DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 59     <-- 59 -->        PDF

nog narodnog odbora u Petrinji, odnosno
kasnije Sisku. Po osnivanju Šumskog gospodarstva
u Sisku (kasnije u Petrinji i
Glini), postavljen je za šefa odjela za taksaciju
u istom gospodarstvu, a 1950. g.
prelazi na isti položaj u Šumsko gospodarstvo
»Šamarica« u Zagrebu.


Kako za vrijeme ranijeg službovanja u
Novoj Gradiški, tako i iza rata, ing. Jozić
jo posvuda svojim ustrajnim i neumnornim
radom davao vidne rezultate i stvarao
vrijedne gospodarske osnove. Svoj
plodni rad morao je međutim prekinuti
pod pritiskom neumitne bolesti, radi koje


SAOPĆENJA


TEČAJ O SELEKCIONIM SJEČAMA
I PROREDAMA


Jugoslavenski savjetodavni centar za
poljoprivredu i šumarstvo u Beogradu u
saradnji sa sekcijom za šumarstvo Poljoprivredne-
šumarske komore NR Hrvatske
i Instituta za šumarska i lovna istraživanja
NRH, organizirao je u vremenu od 11.
do 19. listopada tečaj o selekcionim sječama
i proredama. Praktični dio tečaja
održan je na području masiva Papuka ,
Požeške gore i Bilo gore, na pokusnim
plohama Instituta, te na površinama,
na kojima područne šumarije provode
uzgojne radove, naročito njegu mladika
i zakašnjelih čišćenja na velikim površinama.


Tečaju su prisustvovali od Poljoprivredno-
šumarske komore NR Hrvatske
ing. H r u š k a, od Instituta ing. Lovrić,
direktor Instituta, saradnik Instituta ing.
Dragišić kao predavač, te ing H a n z 1
i ing. Hre n upravitelji šumsko pokusnih
stanica, na čijem je području tečaj održan,
zatim ing B e 11 r a m, šumarski savjetnik
iz Ljubljane, također kao predavač,
te ing. V u č e t i ć, šumar, inspektor
NOK-a Slav. Požega, ing. B a 1 a i ć, šum.
inspektor NOK-a Virovitica. Za vrijeme
tečaja jedan dan je bio prisutan i ing.
Bur a iz Jugoslavenskog savjetodavnog
centra, a kraće savjetovanje sa učesnicima
seminara održao je i sekretar Sekretarijata
za šumarstvo NRH ing. K n e b 1. Tečaju
su prisustvovali iz svake Narodne republike
po 2 — 4 učesnika, odnosno svega 18
učesnika iz cijele zemlje.


bude umirovljen 1957. god., da bi ga kratko
vrijeme zatim smrt otela iz naše sredine.


Šumarska struka gubi u Ing. Joziću vrijednog
službenika i vrlo sposobnog taksatora,
njegovi kolege dobrog druga, a mlađi
šumari učitelja i savjetnika. Ing. Jozić
ostavlja u dubokoj žalosti suprugu, kćerku
i sina, kojima je bio uzoran suprug odnosno
otac. Pokopan je na Mirogoju 10.


II. 1959. g. uz učešće većeg broja šumara.
Posljednje riječi oproštaja sa pokojnim
Ing. Jozićem izrekao je ing. Oskar Kostelić.
R. Š.
Tečaj je počeo 12. listopada predavanjem
ing. Dragišića sa temom; Njega
sastojina počam od ponika,
njege mladika, zakašnjelog čišćenja
u dosad nenjegovanim
sastojinama. U predavanju su iznesena
dosadašnja iskustva, postignuta od
1955. do danas na izabranim objektima,
pokusnim plohama Instituta, na području
šumsko pokusnih stanica Slav. Požega i
Virovitica. Ing. B e 11 r a m održao je predavanje:
Prva proredna odabiranja
u dosad nenjegovanim sastojinama
. — Poslije predavanja razvila
se iscrpna diskusija.


Drugog dana tečaja učesnici su obišli
pokusne plohe za njegu hrastovih mladika
na području Požeške gore, kao i površine,
na kojima šumarija vrši takve radove
u većem obimu. Predavanje je održao
ing. Dragišić.


Treći dan su učesnici tečaja pregledali
pokusne plohe za njegu bukovih mladika
na području Papuka, kao i velike površine,
na kojima šumarija vrši oslobađanje
jele u cilju njenog proširenja. Predavač
ing. Dragišić.


četvrti dan pregledali su učesnici tečaja
primjernu plohu za zakašnjela čišćenja
u bukovim sastojinama u šumskom
predjelu Grabovac na Papuku. Predavač
je bio ing. B e 11 r a m, a tumač izvršenih
radova ing. H a n z 1. Toga dana održano
je i kraće savjetovanje u prisustvu sekretara
za šumarstvo NRH ing. K n e b 1 a i
predstavnika Savjetodavnog centra ing.
Bure . Učesnici tečaja. Sekretar ing.
K n e b 1 je istakao, da u cilju povećanja
kvalitete naših šuma treba
početi s radovima u šumi od prvih dana


465