DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 44     <-- 44 -->        PDF

pote. Pavari je mnogo doprinio i odgajanjem
talijanskih stručnjaka na čuvanju,
uljepšavanju i obogaćivanju pejsaža.


Prof. Pavari održavao je uvijek dobre
odnose s jugoslavenskim šumarima Na rukovodećim
pozicijama velikih internacionalnih
društava, organizacija i skupova
pomagao je stavove naših šumara i davao
im uvijek podršku. Prof. Pavari zadužio
je našu struku i time, što je kroz nekoliko
decenija obavještavao talijansku stručnu


DRUŠTVENE VIJESTI


Iz šumarskog društva Hrvatske


Dne 19. I. 1960. održana je sjednica Upravnog
odbora društva. Na sjednici je
predsjednik dr. Androić referirao o radu
društva u periodu od 3. sjednice (održane


0. XI. 1959.). U tom je razdoblju održan
Svečani plenum (prikazan u Šum. L. br.
12/1959.), zatim je održan sastanak na kojem
se raspravljalo o organizaciji naučnoistraživačkog
rada u šumarskoj i drvnoj
industriji, organiziran je doček Nove godine
u društvenim prostorijama, koji je s
drušvene strane vrlo uspio i si. Društvo
je uložilo i žalbu na rješenje o nacionalizaciji
društvenog Doma u Zagrebu.
Na sjednici su izabrani delegati društva
za V. kongres Saveza inženjera i tehničara
Jugoslavije, koji će se održati od 2. do 4.
ožujka 1960. u Ljubljani. Prema broju članova
društva, izabrano je 13 delegata.


Odlučeno je također, da se održi godišnja
skupština društva najkasnije do polovine
lipnja I960, i da se na slijedećoj sjednici
Tazmotre problemi, koji će se obuhvatiti
stručnim referatima.


Z. P.
Dne 23. II. 1960. održana je 5. sjednica
Upravnog odbora Šumarskog društva. Raspravljalo
se o nekim pitanjima vezanim


javnost o našim šumarskim radovima i
dostignućima.


Jugoslavenski šumari s velikim su interesom
pratili rad prof. Pavarija i gajili
prema njemu specijalne simpatije, jer se
njegova dostignuća iz oblasti dendrologije,
ekologije i tehnike uzgajanja šuma mogu
uspješno da koriste i u našoj šumarskoj
praksi. Svjetao lik prof. Pavarija zadržat
ćemo u trajnoj uspomeni.


Dr. M. Anić


uz V. Kongres SITJ u Ljubljani (diskusija
koju treba da iznesu naši delegati, zajednički
stav po pitanjima koja će se raspravljati
i si.).


. Veći dio sjednice bio je posvećen planu
rada društva u ovoj godini. Osim redovnih
zadataka, koji proizlaze iz društvenih pravila
(učlanjivanje svih stručnjaka, predavanja
u klubovima i si.), glavna aktivnost
Upravnog odbora će se ove godine usmjeriti
na organiziranje god. skupštine, koja
će ove godine imati uglavnom karakter
stručnog savjetovanja po glavnim zadacima
šumarstva i drvne industrije u proizvodnji.
Referati će obuhvatiti probleme
koji se pojavljuju u plantažiranju listača,
a posebno o problemima forsiranja četinjača.
Referati iz oblasti drvne industrije
će obuhvatiti aktuelnu problematiku koja
se nametnula u ovom periodu u oblasti
preradbe drva. Određeni su drugovi, koji
će biti nosioci tema. Drugi zadatak, s kojim
će se pozabaviti ove godine Upravni
odbor, odnosi se na pokretanje sistematskih
i detaljnih rasprava o cijelom sistemu
školovanja kadrova u šumarstvu i
drvnoj industriji, i to počam od školovanja
šumskih radnika pa sve do fakultetske naobrazbe.


Na kraju je blagajnik društva iznio završni
račun za 1959. i predlog proračuna za
1960. god.


Z. P.