DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 3     <-- 3 -->        PDF

SUMARS Kl LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 83 DECEMBAR GODINA 1959


POVODOM CETRDESETGODIŠNJICE KPJ I SKOJ-a


Uvodna riječ predsjednika Šumarskog
društva Hrvatske, dr. Milana Androića ,
na svečanom Plenumu održanom 19. XII.
1959., povodom proslave 40 godišnjice stvaranja
KP i SKOJ-a i otkrivanja spomenploče
članovima Društva, koji su poginuli
u Narodnooslobodilačkoj borbi ili kao žrtve
fašizma u vremenu od 1941—1945. god.


Završava se godina u kojoj su mnogi radni kolektivi, društvene i političke
organizacije širom naše zemlje proslavili 40 godišnjicu osnivanja KPJ i
SKOJ-a. Na historijskom putu kojim stupaju naši narodi to je godina, u kojoj
se je potrebno osvrnuti na dalju i bližu prošlost, da bi iz nje povukli potrebne
pouke i da nas svijetli primjeri požrtvovnog i nesebičnog rada nadahnu novim
elanom u svladavanju zapreka, koje stoje na putu ostvarenja našiH htjenja i
naših ideala. I kao što neumorni putnik sa zadovoljstvom zastane na širokom
vidikovcu odakle mu pogled puca na daljine pređenog i savladanog puta, tako
je i naš radni narod u svojim kolektivima, društvenim i političkim organizacijama,
odredio ovu godinu da sumira rezultate dosadanjih napora uloženih
u izgradnji svoje socijalističke domovine. U tom retrospektivnom gledanju
nije bilo teško uočiti gigantske herojske likove boraca za slobodu i socijalnu
pravdu. Mnogi od njih dali su svoje živote za ostvarenje tih ideja. Svi ti ne
baš malobrojni likovi, bili su izraz volje i snage jedne revolucionarne organizacije,
koja je u najtežim uslovima rada, usprkos proganjanjima i tlačenju, bila
jedina koja je u svojim redovima okupljala napredne elemente u borbi za bolji
i pravedniji život radnih ljudi. Ta revolucionarna Partija bila je KP Jugoslavije.


U buržoaskoj monarhističkoj Jugoslaviji, koja je bila bremenita klasnim
suprotnostima, radnička klasa, siromašno seljaštvo i napredna inteligencija
bili su izloženi najnehumanijoj ekonomskoj eksploataciji i nacionalnom ugnjetavanju.
To je nužno moralo dovesti do snažnog i organizovanog otpora radnika,
seljaka i naprednih intelektualaca takovoj nenarodnoj i izrabljivačkoj politici
ondašnje vladajuče klase, za koju se može kazati da je bila sinonim: eksploatacije
čovjeka po čovjeku, nacionalne neravnopravnosti, hegemonije, kriza i
nezaposlenosti, političke samovlasti i t. d.


Potpuno je jasno da je samo organizirana avangarda radničke klase bila
ona politička snaga, koja se u to doba mogla s uspjehom suprostaviti vladajućoj
buržoaziji i njenom političkom i ekonomskom sistemu.


409
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Znajući za ulogu Partije kao organizatora i predvodnika radnika, seljaka
naprednih intelektualaca i omladine, poznavajući njen neposredni zadatak:
promjenu dotadanjh društvenih odnosa i uspostavljanje socijalističkog sistema,
reakcionarna vlada poput zlokobne crne ptice okomila se da proguta i uništi
svoj plijen, da uništi Kom. Partiju koja je poslije nepune dvije godine svoga
javnog djelovanja prisiljena da se povuče u duboku ilegalnost u kojoj je ostala
sve do početka drugog svjetskog rata. No ni teški uslovi ilegalnog rada nisu
mogli spriječiti da revolucionarna partija sredi svoje redove, da se organizaciono
učvrsti i omasovi te tako postane jedinstvena monolitna snaga, koja je
jedina bila sposobna da u vrijeme kada su se nad našom domovinom nadvili
crni oblaci nacizma i fašizma, oblaci koji su nagovještavali našem narodu ubijstva
i klanja, glad i bijedu , logore i smrt — ukratko najveću nesreću koju je
jedan narod mogao doživjeti — donese pravilnu odluku o podizanju narodnog
ustanka i davanju okupatorima i njegovim slugama organizirani oružani otpor.


Značajnu ulogu u ovome za naš narod teškom periodu pripada SKOJ-u
u kome se pod rukovodstvom Partije okupila napredna seljačka, radnička i
intelektualna omladina. Omladina je dala divne primjere herojstva i borbenosti
i čvrsto povezana radničkom partijom predstavljala prethodnicu borbenih
odreda cijele naše zemlje. Možemo se ponositi da su studenti šumarstva pored
studenata agronomije, veterine i medicine pripadali najnaprednijem dijelu
studenata zagrebačkog Sveučilišta. Dugi niz godina na Polj. šumarskom fakultetu
nisu reakcionarni elementi mogli doći do riječi. Napredni studenti bili su nosioci
organiziranih političkih akcija, siritelji naprednih misli i revolucionarnih
ideja.


Okaljena revolucionarnim radom omladina je u teškom vremenu borbe našla
svoje mjesto u redovima boraca protiv neprijatelja našeg naroda i naše
zemlje. Ona je opravdala povjerenje Partije i dala velike žrtve u borbi za oslobođenje
naše zemlje.


Daleko su iza nas ratna pustošenja i strahote rata. Našim mladim generacijama
postaju ti pojmovi historijski i apstraktni. No dobro je s vremena na
vrijeme podsjetiti se na našu narodnu epopeju, dobro je evocirati uspomenu
na događaje koji trebaju mladim generacijama služiti kao memento da se nikada
više ne ponove.


Potrebno je da naša omladina proučava historiju, da se upozna ulogom koju
su njeni predhodnici imali i kako su izvršavali zadatke u historijskim momentima
o kojima smo govorili. Saznat će o herojstvu i žrtvama omladine koja je
pred sobom imala ne samo žandarske kundake vladajućeg aparata već i bijedu
i siromaštvo, kao stalne pratioce ondašnjeg poltičkog i ekonomskog sistema.


Upravo u ovome Domu radili su i djelovali unutar studentskih organizacija
napredni studenti šumarstva, svijetli primjeri izgaranja na revolucionarnom
radu. U dvoranama i hodnicima ovoga Doma prije Šumarskog fakulteta
kao da odzvanjaju koraci, kao da vidimo likove kasnijih beskompromisnih
boraca. U našim redovima nema više odlučnog Tone Sedmaka, tihog i
skromnog Ra div o j a T omić a, malog plavokosog Slovenca Inge
V r š č a j a. Nema ni Hribernika, Konjovića, Alt ar c a, D or čiča,
Nikole Brkljačića, i mnogih drugih. Njihovi grobovi razasuti su
i pomiješani s grobovima boraca iz svih krajeva naše zemlje po šumama koje
su voljeli, kojima su htjeli posvetiti svoj život podizati ih i njegovati. U
tim šumama ostali su na mrtvoj straži kao zalog bratstva i jedinstva naših


no


ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 5     <-- 5 -->        PDF

naroda za njihov bolji život u budućnosti. Partija je računala na´ takove ljude,
s takvim ljudima ona je morala pobijediti i pobijedila je.


Danas mi živimo u vrijeme kad se ostvaruju ideali za koje su položili živote
milijoni najboljih sinova naše zemlje. KPJ nije prestala i dalje da bude inicijator
i organizator radnog naroda u borbi za izgradnju socijalizma; godinama
zapuštena i zaostala Jugoslavija pošla je gigantskim koracima u bolji život i
progres. Ogromna sredstva ulažu se u sve grane naše privrede. U šumarstvu
također. Do 1956. samo za izgradnju komunikacija i nabavu savremene opreme
uloženo je 136 milijardi dinara. Izgrađeno je oko 5000 km raznih šumskih
komunikacija, kojima je otvoreno 500.000 ha šuma. Time je omogućena sječa
57 mil. m3 drva. U drvnu industriju uloženo je 80 milijardi dinara, uključujući
tu industriju papira i celuloze. Proizvodnja drv. industrije porasla je od 1945.
do 1955. na 141% a celuloze i papira na 244%. Za melioracije i podizanje šuma
utrošeno je 55 milijardi dinara.


Sedmi kongres SKJ predviđa daljnji porast i razvitak proizvodnih snaga
i jačanje socijalističkih odnosa među našim ljudima.
20 god. perspektivni plan šumarstva i drvne industrije predviđa takav
naprgdak o kakvome nismo prije mogli niti sanjati.


To ujedno znači daljnji napredak šumarstva i drvne industrije.


Borci šumari vaše žrtve nisu bile uzaludne!


Na kraju možemo kazati da su uvijek u historiji naroda veliki događaji
rađali velike historijske ličnosti. Ocjenjujući pravilno ulogu ličnosti u zakonitosti
historijskog i ekonomskog razvitka društva, velika zasluga pripada ljudima
koji su bili sposobni, da ocjenivši date uslove, spriječe moguće devijacije
i ubrzaju tok zbivanja u pravcu historijski uslovljene zakonitosti društvenog
i politički ekonomskog razvitka. Možemo sigurno reći da je ta historijska uloga
pripala u danima ustanka i narodnooslobodilačkog rata prvom građaninu naše
zemlje generalnom sekretaru SKJ drugu Titu.


Period od VII. Kongresa SKJ, predstavlja period značajnih uspjeha i dostignuća
radnih ljudi naše zemlje na svim dometima života društvenog, ekonomskog
i političkog. To je u prvom redu period afirmacije sistema socijalističke
demokracije izraženog kroz praksu radničkog samoupravljanja i učvršćivanja
našeg komunalnog sistema, period izvanrednog porasta proizvodnih
snaga i naglog ekonomskog uspona naše zemlje. Politička linija Saveza Komunista
Jugoslavije i orijentacija svijesnih snaga socijalizma i svih društvenih
snaga na oslobođenju ličnosti i njegovih stvaralačkih sposobnosti u ovom periodu,
doživjeli su kroz praksu naše zemlje punu afirmaciju.


U tim uslovima općeg uspona i razmaha stvaralačkog rada i naša je organizacija
dobila važne zadatke. Njena aktivnost je usmjerena općem doprinošenju
i učvršćenju socijalističkih odnosa. Posebno njena važnost za privredu
čini da je naše Društvo ne samo koristan već i neophodan društveni faktor.


Naše Šumarsko društvo kao i dosada trebat će i u budućnosti da uloži sve
da njegovi članovi na svojim radnim mjestima izvršavaju postavljene zadatke
i time daju doprinos bržem razvitku proizvodnih snaga naše zemlje, jer je to
jedan od uvjeta za bolji i sretniji život svih naših naroda.


Neka nam je pred očima uvijek slavni put Partije i SKOJ-a proteklih 40
godina i historijske pobjede koje je naš cijeli narod postigao predvođen Savezom
Komunista i drugom TITOM.


Neka živi SKJ sa drugom Titom na čelu!


411