DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 57     <-- 57 -->        PDF

mo ukoliko se taj rad razlikuje od sličnog
rada kod ostalih vrsta drveća. U krupne
hrastove svrstava sve one čiji prsni promjer
iznosi najmanje 40 cm. Sječa treba
da se obavi u vremenu od sredine novembra
do oknca februara. U pomlađenim sastojinama
samo po snijegu. Autor detaljno
opisuje tehniku rušenja i izrade hrastovih
stabala. Preporuča metodu k o 11 ič
a n j a, koja omogućuje najbolje iskorišćavanje
tehničkog drveta. Radi sprječavanja
ulaza gljiva i poprimanja sive boje
treba površine rezova premazati kemijskim
zaštitnim sredstvima (na pr. parafinom)
dakako tek nakon što se ustanovi kvalitet
drva. Veliku pažnju treba obratiti izvlačenju
i izvozu trupaca, te nastojati da pri
tom bude što manje štete. Trupce treba
uskladištiti na podloge. Tek najbolji šumski
radnici mogu postepeno postati spe cijalist
i za rušenje i izradu hrastova.
Loši radnici mogu prouzrokovati velike
gubitke. Obzirom na izrad u drveta ne
postoje između drveta kitnjaka i lužnjaka
bitne razlike, te za obje vrste vrijede ista
pravila izrade i iskorišćavanja (Aushaltungsgrundsätze).
Pisac podvlači, da se
svaki pojedini hrast procjenjuje individualno,
te da najbolja pravila i propisi
izrade i iskorišćavanja u svakom slučaju
dotiču ono temeljno i pokušavaju da to
fiksiraju u velikim jedinstvenim okvirima.
Teoretska znanja ne mogu ovdje zamijeniti
praktična iskustva. Tu treba izobraziti
specijaliste, koji će dugo vremena
ostati u svom krugu djelovanja.


Kao primjer pravil a (uzanca) za izradu
hrastovog drveta u Njemačkoj pisac
citira Freinwaldske propise, koji
luče Sortimente izrađene iz srednjih i
tankih hrastova prema tome iz kojeg su
dijela stabla izrađeni i kakovog su boniteta.
Furnirske dijelove hrastova treba
potpuno odijeliti od nefurnirskih i posebno
ih prodavati. Osobito tražene duljine kod
furnirskih hrastova su 1,80 m, 2,20m,
3,00 m, 4,00 m, 4,80 m i 5,00 m. U praksi
su granice između furnirskih bonitetnih
razreda dosta likvidne. Prodaja krupnog
hrastovog drveta zahtijeva što točnije poznavanje
položaja na hrastovom tržištu.
Može se uzeti, da će samo za vrlo
vrijedno hrastovo furnirsko
drvo i u budućnosti postojati
živa potražnja i visoke cijene.
Radi vrlo velike vrijednosti hrastovog furnirskog
drveta, njegovoj prodaji treba da
prethode najpomnije priprave. Treba da
se izvrši pregled snimanje i ocjena vrijednosti
svakog pojedinog hrasta. Na svršetku
pisac daje kratku uputu za prodaju
vrijednih hrastovih stabala, te veli da rezultati
te prodaje daju dokaz, dali je bio


uspješan šumarski trud, koji je kod uzgoja
krupnih hrastova trajao daleko iznad
stotinu godina.


Autor je za obradu ovog djela, osim vlastitog
dugogodišnjeg iskustva i istraživanja,
koristio i opsežnu, u prvom redu njemačku
stručnu šumarsku literaturu. Navodi
svega 795 radova od kojih 483 njemačka,
te 312 radova iz 18 drugih zemalja.
Među njima je spomenuo najviše ruskih
radova (79) za kojima je brojčano najviše
zastupana Jugoslavija sa 38 radova.


Prof. đr. Zlatko Vajda


SJEZD CESKOSLOVENSKYH LESNlKU
1958.


Nakon podužeg vremena, nastavljajući
staru tradiciju, održan je 195.8. Kongres
čehoslovačkih šumara. Organizovalo ga je
Cehoslovačko šumarsko naučno udruženje,
a održan je na području šumskog gospodarstva
Kostelec nad Cernymi lesy, koje
pripada Šumarskom fakultetu u Pragu. Za
mjesto kongresa odabran je pomenuti fakultetski
šumski objekt, jer je upravo prije
sto godina ondje održan Kongres Češkog
šumarskog društva. Kongresisti su izveli
ekskurzije u iste sastojine, koje su bile
posjećene prije sto godina. Vođeni su podaci
o gospodarenju s tamošnjim šumskim
sastojinama u toku tog vremena, te je za
učesnike Kongresa bilo od velikog interesa
upoznati se s razvojem šumskih sastojina
kroz proteklo stoljeće. Iako su kongresisti
došli do zaključka, da je stanje
šumskih sastojina na spomenutom objektu
bilo prije sto godina podjednako kao i danas,
ekskurzija po tim šumama dala je
povoda za vrlo interesantne diskusije i
zaključke. Na Kongresu je otkrita spomenploča
u počast zaslužnom šumaru Vaclavu
Eli jašu Lenhartu, koji je radio mnogo
godina u šumama Kostelec i ondje napisao
prvu češku šumarsku knjigu »Pokusi i
iskustva« o sjetvi šumskog sjemenja, uz
dodatak više korisnih napomena za lovce«.
Knjigu je izdao 1793. u vlastitoj nakladi u
Pragu na njemačkom i češkom jeziku.
Knjiga je malog oktavnog formata i obuhvata
260 stranica. Prva polovina otpada na
njemački, a druga na češki tekst.


U ediciji »Sjezd ceskoslovenskych lesniku
1958.«, koja ima 115 stranica malog oktava,
obuhvaćeno je 12 referata, koji su
održani na Kongresu, ili se odnose na prikaz
rada Kongresa. To su: Nožička J.:
Iz historije čehoslovačkih šumarskih kongresa
i skupština; — C i z a f V.: O šumarskim
problemima rješavanim na Kongre


55