DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 63     <-- 63 -->        PDF

punio i kako ga je u praksi i primjenjivao.
Ne bi se dublje analiziralo, da je i sam
ovakav ispit u neku ruku i nemoralan, jer
mogu da padnu kandidati koji raspolažu
kvalitetima visoko kvalifikovanog stručnjaka,
a da prođu i oni koji se u stručne
poslove nisu udubljivali i koji svojim radom
ne će nikada neke poslove i ozbiljnije
unaprijediti. Kandidat je u neravnopravnom
položaju prema ispitivaču, jer dok
kandidat mora da pokaže koliko toliko znanja
iz svih oblasti šumarstva ispitivač se
priprema samo iz jedne oblasti.


Često se čuje, a i samim ispitima daje se
naziv praktični ispit, za nekoga kandidata
se kaže da se pokazao kao dobar praktičar.
Međutim kako će se u praksi uspješno
riješavati ti zadaci ako nema za to i bogatstva
teorijskog znanja.


Rezimirajući prednja izlaganja preporučuju
se i slijedeći zaključci


1. Da je na stručnom ispitu potrebno
osvjetliti da li je kandidat studiozno prilazio
zadacima da li je svoje teorijsko znanje
proširivao, te da li je to znanje i sa uspjehom
primjenjivao.
2. Ovo se može najbolje ocjeniti na osnovu
pismenog rada kandidata izrađenog
za vrijeme pripravničkog staža, gdje bi izložio
u čemu su se sastojali problemi zadataka
koje je dobio za rješavanje i izložio
teorijske osnove za rješavanje i rezultate.
3. Usmeni ispit treba proširiti još na
neke druge probleme, sa kojima se kandidat
susreo za vrijeme prakse. Uvid u te
probleme dao bi dnevnik rada kandidata.
Ovim bi se dobilo široko polje za provjeravanje
činjenica i znanja, ali ipak ovo
ne bi značilo veliko približavanje današnjim
ispitima, jer je kandidat imao dodira
sa tom materijom i morao je njene osnove
produbljivati i proširivati.
4. Sadašnji pismeni ispiti sa zajedničkom
temom ne bi bili prihvatljivi. Možda jedino
zajedničke teme za pojedine grupe, koje su
se približno bavile istim poslovima u praksi
ili za svakoga pojedinca što bi bilo teško
izvodljivo.
5. Terenski ispit trebao bi da se obavlja
po grupama prema dosadašnjem radu pojedinih
grupa kandidata.
6. Obaveza kandidata da bar jednu godinu
provedu na stažu u šumskim upravama
i manipulacijama, kao mjestu gdje se
može s obzirom na zadatke najviše proširiti
i produbiti teorijsko znanje kandidata i gdje
se ta znanja mogu najlakše i primjeniti u
praksi.
Prelazak na nove osnove polaganja stručnih
ispita ne bi odmah značio neki visok
skok dijametralno različit od dosadašnjeg,
ali bi značilo veliku kvalitetnu promjenu,


što bi pridonijelo uzdizanju stručnosti kadrova
i zavođenju studioznosti u radu.


Neke tehničke struke — mašinci a još i
neki drugi prošii su na napred izloženi sistem
polaganja stručni hispita.


Šumarski tehničari


U Srednjim šumarskim školama, što je i
normalno, ne produbljuju se naučne discipline
nego izlaganja treba da budu što jednostavnija
i shvatljivija za učenike.


Tehničar uzevši u »prosjeku« nije u mogućnosti
obzirom na stečena znanja u školi
da naučna dostignuća dovoljno razrađuje i
kritički osmatra pa prema tome i da ta
naučna dostignuća s uspjehom i primjenjuje.
Međutim ovim ne će da se kaže da dobar
broj tehničara blagodareći svome individualnom
radu i predispozicijama ne može
se dići na nivo šumarskog inženjera. Takvih
u praksi dosta i ima.


Tehničari bi trebali na osnovu rješenja
radove izvoditi. Svakako i tehničar i za te
poslove mora imati odgovarajuće teorijsko
znanje.


Na stručnim ispitima osnovno bi bilo da
pokaže da zna kako se pojedini poslovi treba
da izvršavaju, da ih zna i obrazložiti a
naročito da pokaže da te poslove može sa
uspjehom vršiti u praksi.


Osnova i njegovog provjeravanja trebala
bi da bude njegov rad za vrijeme staža kao
pripravnika. Taj uvid bi se dobio kroz njegov
dnevnik rada.


Osnovne poslove koje bi tehničar morao
da zna trebalo bi taksativno navesti. Ovo
bi se svakako odnosilo na one poslove koji
se pretežno sreću kod osnovnih šumarskih
organizacija — šumsk:h uprava, manipulacija
i pogona drvne industrije.


U ove poslove ne bi trebalo uzimati one
poslove koji se u praksi rjeđe sreću, a ukoliko
bi isti morao i da ih obavlja treba da
mu pomogne inženjer.


Ispiti bi trebali da budu pismeni, usmeni´
i terenski.
Svakako da bi ovako postavljeni stručni
ispiti zahtijevali:


1. Da pripravnici ne bi smjeli po dolasku
u službu da odmah budu postavljeni na odgovarajuća
radna mjesta, nego da im se
pruži mogućnost za produbljivanje i proširivanje
svojih znanja i njihovu primjenu u
praksi. Moralo bi se svakako izbjeći postavljanja
i na rukovodeća radna mjesta.
Jasno je, da za sada mora do toga dolaziti
uslijed nedostatka kadrova.
2. Da se pripravnicima omogući upoznavanje
sa što većim nizom poslova.
3. Stvaranje uglednih šumskih uprava,
manipulacija i razvijenih pogona drvne in