DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 55     <-- 55 -->        PDF

vrućim i tropskim područjima eukaliptus i
Araucaria brasiliensis u još kraćoj ophodnji
(8—12 g.) i na još manjoj površini.


U južnom C i 1 e-u ima poduzeća, koja
na velikim površinama sade biljke Pinus
insignis, pa onda te kulture prodaju po
hektaru malim štedišama. Ti mali ljudi iz
-straha od oermanentne inflacije, smatraju


da je ipak najsigurnije da kupe tako malu
parcelu, kojoj vrijednost sigurno ne će padati.
Tako su tu nastala velika pošumljavanja
(200.000 ha). Isto se tako rentira uzgajanje
južnog voća i biljaka. U Argentini
je na pr. 1 ha čajevca dao god. prihod od
10.000 dolara USA.
Temeljno je načelo doseljenika u Lat.
Ameriku, da se nastoji što prije riješiti ma
kakvog namještenja i da se osamostali, jer
nigdje nije izrabljivanje tako bezočno i -besramno
kao tamo. Njihov je nepisani zakon:
»Ne radi mnogo, inače ne ćeš imati vremena
da zaradiš para«.


Da bi šumar dobio državnu službu, mora
nostrificirati čak i maturu, a naagr. fakultetu
polagati ispit iz marvogojstva, plantažiranja
južnog voća i si, i još čekati da dobije
državljanstvo. Tako je i za druga zvanja
(osim za atomske istraživače i stručnjake
za naoružavanje, koje se bogato plaća).


´Šumar i drvarski stručnjak mora često


da bude direktor, sluga i kuhar ujedno, a
pored toga i da Indijancima pokaže sjekirom
i lopatom koliko se može za dan izraditi.
Za visinu plaće odlučno je kako je pojedinac
praktično upotrebljiv i kakav mu
je financijski uspjeh, a svjedodžbe i diplome
nemaju nikakve vrijednosti.
Autor, koji je pred 10 g. doselio u Argentinu,
vidio je kako su se poneki doseljenici
vrlo brzo obogatili, ali ne kao šumari, nego
kao devasteri. Onoga, tko je htio raditi kao
šumar, smatrali su nenormalnim.


Ali pored tog današnjeg pljačkaškog primitivizma,
možemo se pouzdano nadati, da
će šumoprivreda Juž. Amerike ozdraviti i
uslijed svojih vanredno povoljnih klimatskih
prilika, prostranosti i ostalih uslova,
postati jedan od najvažnijih dobavljača
drvne sirovine. Dosada ona to nije mogla
postati, jer je u prašumi malo teh. drva razbacanog
po prostranim površinama, a pošumljavanje
se nije isplatilo već i radi slabe
napučenosti.


Uskoro, kad iz prašume nestane i ono
malo teh. drva, trebat će šumara iz Evrope,
ali će to morati biti mladi, otporni spram
klime, čvrsti; i duševno i tjelesno pripravni
na tamošnje prilike. Morat će znati španjolski,
a u Braziliji i portugalski radi sporazumijevanja
s radnicima. Tko dođe bez
ugovora, tog će virtuozno izrabiti. Tamo
nema potpore za neuposlene, nema boles


ničke blagajnice, a često ni penzija. Time
se i tumači tako bezobzirna sebičnost. Svatko
je upućen samo na se.


Konačno, mislimo da bi borba za opstanak
iseljenog šumara bila mnogo olakšana,
kad bi se na evropskim visosim školama osnovala
katedra za inostrano šumarstvo i kad
bi apsolventi dolazili u strane zemlje
spremniji nego dosada.


Đ. Knežević


U majskom broju austrijskog Allg. Forstzeitung-
a prikazano je zajedničko poljoprivredno
i šumarsko zasjedanje, koje se održalo
prv i puta ove godine.


Budući da bi neki šumarski problemi koji
su tamo izneseni mogli i nama koristiti, izdvojit
ćemo ih za naše čitače.


Prvi je referat dr. P. Handel-Mazz
e t i-ja o temi:


POLOŽAJ AUSTRIJSKOG ŠUMARSTVA
S OBZIROM NA EVROPSKU
INTEGRACIJU


Nakon I. svjetskog rata, ostala je Austrija
izolirana. Industrijska područja bivše
prostrane podunavske monarhije odvojena
su, a ona je zapala u tešku privrednu krizu.
U saniranju njezine nevolje morala je pomoći
šuma. Sve do 1935. g. računalo se
s godišnjim prirastom od 9 mil. kub. m,
ali se onda ustanovilo, da mu je masa za
1 mil. kub. m manja. Sjeklo se dakle previše.


Min. poljoprivrede i šumarstva izradilo je
30-godišnji plan za ozdravljenje šumoprivrede
i u tu svrhu predvidjelo 5,6 milijardi
šilinga (a to je oko 4,7 milijardi dinara godišnje)
koje bi se utrošilo pretežno u kulture
i gradnju putova. Plješine, degradirane
poljoprivredne površine i one na kojima će
se izvoditi osiguranje od lavina i zagrađivanje
bujica ukupno iznose 517 tisuća ha.
Cio program dijeli se na 15-gođišnji kratkoročni
(u kom bi se vremenu pristupilo u
Zonu slobodne trgovine), a ostalo je u dugoročnom
programu. Novac se ne bi namaknuo
samo iz javnih sredstava, nego bi i šuma
morala dati svoj obol Ali tu su na putu
dvije prepreke: niska cijena drvu i visoki
porezi.


Posljednjih godina 25"/o deviza daje prosječno
državi izvoz drva i papira. A kako
od 1. siječnja 1959. već postoji Evropska
privredna zajednica (EPZ), pitanje je kako
će ona utjecati na oba ova privredna sektora.
Poznato je, naime da su sve zemlje
u toj Zajednici (skupa sa Engleskom) uvoznice
drva i papira. Prema tome, ne će
biti u tom smislu promjena, jer su zemlje
koje izvoze drvo van EPZ. Iako stvaranje