DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 9     <-- 9 -->        PDF

TABELA II.


Oznaka
križanja
n 2"x X
u cm
2x 2 d *K
ST 2 — 12,30 — — —
SIO 64 766,6 11,98 9593,0 2,5528 0,3191
S4 2 — 11,95 — — —
Su 48 427 8,89 4201,5 2,928 0,4226
Si 272 2342 8,61 21581,0 2,285 0,1384
S2 9 — 8,44 — — —
s» 81 650 8,02 5588,5 2,1578 0,2397
S3 1 — 7,50 — — —
Ss 13 — 6,85 — —
S8 4 — 4,92 — —


n = broj biljaka


Z~X-= suma visine biljaka
X = aritmetička sredina visine biljaka
6 f standardna devijacija


6x = srednja greška aritmetičke sredine


Rezultati istraživanja i diskusija


U tabeli I. prikazane su kombinacije izvršenog umjetnog oprašivanja,
dok su u tabeli II. dati podaci o visini biljaka pojedinih kombinacija. Neke
kombinacije, od kojih imamo veći broj individuuma obračunate su variaciono-
statistički. U toj tabeli manjka kombinacija Se, od koje smo dobili
dvije biljke, a koje su kasnije uginule. U tabeli III. prikazano je između
kojih kombinacija križanja postoje signifikantne razlike u veličini biljaka.