DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 52     <-- 52 -->        PDF

na raspolaganju osobni auto i tri omnibusa.


Priličan broj apsolvenata šumarskog
fakulteta napušta struku i odlazi u druga
zvanja (u graditelje, geodete i si.) pa zato
nema dovoljno šumara. Radi toga otvaraju
se povremeno srednje šumarske škole, kao
na pr. ona u D u z č e_u (Orman tehniker
okolu).


Šum e su u Turskoj gotovo sve državne
sa 120 šumarija, koje vrše iskorišćavanje, a
potpadaju pod šum. direkcije. Čitava uprava
spada pod Generalnu direkciju u A n k a r i,
a podređena je Ministarstvu poljoprivrede.


Računa se da je u Turskoj 10 mil. hektara
čitave šumske površine, a visokih je
šuma mnogo manje, jer su znatno veći areali
šikara i niskih šuma (oko2/3).


Glavni je problem otvaranje šuma.
Ono se vrši dobrim dijelom američkom pomoći.
Ceste i putovi izgrađuju se mašinama
i bagerima ukoliko ih ima. Otvaranjem dosada
neiskorišćavanih šuma, omogućit će se
nezavisan položaj zemlje o uvozu drva.


Široku naobrazbu, koju dobiva turski šumar,
ima priliku da je svestrano primijeni
u praksi. On je istovremeno uzgajivač, poduzetnik
za sječu i transport drva, trgovac
i pilanar. U njegove velike zadatke spada
zaštita šuma, naročito suzbijanje požara i
sprečavanje nedozvoljenih sječa, fotogrametriranje,
trijangulacija i izmjere za uređivanje
šuma pod naročitim uslovima. On
gradi nastambe za osoblje i radnike, manja
elektropostrojenja i zagrađivanje bujica;
šumarije su donijele čak i kina u daleka
zabačena sela. Šumari, koji su stalno u vezi
sa seljacima, u mnogim su pitanjima njihovi
savjetnici, ma da ih, naravno, njihova
dužnost čuvanja šuma dovodi ponekad i u
konflikt s narodom.


Jedan od najtežih problema — ustanovljenje
granica šuma i vlasničkih odnosa.
Nije mala briga i zadovoljenje potreba seoskog
stanovništva na građevnom drvu i gorivu.
Veliku štetu turskom šumarstvu nanosi
šumska paša, a nadasve brs t 24 miliona
koza (Turska ima polovicu ukupnog
broja svih koza u svijetu).
K tome dolaze i šumski požari. Pored svih
tehničkih problema, valja riješiti, odnosno
spriječiti od davnina uobičajeno nadiranje
naroda u šumu. To je velika nevolja, osobito
kad se uzme u obzir, da se je žiteljstvo
u posljednjih 30 godina skoro udvostručilo.


Šumarska propaganda je raznolika. Svuda
u ogoljelim područjima na glavnim prometnim
cestama izdaleka se vide bijelim
kremenom na tamnoj pozadini golemim
slovima pisane parole, koje nastoje uvjerljivo
dokazati veliku važnost šume za zemlju
ili su u pošumljenim područjima
smještene table koje prikazuju blagodati


šume. Pošumljavanje se vrši na velikim
površinama. Tako na pr. sada će se pošumiti
područje »Fatih Orman« (900 ha) u neposrednoj
blizini Istambula u spomen sultana
Fat.h Mehmeda, osvajača Carigrada.


Đuro Knežević


ŠUMOPRIVREDA LATINSKE AMERIKE


Predavanje dr. Paula K o z d o n-a (iz
Fre burga i Br.) pod naslovom: »Mogućnost
upošljavanja evropskih šumara i drvara
u L. Americi«, koje je održao na bečkoj
Bodenkulturi 28. x. 1957., a koje je donio
Allg. Forstzeitung od veljače ove godine,
imao je svrhu, da docentima i studentima,
koji preporučuju šumarskim i drvarskim
stručnjacima da isele u L. Ameriku, prikaže
jasnu sliku tamošnje šumoprivrede, kako
bi se prvi oslobodili nekih zabluda, a drugima
uštedjela teška razočaranja.


Prva je zabluda, kriva predodžba o 40postotnoj
šumovitosti tog golemog kontinenta.
I zaista, kad se uzme ( počevši od
Meksika pa dalje na jug) da je tu površina
za dvije Evrope, a da je tek J žitelja po kv.
km, pom´slit će se, da je tu Slarafija za šumare.
Međutim u šumsku je površinu uračunato
obilje š-kara i trnja s milionima
hektara bivših šuma. Tako se na pr. računa
da je u Argentini 72 mil. ha šuma
(što bi značilo 27°/o-tnu šumovitost ili 4 ha
po glavi). Ipak pored tolikog tobožnjeg bogatstva,
Argentina mora uvoziti drvo iz susjednih
država, a djelomice i iz Evrope.
Import drva iznosi četvrtinu vrijednosti
njezinog čitavog eksporta u jednoj godini.


Pa i onda, kad bi zbilja bila šumovitost


L. Amerike tolika koliko se navodi i onda
bismio morali dobro razlikovati našu evropsku
šumu od njihove prašume. Netaknute
prašume nalaze se u južnim Andama-Kordiljerama
sa često najboljim staništima i sa
1.500 kub. m drvne mase po ha. U čileskim
je Kordiljerama samo 125 a u argent´nskim
75 kub. m po ha. Od tog je samo 20´Vo tehničko
drvo; ostala su stabla prešla, bolesna
ili deformirana. U tropskim i subtropsk´m
je područjima iskorišćavanje teh. drva
po ha skoro za polovicu manje nego u
Andama, jer su tamo većinom lišćari, a on:
ne daju pilanske robe. Uzmemo li u obzir
i to, da se tehničko drvo siječe sjekirom u
prsnoj visini, a pilane ga režu kružnim pilama
10—15 mm debelim, onda je razumljivo,
da se sa ha dobiva prosječno 7—12
kub. m rezene robe, a u drugim lat.-amer.
područjima gotovo polovicu, onda tu nema
mjesta za dobro plaćenog visokokvalificiranog
šumara ili drvara, ma da sirovina
t j . drvo ne košta ništa. Time Evropljaninu
postaje jasno, zašto se prašume tako brzo


ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 53     <-- 53 -->        PDF

iskorišćavaju, naročito tamo, gdje je izvoz
povoljniji ili gdje je šumsko tlo podesno za
poljoprivredu ili za plantaže južnog voća.
Kako brzo napreduje haračenje prašume
pokazat ćemo na dva primjera. U Č il e u je
na pr. od 16 mil. ha šuma, 4 mil. ha plješina
koje vape za pošumljenjem (a to je polovica
površine šuma, koje se uopće mogu
iskorišćavati). U Paran i (na jugu Brazilije)
u zadnjih je 50 g. povađeno od čitave
šumske površine (80 mil. ha) skoro polovica
teh. drva. Ostatak treba da se sasiječe
u budućih 30 godina.


To se je pustošenje uglavnom provelo u
ovom stoljeću, pa bude li taj proces tekao
u tolikoj mjeri i dalje, nestat će tehničkog
drva i dostupnih šuma.


Eksploatacija se vrši prebiranjem ili bolje
reći pljačkom najljepših stabala. A budući
da je na ha tek poneko stablo za rezanu
robu, moraju (naročito u tropima) prosijecati
staze da bi se do njih došlo, odnosno da
se odatle izvuče. To je teži i skuplji posao
nego obaranje i izvlačenje.


U zemljama sa mnogo šuma, kao B r azilija,
Čile i Paragvaj, dodjeljuju
se površine prašuma po ha 20.000 ha pojedin´m
poduzetnicima iz naroda tzv. ob-
r a j e r o s i m a i to za neznatnu odštetu,
a tamo gdje je manje šuma, kao u A r g e n-
t i n i i Urugvaju, osim što se dodjeljuje
šumska površina, markiraju se i stabla
koja će poduzetnik oboriti (to obavlja
tzv. guar da bos que). Obilježba ide
od stanovite debljine na pr. od 60 cm naviše.
U privatnim šumama to obilježavanje
nije obavezno; samo u Argentini i Urugvaju
se za iskorišćavanje privatnih šuma mora
predložiti prilično obiman taksacijski plan,
a kontrolira se i sječa.


Obrajerosi (poduzetnici) ne moraju se
brinuti za njegu mladog naraštaja i tla, po_
šumljavanja i si. Eksploataciju vode urođenici
Indijanci bez klupiranja i manuala.
Oni su za taj posao u prašumi tako vješti,
a osim toga toliko skromni, da im nijedan
evropski radnik nije ravan. Jedino valja
paziti da im se ne da odjednom puno novaca,
jer onda sve zapiju i ne dolaze na posao
dok traje i posljednja para. S njima
treba znati postupati, jer rasrditi ih znači
dobiti nož u trbuh, ali kad ih se razumije
i lijepo s njima postupa, bolji su od evropskog
radnika. Indijanac je zahvalan za svaki
pravedan i human postupak i vjerniji je
od Evropljanina.


Mehanizaciju u sječi i izvozu te zemlje ne
poznaju, jer boluju od kroničke inflacije i
manjka deviza. Za izradbu drva služi sjekira.
Iznošenje teških stabala vrše volovi
bez kola. Indijanci imaju obično svoj par
volova koji noću pasu u prašumi da bi da


nju mogli tegliti. S konjima se tu ne bi
moglo, jer nema za njih ni hrane ni putova.
Jedini je uslov koji se stavlja urođenikuradniku,
da dobavija samo zdrava i pravna
stabla za pilanu, jer samo za njih poduzetnik
plaća (i to jadno). U traženju stabala
Indijanci su vanredni majstori, pa se u to
Evropljanin ne treba miješati, jer bi se samo
pred njima osramotio.


Drvo rezano testerom na zemljanim postoljima
odvozi se kamionima do prve željezničke
stanice, koja je često udaljena i preko
200 km. Budući da je u prašumi tako
malo teh. drva, što šuma leži u slabo naseljenom
kraju i što rezanu građu treba daleko
transportirati, rentabilnost je šuma
vrlo mala. Na mnogim se mjestima uopće
ne rentira, tako da privatnik ne treba šumara
ni drvara, već mu te poslove obavlja
njegov ekonom. Kad se dogodi da ima pravog
šumara, taj se onda neprestano mora
prepirati s gazdom, jer šuma služi u prvom
redu marvogojstvu, a nije tu radi drva.. K
tim nevoljama šumara valja dodati primitivnost
(stanovi, živežne namirnice i potpuna
izoliranost od kulture). Veoma je težak
problem odgoj djece, jer je do prve seoske
škole često preko 50 km. Zato djeca
moraju imati vlastitog učitelja ili s majkom
stanovati tamo gdje je škola.


Kad se još neiskusan mladić upiše na studij
šumarstva i završi ga, nastojat će da što
prije doseli u glavni grad, a ako mu to ne
uspije, zahvali se na službi i izabere drugo
zvanje, samo da ne bude u provinciji. Zato
su šumarske centrale načičkane inženjerima
agronomije, tzv. šumarskim ekspertima,
a pravim šumama golemih prostranstava
rukovode čuvari-nadziratelji šuma:
guarda bosque, koji i ne poznaju svoj
revir ni što je sve u njemu. To su obično
primitivni ljudi, koji nisu okusili velegrada
ili svježi doseljenici, koji nisu znali što ih
čeka


Budući da u tim poslovima nije moguće
napredovanje šumoprivrede, u zadnje vrijeme
su doseljeni evr. šum. inž. poveli jaku
propagandu za šumarsko školstvo i zakonodavstvo
(već i u vlastitom interesu).


U svim južnoameričkim univerzitetima
prije 8 godina više obrazovanje šumara odvijalo
se na poljoprivrednim fakultetima
gdje je predavao taj predmet jeda n docent
2 sata tjedno tokom dvaju semestara
Cijelo se šumarstvo nije detaljnije predavalo
nego koja druga poljoprivredna disciplina
na pr. peradarstvo ili voćarstvo. Iza
5-godišnjeg studija, apsolvent postaje inženjer
agronomije, a da kroz čitavo to vrijeme
nije bio ni dana u praksi. Kad završi
studij može birati marvogojstvo, vinogradarstvo,
šumarstvo i t. d. Takav inž. agr. u
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 54     <-- 54 -->        PDF

šumarstvu odmah postaje voditelj pokusne


stanice, rasadnika ili šumarije. Njegovo


znanje o šumarstvu nije veće od našeg ču


vara šuma, ali zato on ima opće znanje koje


mu omogućuje da prelazi iz jednog u dru


go poljoprivredno zanimanje. To je razlog


zašto se oni bore protiv kreiranja posebnih


šumarskih fakulteta.


Samo u Venezueli i Čil e-u otvoreni
su pred 8 god. šum. fakultet], ali je na
njima više profesora nego studenata.
Rijetki studiraju šumarstvo iz bojazni,
da se vežu samo na tu struku. (Istu pojavu
riješio je u Španiji Franco, kad je odredio
da se svake godine u prvi semestar mora
upisati 50 studenata. Šumarski fakultet u
Španiji postoji već čitavo stoljeće, a nije dao
ukupno ni 500 apsolvenata).


Srednjih i nižih šum. škola nema. Da bi
se obrazovala tzv. guarda bosque pred 9 je
godina otvoren dvogodišnji kurs na najljepšem
mjestu argentinskih Korđiljera za 6 učenika,
koji su imali opskrbu badava i plaćenu
dnevnicu za 5-satni praktični rad u
šumi. Ali budući da se kroz 4 kursa teško
natjeralo đake, koji su iza dvogodišnjeg besplatnog
boravka prešli u druga zanimanja,
vlada je zaključila da tu jedinu nižu školu
nakon 9-godišnjeg postojanja zatvori. Ista
sudbina čeka i šum. fakultet u Cile-u i Venezueli,
ako FAO ne da stručnjake i sredstva.


Sa šumom se u većini zemalja postupa
kao s kamenolomom: uzme se ono što se
dade najbolje unovčiti. Ako je tlo za oranice,
južno voće, marvogojstvo, onda se
ostaci opljačkane šume zapale, a nije li ni
za to, onda se jednostavno napusti ili proglasi
nacionalnim parkom. Naravno da tako
izopačeno gazdovanje zabrinjuje, jer na
prostranim područjima nema šuma, pa ni
drva, a osjetno su se pogoršale i hidrološke
prilike. Zato je Argentin a donijela 1948.
opsežan zakon o šumama, po kojem svaki
privatnik treba dozvolu za svako .posječeno
stablo, koje mora nadomjestiti sa 4 nove
sadnice. Vlast ih može prisiliti da pošume


na svoj trošak 10"/o posjeda. Ali što može i
najidealnije zakonodavstvo, ako nije opravdano
gospodarskom nuždom? Međutim, dolazi
do promjene u svjetskoj šumoprivredi,
pa će doći i u ovim zemljama. Oskudica
drva, pomagana kroničnim manjkom deviza,
izaziva porast cijena, odnosno zemljišne
i šumske rente kod novih pošumljavanja.
Pošumljavanje napreduje polako, jer su šume
slabo rentabilne. Prašuma daje samo
10—20%> teh. drva, pa se onda ne isplati ostalih
80—90´%> nevrijedne drvne mase posjeći,
počistiti i tlo ponovo pošumiti. To i
jest razlog, da svi dobronamjerni prijedlozi


evr. komisije za održanje šume i pošumlja


vanje, ostaju na papiru.


Otkad industrija (celuloze, ploča iverica


i si.) rabi i dosad neupotrebljavane vrste dr


veća, moći će se korišćenje drva u Anda


ma-Kordiljerama povisiti na 80%, a u trop


skim prašumama na 60°/o. Time će pojefti


niti i pošumljavanje. Ono će se vršiti osim


brzorastućim vrstama, kao P i n u s r a


diata, Pinus car i be a, topola


ma i eukaliptima, i drugim vrstama.


Tako će se dobiti 30—50 kub. m prirasta p&


ha i ne će se oskudijevati na drvu. Počeci


se opažaju već u južnom Č i 1 e-u, gdje se


na jeftino kupljenom šum. tlu već pošumilo


200.000 ha uglavnom sa Pinus i n s i gnis
i Pinus radiata. Tako je stvorena
hiperprodukcija u tim vrstama drva.
Slična je situacija i u Argentini na delti
rijeke Parana , gdje je zasađeno topolom
50.000 ha, a u juž. B r a z i 1 i j i isto toliko
eukaliptom.
Neke su države uvele pokusne stanice,
kojima je zadatak, da ustanove, koje vrste
drveća treba uzgajati. Tu su uposleni evr.
šumari, ali u podređenom položaju. U većini
je zemalja država podigla nekolika
malih šum. rasadnika, koji daju materijal
za privatna pošumljavanja i parkiranja uz
umjerene cijene ili badava. Ali budući da
ti rasadnici ne mogu zadovoljiti sve potrebe,
iznikla su mnoga privatna poduzeća,,
koja sva dobro prosperiraju. Smatra se naime
otmjenim, da čim se netko malo potkoži,
odmah gradi ljetnikovac. A jer nije red
da takav dvorac leži u devastiranoj prašumi,
to je valja očistiti, a na njezino mjestosade
se egzote, naročito konifere. Pa budući
da novi gavani nemaju vremena da čekaju
dok mlade biljčice izrastu, kupuju oni
stabalca od 2 m i viša i za njih plaćaju
afekcionu cijenu. Naši će šumari iz tih razloga
dobiti najprije namještenje u rasadnicima,
bilo privatnim ili državnim. Najviše
se traži i najskuplje plaća sjeme Pinu s
taxifolia i Pinus insignis.


U Argentin i privatni posjednici, ako»
žele iskorišćavati svoje šume, moraju imati
uređivače i predložiti plan pošumljavanja.
Za izradbu tih planova dobro se plaća, ali
budući da ih može sastavljati samo tamošnji
agronom, to ga valja pronaći, samo da
potpiše, a sastavi ih bilo tko, i vlast će ih
odobriti.


Ima još jedan način da si doseljenik osigura
egzistenciju. Ukoliko samo ima nešto
rezervnog novca, da bi stvorio mali rasadnik
i dočekao dok sadnice izrastu. Tako na
pr. u delti rijeke Parana rasadn´k topole na
9 ha omogućuje život obitelji od 5 članova.
Topolovina (12^g. ophodnja) upotrebljava se
za daske sanduka i celulozu. To isto daje u