariaceae, Globular´aceae,
Phrymaceae, Plantaginaceae,
Rubiaceae, Caprifoliaceae, Adoxaceae i
Valerianaceae. Za šumarsku dendrologiju
izuzev nekoliko rodova i vrsta iz porodice
Bignoniaceae (Campsis, Catalpa) koje
su i u SSSR-u umjetno unesene vrste —
naročitu važnost ima nova obrada porodice
Caprifoliaceae koja obuhvata niz rodova
i vrsta grmlia i penjačica koje su
široko rasprostranjene u Evroni i Aziji,
a pojedine vrste i u našoj zemlji. Ovu porodicu
u cjelini obradila je botaničarka


A. J. Pojarkova i dala joj je novi sistem
koji (za vrste raširene u SSSR-u)
izgleda ovako:
Porodica: CAPRIFOLICEAE Vent.


Koljeno: 1. Sambuceae (Kunth) DC.
rod: SAMBUCUS L.
sekcija: 1. Eusambucus Spach.


(Sambucus nigra L.)
sekcija: 2. Ebulus Spach.


(S, ebulus L.)


sekcija: 3. Olma (Raf.) Rehd.


(S. racemosa L.)
Koljeno: 2. Viburnea e (Spach.) Fritsch
rod: VIBURNUM L.
sekcija: 1. Pseudotinus Clarke
sekcija: 2. Lantana Spach.


(Viburnum lantana L.)
sekcija: 3. Odontotinus Rehd.


(V. Orientale)
sekcija: 4. Opulus DC
(V. opulus L.)
rod: TRIOSTEUM L.
Koljeno: 3. Linnaeeae Fritsch
rod: ABELIA Ra. Br.sekcija:
1. Zabelia Rehd.
pođsekcija: 1. Corvmbosae Rehd.
pođsekcija: 2. Biflorae Zabel.


Koljeno: 4. Loniceraeae R. Brown
rod: LONICERA L.
podrod: 1. Chamaecerasus Rehd.
sekcija: 1. Isoxylosteum Rehd.
pođsekcija: 1. Spinosae Rehd.
sekcija: 2. Isika (Adams.) Rehd.
pođsekcija: 1. Purpurascentes Rehd.
pođsekcija: 2. Coeruleae Rehd.


(Lonicera coerulea L.)
pođsekcija: 3. Chlamydocarpi (j. et S.)


Rehd.
pođsekcija: 4. Adenostegiäe Pojark.
pođsekcija: 5. Bracteatae Hook f. et


Thorns


pođsekcija: 6. Alpigenae Rehd.
pođsekcija: 7. Rhodanthae Maxim.


(L. nigra L.)
sekcija: 3. Coeloxylosteum Rehd.
pođsekcija: 1. Tataricae Rehd.


(L. tatarica L.)
pođsekcija: 2. Ochranthae Rehd.
(L. xylosteum L.)
sekcija: 4. Nintooa (Sweet) Rehd.
pođsekcija: 1. Longiflorae Rehd.
podrod: 2. Periclymenum Rehd.
sekcija; 1. Eucaprifolium (Spach)
Pojark.


(L. caprifolium L.)
(L. etrusca Santi)
Koljeno: 5. Diervilleae C. A. M.
rod: 1. WEIGELA Thumb.
sekcija: 1. Calysphyrum (Bge) A. DC.
sekcija: 2. Synanthera Pojark.
sekcija: 3. Calyprostigma (T. et M.)
Rehd.
Porodica Caprifoliaceae u ovom tomu
obuhvata ukupno 166 stranica teksta i u
njoj su obuhvaćene sve, na širokoj teritoriji
SSSR-a utvrđene vrste. Na početku
svakog roda dati su ključevi za razlikovanje
kod podrodova. sekcija i pođsekcija
date su kratke skupne karakteristike,
a pojedine vrste, već prema svome
botaničkom, a posebno i privrednom
(farmakološkom) značenju opisane su vrlo
detaljno. Kao ni ranije, kod vrsta nisu
detaljnije obrađene niže taksonomske jedinice,
— one se samo kratko navode ili
se izuzetno govori i o njima kao o izvjesnim
hortikulturnim formama. Vrlo dobri
i jasni crteži dati su za neke značajnije
i novoopisane vrte roda Lonicera (9
vrsta na 3 tabele) kao i za tri vrste roda
Weigela.


Na kraju sveske date su diagnoze novih
vrsta koje se pojavljuju prvi put u
ovome svesku Flore SSSR. Novoopisane
su i: Sambucus sachalinensis Pojark. (sa
otoka Sahalin), Lonicera simulatrix Pojark.
/iz Tjan-Šana i Centralne Azije),


L. pamirica Poiark. (sa visoravni Pamira),
L. kanitschatica (Sevast) Pojark. (sa
Kamčatke), L. baltica Pojark. (iz zapadne
Rusije). L. Turczamnovii Pojark. (iz jugoistočnog
Sibira, Mongoliie, Mandžurue i
Koreie). L. Buschiorum Pojark. (sa Velikog
Kavkazai. L. iliensis PojarV. (iz Srednje
Azije), L. Tolmatchevii Pojark. (sa
otoka Sahalinal. L. cinerea Poiark. (iz
Tjan-Šana). L. lanata Pojark. (iz srednje
Azije i L. Steveniana Fisch et Pojark. (iz
Transkavkazije). Ova poslednja ne otstuna
mno?o od opšte raširene i naše vrste
L.
xylosteum L.
Dr. P. Fukarek