DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 64     <-- 64 -->        PDF

rom lošeg staništa, neodgovarajućeg kultivara,
te napadom bolesti i štetnika. Ova
knjiga, uz raniji »Pappelbuch«, ispunjava
prazninu, jer u kratkoj i sažetoj formi daje
sve podatke o uzgoju topola. Knjiga donosi,
iako je po opsegu malena, sve što je


o uzgoju topola potrebno znati, od rasadnika
pa do sječe! 1. poglavlje (»Vrste i
sorte«) obuhvaća pregled svih 5 sekcija,
te opis glavnih kultivara (cv). Obrađeni
su različiti nazivi za pojedine kultivare,
znaci raspoznavanja u rasadniku i kod
starijeg stabla, spol, porijeklo i raširenje.
Zatim za uzgoj najvažnija svojstva pojedinog
kultivara, te otpornost prema bolestima
(koliko je poznato).
Poglavlje 2. razmatra pitanje staništa,
dajući podatke o zahtjevima za toplinom,
svjetlom, vodom, te o fizikalnim i kemijskim
svojstvima tla, koje odgovara uzgoju
topola. 3. poglavlje obrađuje »Uzgoj i
njegu«, obuhvaćajući pitanje uzgoja reznica,
sadnica, sadnju (razmak, obrada, rezidba,
kresanje i t. d.). Poglavlje 4. tretira
bolesti. Data je tabela za određivanje bolesti,
prema tipičnim znacima na listu,
grani, deblu, izboju, te mjere obrane. U
poglavlju 5 obrađeni su na isti način štetnici,
uz insekte i glodavci te štete (i obrana)
od stoke i divljači. Poglavlje 6. i 7.
obrađuju pitanja prirasta (pojedinog stabla
i sastojine), svojstva, sječu i upotrebu
topolovog drveta. Na kraju je dat i popis
literature.


Autori su uspjeli u ovoj sažetoj knjizi
dati sve najnovije podatke o uzgoju topola,
te je možemo najtoplije preporučiti.


Prof. J. Kišpatić


Svobođa P.: LESNl DREVENI A JEJICH
POROSTY, I-I1I, Praha 1953.-1957.,
1443 str. velikog oktavnog formata, sa 402
table fotografija i 44 crteža areala.


Nedavno je stigla do nas ova izrazito
šumarska dendrologija. Ona predstavlja
važno djelo iz oblasti poznavnja sistematskih,
bioloških, ekoloških, cenoloških i uzgojnih
osobina drveća, koje tvori šume
srednje i velikim dijelom južne Evrope.
Kod obrade materijal autor ide posebnim
putem. Prikaz pojedinih vrsta drveća predstavlja
zapravo samostalnu monografiju.
Opisane su vanjske morfološke osobine,
biološka svojstva, areal u širem i užem
smislu, te geografske varijacije, odnosno
klimatipovi.


Autor poklanja osobitu pažnju klimatipovima
pojedinih vrsta, kao i njihovim
morfološkim osobinama, te fitocenološkom


sastavu i ekološkim svojstvima sastojina.
Od velikog su interesa i podaci o historijskom
razvitku pojedine vrste. Kod opisa
prema geografskim varijantama dolazi do
punog izražaja raznoličnost raznih cenoza,
koje postoje unutar areala pojedine vrste.
Izlučeni klimatipovi od velikog su praktičnog
značenja obzirom na poznavanje
kvalitete sastojine i drugih uzgojnih osobina.
Kod pojedinih klimatipova navedeni
su rezultati pokusa iz oblasti provenijencije,
kao i iskustva stečena u uzgojnoj
praksi, koja se baziraju na morfološkim,
biološkim i ekološkim osobinama.
Navedeni su i podaci, koji se odnose
na poznavnje fenoloških, tehničkih i drugih
osobina, što može biti od velikog praktičnog
značenja s obzirom na unapređenje
šumske produkcije, a napose s obzirom
na radove kod oplemenjivanja.


U pogledu naziva i sistematskog položaja
pojedinih vrsta, varijeta i forma, autor
ide posebnim, originalnim, upravo revolucionarnim
putem. Pri tome daje prednost
praktičnim momentima. Naglašava,
da se respektiranjem botaničkih propisa


o prioritetu kod latinskih naziva često dolazi
do nepotrebnih komplikacija i poteškoća.
Za volju prioriteta često se izvlače
iz zaboravi stari, kadšto vrlo nepraktični
nazivi, a zabacuju se dobri, u praksi stabilizirani
nazivi. Svjestan je sporova i diskusija
oko tog pitanja i smatra da će upravo
to dovesti do učvršćenja praktičnog
momenta kod korišćenja naziva.
Iza opisa svake vrste ili skupine vrsta
istog roda naveden je opsežan popis literature,
što će vrlo dobro doći svakome tko
se želi dublje pozabviti proučavanjem pojedinih
vrsta. Djelo je upotpunjeno sa
vrlo mnogo odličnih fotografija i crtežima
areala. Fotografije prikazuju habitus i
druge važne morfološke osobine.


U I. svesci (1953., 411 s., 94 table fotografija
i 20 crteža areala) obrađene su
četinjače, i to smrče, jele, srednjoevropski
i mediteranski borovi, ariši, tisa,
borovice, čempres i cedrovi.


Kod opisa obične smrč e zadržava
naziv Picea excelsa. Navodi mnogo podataka
o morfološkim i cenološkim osobinama.
Kod smrče luči dvije skupine klimatipova.
Jedni pripadaju sjevernoj, a drugi
planinskoj skupini. Prvoj pripada 8, drugoj
15 klimatipova. Među njih uključuje
i P. obovata. Kao posebne vrste opisane su:


P. omorica, P. orientalis i P. tianschanica.
I obična jel a (Abies alba) detaljnije
je obrađena s obzirom na forme i klimatipove.
Unutar dvadesetak njenih klimatipova
svrstane su grčka jela (opisana kao


A. alba graeca) i bugarska jela (A. Borisu