DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 58     <-- 58 -->        PDF

hitnih problema šumarstva i drvne industrije,
na neposredno unapređenje proizvodnje
u šumarstvu i drvnoj industriji,
ukazuje se potreba povećanja rada i zadataka
obih pod toč. 2 navedenih Instituta.
Ova potreba treba da dođe do izražaja u
još većoj povezanosti i pomoći,koju treba
da pruže postojeći Instituti šumarskoj i
drvno-industrijskoj operativnoj službi naučno-
istraživačkim radovima i primjeni u
praksi. Glavno težište rada ovih Instituta
treba da bude na polju naučno-istraživačke
službe u unapređenja proizvodnje, a
manjim dijelom na bude uslužnog karaktera.


4. Financiranje naučno-straživačkih radova,
dugoročnih i kratkoročnih tema, koje
imaju opće republikanski značaj kako
na Šumarskom fakultetu, tako i u oba Instituta,
treba da bude osigurano iz budžetskih
sredstava kao i doprinosima privrednih
šumarskih i drvno-industrijskih
privrednih organizacija, dok se uslužni radovi
rutinske prirode, treba da financiraju
iz sredstava privrednih organizacija a na
osnovu ugovaranja.
5. Da bi se naučno-istraživački radovi
mogli povećati i proširiti, pored osiguranog
financiranja potrebno je još osigurati
naučno-istraživačkoj službi na Šumar|
Ing. JOSIP JOZIĆ |


Dana 8. II. 1959. g. nakon duge i teške
bolesti umro je Ing. Josip Jozić, šef
Sekcije za uređivanje šuma u Zagrebu.
Teška bolest shrvala ga je u životnoj dobi,
kada je svojim uspješnim i plodnim
radom mogao još mnogo pridonijeti unapređenju
šumarske struke.


Ing. Josip Jozić, rođen je 18.111.1899.
u Brodskom Slatiniku. Gimnaziju je polazio
i završio u Slavonskoj Požegi, i Šumarski
fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao
1922. g. Službu je nastupio 1923. g.
kod Direkcije šuma u Novoj Gradiški, gdje
ostaje do 1930. g. Te godine premješten je
u Direkciju šuma u Aleksincu, gdje ostaje
kraće vrijeme, a zatim je premješten ponovno
u Novu Gradišku, gdje služi ukupno
oko 13 godina. Za to vrijeme radio je
u odjelu za taksaciju, za koje poslove pokazuje
veliko zalaganje i uspjeh.


Godine 1937. Ing. Jozić dolazi na položaj
upravitelja Šumarije u Bjelovaru, a
zatim na položaj vršioca dužnosti direktora
Direkcije šuma đurđevački imovne općine.
Odavde bude premješten u Vinkovce,


skom fakultetu i obih Instituta potrebnu
opremu (laboratorij, aparati i t. d.). U naučno
istraživačkom radu Instituti treba da
zajednički koriste svu vrijedniju opremu.


6. Pošto do sada nije postojala uža povezanost
u pogledu zadataka, rada i izbora
tema između Šumarskog fakulteta te Instituta
za šumarska i lovna istraživanja
NRH i Drvno-industrijskog instituta NRH
ukazuje se potreba pojačanja koordinacije
tih ustanova, kako bi se izbjeglo obradi
istih naučnih problema na više kolosjeka.
7. Radi što bržeg i boljeg izvršenja perspektivni
zadataka šumarstva i drvne industrije,
kao i unapređenje njihove proizvodnje
potrebno je uključiti u rad kod
postojećih ustanova, fakulteta i obih Instituta,
šumarske stručnjake iz operative,
koji su dosadašnjim svojim stručnim radom
i poznavanjem naučno-istraživačkih
problema pokazali, da žele i da mogu učestvovati
u takvom radu.
8. Uviđa se potreba, da se rad pojedinih
republičkih instituta u FNRJ usmjeri na
rješavanje specijaliziranih zadataka i tema
tim, da se ovim institutima povjeri
obrada zadataka i tema, čije bi rješenje
zadovoljilo potrebama FNRJ.
Ing. Bertović S.


te ponovno vraćen u Bjelovar za vršioca
dužnosti direktora Direkcije šuma.


Nakon oslobođenja Ing. Jozić služi kratko
vrijeme kod Narodnog odbora kotara
Glina u svojstvu šumarskog referenta odakle
ubrzo bude postavljen za šefa odjela
za taksaciju u Šumarskom odjelu Okruž