DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 61     <-- 61 -->        PDF

EWG (Evrop. privredne zajednice) 6,5 —
Prekomorske zemlje 7,8 — Ostale zemlje
10,8.


Iz toga se vidi da su pored Finske, koja
nije članica OEEC (Organization for
european economic corporation) jedino
Švedska i Austrija prave izvoznice drva


t. j . da se njihova šumoprivreda ravna načelom
potraj nosti.
Politika drvarskog tržišta prolazila je
razne faze, a glavna joj je značajka bila
carinska politika (zaštitne carine
za drvo, slobodna trgovina ili znatno sniženje
uvoznih tarifa -— već prema prilikama
i potrebama odnosne zemlje).


Razvitak Evropske privredne zajednice
(EWG). Poslije Svjetskog rata II., evropske
zemlje, koje su primale američku pomoć
po Marshalovom planu- udružile su
se u OEEC, kamo spada ovih 17 zemalja:
Austrija, Belgija, Danska, Engleska, Francuska,
Grčka, Holandija, Irska, Islandija,
Luksemburg, Z. Njemačka, Norveška, Portugal,
Švedska, Švicarska i Turska. To je
bila prva privredno-politička integracija
na evropskom tlu, ali nije imala toliko
značenje kao kasnija Montana unija, Euratom
i EWG.


Vodeći ekonomisti iz zemalja koje su
primile Marshall-ov plan, vidjeli su na
studijskim putovanjima po USA kakvo
značenje ima golemo tržište u razvitku
privrede i zaključili, da bi takvo jedinstveno
tržište koristilo i Evropi koja nije
prevelika da se ne bi mogla integrirati.


Važan korak koji je OEEC učinila, bio
je, da je osnovana Evropska platna
unij a sa zadatkom dauskladi uzajamne
obračune između evropskih zemalja i dolarskog
područja.


Između rudarske industrije Z. Njemačke,
Beneluks-zemalja, Francuske i Italije
postoje već decenij ama uzajamne veze.
Poznato je da je na pr. rurski ugalj i koks
prijeko potreban talijanskoj i francuskoj
industriji. Međutim, kad se industrija tih
zemalja ponovo pridigla i to američkom
pomoći, da bi se dalje održal na vlastitim
nogama, morala je naći način da izdrži
takmičenje i na koja će područja najpovoljnije
razmjestiti pojedinu vrst proizvodnje.
Zato se ujedinilo tih šest zemalja
(na prijedlog tadašnjeg francuskog ministra
inostranih poslova Schumanna) u
Montan u n iju i time se odrekle da
svaka vodi svoju zasebnu rudarsku politiku
(kojom ravna vrhovna nadnacionalna
uprava). Glavni joj je zadatak da uskladi
uslove proizvodnje i prodaje. Nakon toga,


tih je 6 zemalja sklopilo u Rimu ugovor
kojim se obrazovala Evropska privredna
zajednica Europeische Wirtschafts-
Gemeinschaft) EPZ, a to je dosasada
najveća privredno-političak integracija
Evrope. Pogledat ćemo njezine konzekvence.


Posljedice i struktura EPZ. Razumije
se, da su te zemlje imale svaka svoju odvojenu
carinsku politiku, a logička je tendencija,
da se dokinu međusobne carine
i da konačno to postane jedinstveno privredno
područje. Ali taj će razvitak trajati
10—15 godina.


Dalja je posljedica ujedinjavanja EPZ
uređivanje odnosa u privredi s drugim
državama. Spram njih (s obzirom na carinske
stavke) EPZ treba da se odnosi kao
jedinstvena zemlja, ali i za to treba izvjesno
prelazno doba, nakon koga ne samo da
će nestati međusobnih carina u EPZ, nego
će se utvrditi i jedinstvene carine
i spram drugih zemalja.


Još ćemo ukratko prikazati strukturu
EPZ. Njezini su sastavni dijelovi ovi:
Skupština, Savjet i Komisija. Skupsti n
a se sastoji iz poslanika parlamenta svih
6 zemalja; Savje t iz njihovih ministara.
Komisija ima zadatke vlade (to su dakle
ministri EPZ). U njoj je 9 članova, a
svaki od njih vodi po jednu Generalnu
direkcij u (inostrani poslovi, privreda
i financije, unutrašnje tržište, konkurencija,
socijalna politika, poljoprivreda,
saobraćaj, prekomorske zemlje, uprava).


Konačno je cilj, da se u EPZ stvore
isti uslovi t. j. koordiniraju i usklad
e socijalne, privredne, saobraćajne,
financijske, porezane prilike, a tako i valutama
politika i radni uslovi. Danas se
Vlada EPZ (Komisija) sastoji iz 1.200 visokokvalificiranih
lica. Od 1. siječnja o. g.,
u cilju poduzimanja mjera unesenih u
ugovor, već je ostvareno 10-postotna sniženje
međusobnih carina. Tim će se putom
ići k daljnjem njihovom smanjivanju. Isto
će se tako utvrditi i uvozne carine spram
zemalja van Zajednice.


Šumoprivreda u EPZ. Spomenuti rimski
ugovor u članu 38 govori o poljoprivredi
i smatra, da je treba odvojeno
tretirati u svakoj zemlji radi razlike
tla, posjeda, radnih odnosa i klime. Zajedničko
je to, da se agrarna politika vodi
tako, da se povisuje produktivnost poljoprivrede
i životni standard seljaka i osigurava
prehrana stanovništva po umjerenim
cijenama. Aparat koji će to usklađi