DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 60     <-- 60 -->        PDF

njenog osnutka, pa ih vršiti neprekidno
do sječe. Cilj tečaja, koji se upravo održava
je: da se prikažu radovi, koji treba
da se vrše u šumama u cilju povećanja
proizvodnosti, odnosno kvalitete stabala,
a time i vrijednosti šuma. Manjak drvne
mase, koja će biti potrebna našoj industriji,
namaći će se plantažnim uzgojem
šumskih vrsta.


Peti dan tečaja pregledali su učesnici
primjernu plohu Kapava c u Požeškoj
gori sa zakašnjelim čišćenjem u bukovim
sastojinama, gdje je po 1 ha u godini 1954.
posječeno 56,5 m3 drvne mase. U godini
1959. ponovno je bio potreban zahvat. U
preglednim šumskim predjelima vrši šumarija
njegu mladika i zakašnjela čišćenja
na velikim površinama.


Šesti dan su učesnici tečaja pregledali
pokusne plohe Instituta na području Papuka
u šumskom predjelu Debeljak
i pregledali jelove sastojine na području te
šumarije, u kojem postoje uslovi za daljnje
proširenje jele. Učesnici tečaja su raz-


STRANA LITERATURA


EVROPSKA ŠUMOPRIVREDA U SVIJETLU
PRIVREDNO-POLITICKE
INTEGRACIJE


Razvitak evropskog drvarskog tržišta.


Šumoprivreda u Evropi počela je tako, da
je najprije služila prehrani jer je glavni
prihod bila paša, žirenje, pčelarstvo,
divljač i njihova krzna. Sume je bilo u
mnogim područjima koliko zraka i vode,
pa je drvo bilo sporedni proizvod tadašnjih
šuma.


Pri kraju Srednjeg vijeka pojedini su
vladari i trgovačke kuće velikih gradova
počeli trgovati drvom. Dok je prije šuma
i drvo imala samo lokalno značenje, otada
odlazi ono splavarenjem i brodarenjem
u daleke krajeve, a time se otvara vanjska
trgovina drvom. Drvo se počinje rabiti za
merkantilizma u salinama, rudnicima,
topionicama gvožđa, staklanama, a
kao ogrjev u gradovima koji su naglo rasli,
pa konačno za izgradnju goleme trgovačke
i ratne flote. (Ogoljenje Krasa za
gradnju Venecije i njezine flote). Za holandsku
brodogradnju splavarila se Rajnom
jelovina iz Svarcvalda i hrastovina
sa rajnskih obala. Velika su parobrodarska
društva prigrabila pravo splavarenja
na određenim rijekama i pravo iskorišća


vili živu diskusiju u vezi s proširenjem
četinjača na području FNRJ-e uopće.


Sedmi dan tečaja obišli su učesnici tečaja
područje Bilo gore. Na tom području
su pregledane sastojine hrasta, bukve, lipe
i graba, u kojima šumarija vrši prorede na
velikim površinama. Predavanje o proredama
održao je ing. Beltram, a podatke
o pokusnoj plohi dao je ing. Hren .
Nakon predavanja razvila se živa diskusija
o odabiranju stabala u prorednim zahvatima.
Naročito se težište postavilo na
proširenju lipe, kao vrijedne brzorastuće
vrste, koja na području Bilo gore pokazuje
jaku biološku vitalnost, a postoji i eko


*
** nomsko opravdanje za njeno proširenje.
Time je tečaj bio završen. Učesnike tečaja
posvuda su pratili područni upravitelji
šumarija, odnosno ispostava, koji su
davali potrebne podatke i upoznavali učesnike
s historijatom sastojina i uzgojnih
zahvata u pojedinim predjelima.


Ing. Hanzl Dragutin


vanja šuma u njihovim gravitacijskim područjima.


Presudan utjecaj na šumoprivredu izvršile
su dvije prvorazredne agrarno-političke
revolucije: uvođenjem stajsko ghranjenj a postepeno se smanjivala
šumska paša i povisivala produktivnost
šuma. Drugo: prenošenje krumpir a u
Evropu i sadnja djeteilne bili su poticajnapuštanja tropoljnog gospodarenja, koje
je bilo kočnica u proizvodnji, pa se i dotadašnja
apsolutna potreba iskorišćavanja
žirenja sukcesivno uklanjala. (Predavač
ističe zanimljivost ovih dviju tema i misli
da bi ih trebalo temeljito obraditi u šumarskoj
literaturi).


Pored toga vodeni je saobraćaj zamijenjen
željezničkim koji je omogućio kontinentalni
promet drvom i eksploataciju
šuma daleko od vodenih saobraćajnih arterija.


Stanovnišvo se množilo iz godine u godinu
i uslijed toga u nekim se zemljama
pokazao manjak drva, pa ga je trebalo
uvoziti. Tako je oko 1850. g. već postojalo
međunarodno drvarsko tržište.
Njemačka je u to doba već uvozila
drvo.


Danas, po K. Mantel-u (1955./57.) u
njemačkom importu drva zemlje izvoznice
sudjeluju u ovim procentima: Švedska
27,6 — Finska 19,4 — Austrija 19,1 — Kanada
i USA 4,7 — SSSR 4,1 — Zemlje