DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Podaci iz tabele 1. podvrgnuti su statističkoj obrađt.
Pomoću jednadžbi korelacije, izravnati su podaci i izračunati koeficijenti
korelacije između prsnog promjera i drvne mase pojedinih sortimenata i gubitaka.
Smatramo da je pogodnije računati korelaciju između prsnog promjera i navedenih
veličina, nego mjesto prsnog promjera uzeti volumen stabla. Prsni promjer stabala
unaprijed je poznat, dok je volumen potrebno izračunati.
Kod računanja korelacije upotrebljene su slijedeće jednadžbe:
a) za pilansku oblovinu, koru i potklis upotrebijena je normalna jednadžba
pravca:
y = ax + b


b) za rudničko drvo, ogrijev i celulozu, te grešku Huberove formule jednadžbu:


y = a xL>


U gornjim jednadžbama y označava izravnatu drvnu masu sortimenata i gubi


taka, odnosno masu kore u apsolutnom iznosu:
x označava prsni promjer stabla s korom.
Koeficijent korelacije (r), te srednja greška koeficijenta korelacije izračunati


su po slijedećim izrazima:


s2y f(x)
fr "
ö5y yü


PODACI NUMERIČKOG IZRAVNANJA
Tabela 2


I o u


"Oj,
Red. Sortimenat odn. Jednadžba


Parametri
"HO


broj vrst gubitka korelacije


a b «3 fi.3


Ü 1 «


1. Trupci za piljenje y=ax+ b 0,090491 --2,312000 0,972 0,0057
2. Rudničko drvo y = axb 27361,47 --1,428571 0,903 0,0192
3. Celulozno i ogrijevno drvo y = axb 0,000761 2,892953 0,920 0,0161
4. Kora y = ax + b 0,011066 0,243597 0,914 0,0173
5. Nadmjera za potklis y = ax+b 0,002022 0,052153 0,991 0,0018
6. Greška Huberove formule y = axb 0,011383 2,071428 0,932 0,0137
eška
kore
ije fr


U tabeli 2. prikazani su parametri jednadžbi korelacije, zatim koeficijenti i
greške koeficijenata korelacije.
Izravnati podaci drvne mase pojedinih sortimenata i gubitaka nalaze se u
tabeli 3. Iz izravnatih, kao i ranije iz snimljenih podataka (tab. 1) izračunati
su na isti način odgovarajući procenti i uneseni u tabelu, te grafički prikazani
na si. br. 2 i 3.
U tabelama 1. i 3. nije prikazan gubitak drvne mase, koji nastaje zbog
zaokruživanja srednjeg promjera na niže. Na tu vrst gubitka osvrnut ćemo se
ukratko ovdje. ,
O mjerenju promjera sortimenata propis JUS kaže: »-Promjer se mjeri bez
kore na sredini dužine trupaca i oble građe unakrst (najveći i najmanji) na
cijele centimetre zaokruženo na niže, pa se uzima aritmetička sredina, koja se
također zaokružuje na niže«.
Uslijed ovakvog zaokruživanja promjera nastalo je smanjenje drvne mase
kod trupaca za piljenje, rudničkog drveta, pa prema tome i kod ukupno iskorištene
drvne mase, dok se ukupni gubitak povećao.


27