DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Zone slobodne trgovine leži vjerovatno u
daljoj budućnosti (pod kojom se misli privredno
ujedinjenje 17 država OEEC (Organizacija
za evropsku ekonomsku saradnju),
ipak valja biti na oprezu i predvidjeti
utjecaj na drvo i papir. Važno je znati,
da Finska, jedan od glavnih izvoznika, ne
će ući u OEEC, pa će uvozna carina na
papir u zap. Evropu ostati ista. Godišnji je
dohodak po glavi u Austriji 10.200 S,
a u susjednoj Švicarskoj 27.000 S. U
toj će se Organizaciji tokom vremena morati
izjednačiti nadnice radnika, plaće namje
štenika, socijalni tereti i cijene, kao što je
ta tendencija naročito unesena ugovorom
između 6 država EPZ. Time bi moralo biti
zajamčeno jedinstvo, ali i postepeno povisivanje
izdataka s tim u vezi. Koliko je
važno to intenziviranje rada, pokazuje
ovaj primjer: U Švedskoj izradi u proredi
stručni šumski radnik dnevno 7 kub.
m, u Austriji samo 4. Proizvodnja papira
u Švedskoj po radniku-namješteniku
je 2 i po puta veća nego u Austriji, a u
Finsko j čak 3 puta. Intenziviranje je
rada, veli autor, primarni zadatak naše
zemlje, ako ne želimo da nas sjeverne države
potisnu sa svjetskog tržišta.


Pored toga postoji i neprestani porast
eksporta meke rezane robe iz SSSR-a,
naročito u države na Atlantiku. Taj je
izvoz bio 1938. g. oko 4,6 mil. kub. m. Mislimo,
da i pored rastuće potrebe drva u
samoj zemlji, ruski se izvoz ne će smanjiti.
Oni sada eksploatiraju tek 35% sječivih
sastojina, pa im prema tome ostaje u šumama
golema rezerva đrveta. Budući da
Austrija nema mora, ostaje joj za izvoz
zap. Njemačka i Italija, ali tu valja da
izdrži konkurenciju. Suštinski je važno
stvaranje kombinata t. j . povezivanje pilane
s fabrikom ploča, papirnom tvornicom,
a po mogućnosti i sa šumskim posjedom.
Za eksport dolaze u obzir samo velike
tvornice papira, jer se samo one rentiraju.
Velika prostrana šumska područja
to nam, veli predavač, omogućuju (Salzkammergut,
sjev. Štajerska). To je veoma
važno i za šumarstvo, jer samo potpuno i
pravilno iskorišćena drvna sirovina rentirat
će se. Prema tome treba da drvarska
i šumoprivreda tijesno sarađuju u interesu
čitave zemlje.


* * *


Drugi je zanimljiv referat ing. Lampa :


MEHANIZACIJA RADOVA U SUMI


Primjena mašina na rad u šumi nije se
toliko razvila kao na drugim područjima.
Alat i način rada, istina poboljšali su se,
postali su racionalniji, ali se šumski poslovi
uglavnom i dalje obavljaju ručno.


Razlozi za mehanizaciju postoje, jer su neki
radovi veoma naporni, a drugi opet monotoni
i oduzimaju mnogo vremena. Ipak
je uvođenje mašina u šumske radove otežano
nejednakošću njihovom ovisnom o
vrsti drva, predjelu i godišnjem dobu,
teško dostupnom radilištu, a osobito radi
raštrkanosti stabala, koja treba posjeći
(na pr. kod proreda, sječe u prebornoj šumi
itd.). Jedno pravilo za primjenu mašina
kaže da je mašina najekonomičnija, kad
ostaje dugo na jednom mjestu. Svako njezino
premještanje znači prazan hod njezin
i njezine posluge.


Prema tome najracionalnija organizacija
rada u sječi bila bi, kad bi se posječena
stabla odvukla čitava (zajedno s granama)
na jedno mjesto, gdje bi se obavili pojedinačni
poslovi izradbe valjanim mašinama,
koje su vezane za to mjesto.


Ali taj je postupak rentabilan samo u
čistim sječama, koncetriranim na velike
površine, pa se primjenjuje samo u onim
zemljama u kojima su uzgojni problemi
podređeni iskorišćavanju, kao na pr. u
USA i u Rusiji.


Naša je situacija, veli predavač, posve
drukčija, pa je naša mehanizacija tek u
zametku.


U centru su pažnje od nedavna veoma
produktivne motorne pile, kojima rukuje
jedan radnik. Kad se pravilno radi, rušenje
je za 20s/o rentabilnije od ručnog. To
znači da se od 5 radnika jedan može osloboditi
za druge poslove.


Trošak po satu rada s jednom pilom iznosi
u Austriji oko 20 S, a to je često preskupo.


Prema svima dosadašnjim istraživanjima
nije ustanovljena bitna ušteda radne snage
u radu s tom pilom. Pored njezine
znatno veće težine, djeluje buka i vibracija
kao dodatni faktori na zamorenost od monotonije.
Unatoč tome mnogi radnici pretpostavljaju
motornu pilu ručnoj i subjektivnom
osjećaju napor pri mašinskom
radu kao pri radu rukama. Uživanje u
motoru i rađnikov osjećaj da je na odgovornijem
poslu kao strojovođa, igra tu stanovitu
ulogu.


Ima niz motornih pila, na koje se mogu
prikopčati različiti alati, kao na pr. svrdla
za kopanje jama za sadnju.


Posebna svrdla mogu da na pogodnom
tlu načine dnevno 1.500—2.000 jama, a
ručno jedva da se iskopa 200.


Isto i kod radova oko njege kultura
{košnja trave, krčenje kupine, šiblja itd.)
mogu se upotrebiti neke mašine, koje se
također mogu prikvačiti na motornu pilu,
a neke su opet konstruirane za samostalan
rad. Pri tome se rabe kosilice (koje brzo