DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 60     <-- 60 -->        PDF

IZ ZAPISNIKA


3.
sjednice Upravnog odbora Šumarskog
društva održane dne 6. XI. 1959.
Prisutni: Androić, Dekanić, Lacković,
Peternel, Sekalec, Špiranec i Zunko.


Odsutni: Lulić i Štetić.


Dnevni red: 1. Saopćenja; 2. Izvještaj o
radu; 3. Plan budućeg rada; 4. Razno.


Predsjednik Androić otvorio je sjednicu
i prije prelaska na dnevni red iznio slijedeće
primjedbe:


Društvo je do sada bilo u priličnoj mjerineaktivno
te, u neku ruku, preživljavalo
krizu. To je tim prije za istaknuti što je
naše Društvo bilo jedno od najaktivnijih u
Zagrebu. Zbog toga mnoge stvari prolaze
mimo Društva, te će se u tom pogledu
trebati u buduće daleko više založiti. Pododbori
društva također ne daju podatke o
svom radu. Nedovoljna aktivnost Društva
očituje se i u tome što se ono nije angažiralo
u niz krupnih pitanja kao što je na pr.
reorganizacija šumarstva, objedinjavanje
naučne istraživačke službe, uzdizanje kadrova
itd.


Plantažni uzgoj drveća brzog rasta zauzima
vidno mjesto u razvitku šumarstva u
slijedećih 20 godina. Potrebno je da i naše
Društvo zauzme određeni stav po tom pitanju,
te će ga stoga trebati staviti na dnevni
red jednog od prvih plenuma.


Poslije izlaganja druga Androića, tajnik
Žunko iznosi rad Društva između dviju
sjednica. Upoznao je U. o. o slijedećem:


DIT — Zagreb odlučio je svečano proslaviti
80 godišnjicu prvog Društva inženjera
i tehničara u Zagrebu, te će u tu svrhu
izdati i spomen ediciju gdje će obraditi cjelokupnu
djelatnost inženjerskih organizacija
kroz pomenuto razdoblje. I naše Društvo
treba izraditi svoj dio. U vezi te proslave
Upravni odbor je predložio članove
za odlikovanje.


U toku mjeseca oktobra Društvo je dobilo
rješenje o nacionalizaciji društvene
zgrade. Zahtjev za izuzimanje iznosi 3 mjeseca,
te je Društvo podnijelo zahtjev za izuzimanje.
Ne postoji mogućnost izuzimanja
Čitave zgrade, pošto je Društvo nije čitavu
koristilo na 25. prosinca t. j . na dan stupanja
na snagu zakona o nacionalizaciji nekretnina.
Postoji jedino mogućnost da se od
nacionalizacije izuzmu prostorije koje Društvo
danas koristi.


Na temelju prednjeg zaključuje se da se
zatraži izuzimanje slijedećih prostorija: čitavo
prizemlje sa ulazom sa Mažuranićevog
trga 11, zatim dvorana na drugom katu, jedan
stan za pomoćnog službenika, prostorije
za ekonomat te podrumske prostorije.


Radi što boljeg i sistematskijeg uzdizanja
kadrova formira se komisija za školstvo
u koju se imenuju: Dr. Dekanić, Savor,
Lacković, Zmijanac, Androić, Štetić i
Zunko. Ova komisija treba razraditi idejni
plan osnivanja lugarskih i šumarskih škola
zatim skraćenih šumarskih škola i fakulteta,.
Na temelju zaključaka komisije U. o. zauzeo
bi svoj stav i iznio ga pred sekretara
za šumarstvo.


Svečani plenum povodom 40 godišnjice
SKJ i SKOJ-a održati će se 19. prosinca.
Uvodni referat održati će dr. Androić, referat
o revolucionarnoj djelatnosti članova
društva ing. Žunko. Radi što boljih priprema
osniva se odbor od slijedećih članova:
Zunko, Dekanić, Špiranec, Androić i Peternel.


Lackovi ć iznosi da bi projektni biro
trebalo proširiti, kako bi mogao da preuzima
sve poslove operative koji se danas jednim
dijelom daju Institutu za drvno industrijska
istraživanja.


Ing. Srdić, preveo je.sa češkog knjigu »Lovac
uzgaja grmlje«. Ova knjiga nalazi se na
recenziji kod stručnjaka operative, nakon
čega će se donijeti odluka o štampanju.


Slijedeća sjednica će se održati najkasnije
početkom decembra, na kojoj će se.
pretresti sve pripreme za Plenum.


XVI.
PLENUM SAVEZA INŽENJERA I
TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


U Skoplju je u vremenu od 20. do 23. XI.
1959. održan XVI. Plenum Saveza Inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije. Plenum je imao slijedeći dnevni
red:


1. Dugoročni program šumarstva i industrije
drveta;
2.
Program naučno istraživačkog rada u
šumarstvu i drvnoj industriji;
3. Izvještaj o radu Saveza;
4.
Izrada investicionih programa u šumarstvu
i industriji drveta;
5. Izrada šumarske terminologije;
6. O stručnim
ispitima inženjera i tehničara
šumarstva i industrije drva;
7. Razno.
Plenumu je osim članova plenuma nrisustvovao
i ing. Franjo Knebl, sekretar
Sekretarijata za šumarstvo Izvršnog
Vijeća Sabora NR Hrvatske, ing. Bori s
G r u j o s k i, pomoćnik sekretara Sekretarijata
za šumarstvo NR Makedonije, ing.
Jefta Jeremić, sekretar sekcije za šumarstvo
Saveza Polj. šum. Komora, ing.
Stevan Radić, sekretar Udruženja proizvađača
drvne industrije, ing. Ant e L o