DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 59     <-- 59 -->        PDF

meno riješavanje, koje ne odgovara ni potrebama
terenske nastave ni naučnim istraživanjima
a ni šumskim gazdinstvima
kao privrednim organizacijama.


Stavlja se u dužnost koordinacionom odboru,
da Saveznom izvršnom vijeću i Zajednici
univerziteta uputi predstavke o tome
pitanju. Zakonom o šumama treba osigurati
školske šumske objekte i njihovo
odgovarajuće upravljanje.


b) u školskim šumama je potrebno izgraditi
zgrade za smještaj studenata i izvođenje
terenske nastave. Izgradnju ovih zgrada
obzirom na njihovu namjenu i hitnost
izgradnje, treba da financira zajedn´ca;


c) obzirom na osnovni cilj gazdovanja
ovih šuma — školske zadatke — treba
školska dobra osloboditi raznih društvenih
obaveza, inače će školski zadaci biti zapostavljeni;


d) ispitati mogućnost da se iz saveznih
sredstava ili raznih fondova republika pomogne
investiciona izgradnja u školskim
šumama kako bi se ubrzalo osposobljavanje
za terensku nastavu.


8. Razmatrajući prijem slušača na fakultete
bez prethodne školske spreme, konferencija
konstatuje, da su zbog kratkoće
vremena programi za prijemne ispite ove
godine bili neujednačeni i na brzinu izrađeni
a ni kandidati da nisu imali dovoljno
vremena za pripremanje ispita. Kako bi se
za narednu godinu nedostaci otklonili preporuča
se fakultetima, da ponovno i što
prije rasprave tu problematiku, a koordinacioni
odbor na vrijeme sazove sastanak
predstavnika sviju fakulteta po ovome pitanju.
9. Po pitanju pravilnog izvođenja i unapređenja
nastave te omogućavanja svršavanja
studija na vrijeme u smislu preporuka
Savezne narodne skupštine, konferencija
smatra da je neophodan dovoljan broj pomoćnog
nastavnog (asistenti) i tehničkog
osoblja (laboranti, tehničari). Obezbjeđenje
takovog osoblja za fakultete u tijesnoj je
vezi s nagrađivanjem tog osoblja te osiguranjem
stanovanja i materijalnih uslova.
10. Stavlja se u dužnost novom Koordinacionom
odboru, da se održe interkatedarske
odnosno interpredmetne konferencije
(savjetovanja) iz svih predmeta, za koje još
nisu održane.
11. Konferencija čestita Zagrebačkom fakultetu
da je postao samostalan Šumarski
fakultet. Preporuča, da i ostali šumarski
odjeli, koji još to nisu, nastoje postići punu
samostalnost.
12. Razmatrajući razne vidove terenske
nastave, konferencija preporuča fakultetima,
da održavaju završne ekskurzije sa
studentima, na kojima bi ovi stekli šire
uvide u gospodarenje sa šumama.


13. Preporuča se fakultetima da intenzivnije
nastave s izmjenom nastavnika među
fakultetima, a naročito u vezi i s postdiplomskom
nastavom.
14 Zaključuje se, da na Interfakultetskim
konferencijama učestvuju predstavnici studenata
šumarstva.


15. Naredna Interfakultetska konferencija
održati će se u NR Srbiji. Predsjednika i
tajnika novog Koordinacionog odbora delegirati
će fakultet Beograd, a ostali fakulteti
svaki po jednog predstavnika.
16. Podijeljuje se razrješnica starom Koordinacionom
odboru.
17. Zahvaljuje se fakultetu Skopje za odličnu
organizaciju konferencije i stručne
ekskurzije u vezi s njome.
ŠUMARSKI TEHNIČAR


DODOŠ DRAGAN


Nakon duge i teške bolesti iznenada je
dana 29 IX. 1959 g. preminuo, daleko od
svojih drugova, šumarski tehničar Dodoš
Dragan, ne navršivši niti 26 godina života.


Rođen je 25. X. 1033 godine u selu Hajtić,
općina Glina, kotar Sisak. Srednju šumarsku
školu završio je u Karlovcu 1953 godine,
nakon čega se zaposlio kod šumarije
Brinje. U Sekciji za uređivanje šuma u
Ogulinu radio je od 15. VII. 1956 godine,
pa do prerane smrti.


Ostavši rano bez roditelja, on se kao ratno
siroče, odgajao i rastao po domovima,
ne osjetivši toplinu vlastitog doma, posjedujući
sve osobine čovjeka socijalističkog
društva — poštenje, radinost i drugarstvo.


Kolektiv za uređivanje šuma Ogulin i
Šumarski klub Ogulin gube u njemu svog
vjernog člana i dobrog druga.


Kolektiv
Sekcije za uređivanje šuma
Ogulin