DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ŠUMARSKA BIBLIOGRAFIJA
(1946—1955)
od profesora A. KAUDERSA


Cijena za ustanove 2.500 Din,
a za pojedinca 1.000 Din po
komadu.


Preporučujemo čitaocima da
ovo vrijedno djelo naruče odmah,
jer je broj primjeraka
ograničen.


Narudžbe slati na:


ŠUMARSKO DRUŠTVO NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE


Mažuranićev trg br. 11


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg. br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih
Jkola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstvaučenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
Inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 400-73/3-1751. — Tisak


Tiskara >Prosvjeta« Samobor