DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ŠUMARSKA BIBLIOGRAFIJA


(1946—1955)


od profesora A. KAUDERSA


Cijena za ustanove 2.500 Din,


a za pojedinca 1.000 Din po


komadu.


Preporučujemo čitaocima da


ovo vrijedno djelo naruče od


mah, jer je broj primjeraka


ograničen.


Narudžbe slati na:


ŠUMARSKO DRUŠTVO NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE


Mažuranićev trg br. 11


!


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg. br. U, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih
Ikola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstvaučenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
Inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Kačun kod NB Zagreb 400-73/3-1751. — Tisak:


Tiskara »Prosvjeta« Samobor