DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 34     <-- 34 -->        PDF

nje je 77,4%, prema tome 2,34.0,774 = 1,81%. Procenat đobijen na osnovu
direktnog mjerenja promjera nadmjere iznosi 1,71%, kako se vidi u tabeli 3.
Razlika je neznatna, a potiče od toga što je kod drugog načina računanja zanemaren
pad promjera trupca.


VI. UPOTREBA PODATAKA
O upotrebi izravnatih podataka u tabeli 3 za određivanje učešća izrađenih
sortimenata i gubitaka napominjemo da se mogu dobiti pouzdani rezultati
samo ako se istražuje učešće sortimenata za veći broj stabala, jer su i veličine u
tabeli dobijene kao prosjek od većeg broja stabala. Primjena ovih podataka
mora se ograničiti na fitocenozu u kojoj su prikupljeni podaci za izradu tabela


t.
j . Abieto-blechnetum II. bonitet.
Da bi se odredilo procentualno učešće sortimenata u nekoj sastojini pomoću
podataka tabele, prvo se mora odrediti totalna drvna masa sastojine. Nije preporučljivo
tada upotrebiti podatke tabele koji se odnose na srednje plošno
stablo. (Procentualni podaci za srednje stablo nalaze se na dnu tablice).
Važnost podataka za srednje stablo gubi se s promjenom strukture sastojine.
S toga je još potrebno odrediti drvnu masu po pojedinim debljinskim
stepenima i tada odrediti procetualno učešće sortimenata i gubitaka na osnovu
procenata u tabeli.


VII. ZAKLJUČAK
Na osnovu istraživanja provedenih s ciljem da se odredi učešće sortimenata
i količina otpada kod jelovih stabala u fitocenozi jele i rebrače na području
šumarije Zalesina može se zaključiti:


1. Količina izrađenih sortimenata i gubitaka kod sječe i izrade stoji u uređenom
odnosu prema veličini prsnog promjera stabla. Taj odnos je za neke
Sortimente i gubitke upravno, a za neke obrnuto proporcionalan. Cak za isti
sortimenat, odnosno gubitak ta veza u odnosu na apsolutni iznos može biti
upravno, a za relativni iznos obrnuto proporcionalna (na pr. kora). Odnos između
veličine prsnog promjera stabala s jedne i izrađenih sortimenata i gubitaka
s druge strane može se izraziti korelacionim jednadžbama. Odnos između
prsnog promjera i trupaca za piljenje, kore, nadmjere za potklis prikazan je
korelacionom jednadžbom pravca:
y = a-x + b;


a odnos prsnog promjera i rudničkog drveta, ogrijevnog i celuloznog drveta, te
greške Huberove formule jednadžbom


y = a xb


2. Gubitak što nastaje kod sječe i izrade treba odrediti tako da ga se podijeli
na komponente i iznos za svaku komponentu posebno utvrdi.
Na taj način dobijamo mogućnost da kod svake promjene načina sječe i
izrade, te mjerenja izrađenih sortimenata unaprijed odredimo promjenu gubitka,
odnosno iskorištene drvne mase.


3. Kod primjene podataka u tabeli 3. za određivanje procentualnog učešća
izrađenih sortimenata i gubitaka, treba stablima na koja želimo primijeniti