DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 66     <-- 66 -->        PDF

OGLAS


Kod Šumarskog društva Hrvatske mogu se dobiti, uz navedene cijene,
slijedeće stručne knjige:


Din


1.
Lugarska službena knjiga 300


2.
Tablice za izračunavanje kubnog sadržaja izrađenih trupaca
na 2 decimale 250


3.
Lovački priručnik 580


4.
Laerove skrižaljke za računanje drvnih zaliha u sastojinama . . 220


5.
Tehničke upute za reambulaciju međa 300


6.
Kauders ing. Alfons; Bibliografija 1 300


7.
Kauders ing. Alfons: Bibliografija II., ustanove 2.500
članovi r 1.000


8.
Usklađivanje proizvodnje i potrošnje drveta (materijal sa Ohrida) 2.300


9.
Ekonomsko-finansijski problemi u šumarstvu i drvnoj industriji 1.200


10. Problemi gajenja
i iskorišćavanja topola 1.000


11. Izdanja Sum. N.
Milicije: Iskorišćavanje šuma . . . . . 100


12. Izdanja Šum. N. Milicije: Lovstvo i ribarstvo
100


13. Hufnagl-Miletić: Praktično uređivanje šuma
300


14. Benić-Francišković: Motorne lančane pile
200


15. Brixy-Colović: Kako pošumljavamo
50


16. Krstić: Rak kestenove kore
50


17. Petrović Dragoljub: Šume i šumarstvo Makedonije ... . 100


18. Baranac: Kratke pouke iz šumarstva
150


19. Baranac: Naše šumarstvo i lovarstvo
150


20. Balen: Josip Kozarac
200


21. Markić: Krajiške
imovne općine 100


22. Pola stoljeća šumarstva
3.000


23.
Edicija o Kršu — za ustanove i poduzeća 8.000
za pojedince 2.000


24. I. Kongres šumara 1925. godine
50


Narudžbe se šalju na adresu: ŠUMARSKO DRUŠTVO HRVATSKE,
Zagreb, Mažuranićev trg 11