DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 58     <-- 58 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


NOVI DOKTOR ŠUMARSKIH NAUKA


23. Studenog 1959. promoviran je na Zagrebačkom
Sveučilištu ing. Iv o Deka n
i ć, asistent Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
za doktora šumarskih nauka. Ing.
Dekanić je 16. listopada 1959. sa uspjehom
položio rigoroz iz predmeta: Uzgajanje šuma,
Pedologija i Hidrologija, a 17. listopada
1959. obranio je doktorsku disertaciju
pod naslovom: Utjecaj podzemne vode na
pridolazak i uspjevanje šumskog drveća u
posavskim šumama kod Lipovljana
Novome doktoru šumarskih nauka srdačno
čestitamo!


Uredništvo


ZAKLJUČCI


INTERFAKULTETSKE ŠUMARSKE
KONFERENCIJE ODRŽANE
U SKOPJU 16.-18. XI. 1959.


1. Nakon saslušanja referata pojedinih
fakulteta o provedbi zaključaka prošlogodišnje
Interfakultetske konferencije u Sarajevu
konstatuje se, da su fakulteti te
zaključke proveli i prema tome izradili nacrte
svojih statuta, nastavnih planova i
programa.
2. U vezi naglog razvoja šumarstva i
drvne industrije i golemih novih zadataka,
koji pred njima stoje, konferencija je razmatrala,
da li opći, tip šumarskih i drvnoindustrijskih
stručnjaka može odgovoriti
tim zadacima. Nakon što je saslušala interesantan
referat Beogradskog fakulteta o
problematici daljnjeg usmjeravanja odnosno
specijalizovanja studija, preporuča fakultetima
da to pitanje što prije uzmu u
intenzivno razmatranje.
Zaključuje se referat Beogradskog fakulteta
s pripadnim nacrtima nastavnih planova
odmah dostaviti svim fakultetima.


3. U cilju rasterećenja i skraćenja studija
preporuča se fakultetima da ponovno razmotre
opseg i programe osnovnih predmeta.
Nastava na fakultetima iz tih predmeta ne
bi trebala ponavljati srednjoškolsku materiju.
Kandidati dolaze s različitom i katkada
manjkavom pređnaobrazbom iz srednjih
škola napose iz matematike, botanike, kemije
i fizike. Konferencija se nada, da će
predstojeća reforma općih srednjih škola u
pravcu posebnog usmjeravanja za studij
prirodnih i tehničkih nauka pripomoći bo-


Ijem rješavanju toga pitanja. Konferencija
nadalje smatra da treba posebno i u cjelini
razmotriti nastavu srednjih šumarskih
i drvno-industrijskih škola, jer brojni abiturijenti
tih škola dolaze na fakultete.


4. Konferencija smatra da pitanje inverznog
studija nije dovoljno prodiskutirano
niti postoje jasni stavovi. Stoga je suviše
rano već sada zauzimati konačne stavove,
veo se preporučuje fakultetima da produže
sa proučavanjem ovog problema.
5. Analizirajući dosada izvršene vidove
postdiplomske nastave na šumarskim fakultetima
konstatirano je, da su održavani u
glavnom kraći postdiplomski tečajevi za
stručno usavršavanje te pojedinačna naučna
usavršavanja. Postdiplomska nastava u
vidu kraćih tečajeva za stručno usavršavanje
se je afirmirala, ali duža {semestralna)
stručna usavršavanja i specijalizacije kao
vidovi postdiplomske nastave nisu dovoljno
korišteni. Fakulteti su pripravni da prihvate
i ove vidove. Potrebno je za to zainteresirati
operativu i osigurati financijska
sredstva, te zakonski regulirati status šumarskih
i drvno-industrijskih specijaliziranih
stručnjaka analogno specijalistima liječnicima.
6 Konferencija ističe, da se fakulteti i
fakultetska nastava ne mogu ni zamisliti,
bez aktivnog naučnog stvaranja i naučnog
rada. Nužno je osigurati takovu organizacionu
formu da na fakultetima bude omogućen
uspješan naučno - istraživački rad
kao u vezi s problemima privrede tako i
potrebama nastave. Financiranje osnovnih
zadataka naučnih ustanova treba osigurati
prvenstveno iz budžeta. Kao minimum bilo
bi nužno osigurati iz budžetskih sredstava
lične izdatke za stalno osoblje kao i za
nužnu materijalnu režiju Iz budžeta i dotacija
treba osigurati finacijska sredstva i za
teme općeg naučnog karaktera, a koje su
značajne za naučna istraživanja u oblasti
šumarstva i drvne industrije.


7. Konstatuje se, da na nekim fakultetima
(Zagrebu, Skopju i Ljubljani) nije riješeno
pitanje fakultetskih nastavnih šumskih
objekata, čak se je stanje od prošlogodišnje
konferencije pogoršalo (Zagreb).
a) neophodno je da šumarski fakulteti
imaju pod neposrednom upravom stalne
školske šume, koje bi se posebnim tretmanom
dovele u stanju, koje omogućuje pravilno
izvođenje terenske nastave. Korišćenje
šuma putem ugovora u ovu svrhu, ili
na koji drugi način, ne rješava ovaj problem,
već predstavlja samo nužno i privre