DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 26     <-- 26 -->        PDF

znatna. Gubitak koji nastaje trupljenjem je minimalan, a obzirom na način
mjerenja dužine sortimenata svakako manji od grešaka koje mogu nastati kod
samog mjerenja dužina. Zbog toga ovako neznatne gubitke kod kasnijih razmatranja
nismo uzeli u obzir, premda smatramo da bi bilo korisno istražiti
njihov točan iznos.


ft´lffO»


SI. 1 SI. 2


Učešće svakog od dalje navedenih gubitaka određeno je u apsolutnoj mjeri
za svako stablo, a zatim je kasnije kao i kod prikrojenih sortimenata određen
prosječni iznos za srednja stabla po debljinskim stepenima.


Način određivanja učešća kore opisan je naprijed.


Nadmjera za potklis (špronc)-ustanovljena je za svaki trupac posebno
direktnim mjerenjem promjera u sredini nadmjere t. j . 5 cm od kraja trupca.
Kubatura nadmjere za pojedina stabla određena je zbrajanjem kubature nadmjere
svih trupaca istoga stabla.


Greška Huberove formule1


Kako je naprijed rečeno, drvna masa stabala određena je po Huberovoj
formuli, sekcioniranjem na sekcije dužine 2 m.


Pilanski trupci su prosječno dugački oko 4 m (točno 4,18 m) bez nadmjere,
a prosječna dužina rudničkog drveta ustanovljena je isto oko 4 m. Kubni sadržaj
ovih sortimenata određen je u duhu propisa JUS također po Huberovoj


" ~Ova greška je nazvana greškom Huberove formule, jer je ukupna drvna masa
stabala kao i pojedinih sortimenata određena sekcioniranjem uz upotrebu Huberove
formule. Obzirom na sam način rada, greška bi se pojavila i uz upotrebu koje druge
formule.