DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Pored 3 sata praktičkog rada u tjednu
vrši se ovaj u rasadniku i arboretumu i tokom
svakog dana (po 2 učenika iz svakog
razreda), zatim na pošumljavanju kao i u
obliku ferijalne prakse. Kako se škola pa i
đački dom nalaze na samom arboretumu i
rasadniku, to učenici i s te strane imaju
mogućnosti da su tokom cijelog školovanja
u neposrednoj vezi barem s ove dvije grane
djelatnosti.


Od šk. god. 1958./59. u školi djeluje 8 šumarskih
inženjera kao stalni nastavnici,
nadalje 5 staln´h i 3 honorarna nastavnika
za ostale predmete. Prema tome je ova škola
u povoljnom položaju što se tiče nastavnog
osoblja i malo je stručnih škola u državi,
koje bi imale u potpunosti popunjen
kadar stručnih nastavnika. Stručni nastavnici
do sada su napisali i niz udžbenika, koji
su izdani bilo u obliku knjige bilo u obliku
na ciklostilu umnoženih skripata.


To su:


a) štampani udžbenici


1. Bura: Građevinarstvo, Sarajevo 1952. g.;
2.
Giperborejski _ Marković: Dendrologija,
Sarajevo 1952. god.;
b) kao skripta:


1.
Bilandžić: Geodezija (dopunska prema
specifičnim potrebama šumarske škole);
2. Giperborejski: Pedologija,
3. Giperborejski: Kraški pašnjaci,
4 Giperborejski: Parkiranje,
5. Marinković: Zaštita šuma I. dio,
6. Piškorić: Uvod u šumarstvo,
7. Piškorić: Šumsko sjemenarstvo,
8. Piškorić: Pošumljavanje krša,
U pripremi su i skripta iz rasadničarstva,
zaštite šuma II. dio i repetitorija iz iskorišćavanja
šuma, te uzgajanja šuma;


c) Za potrebe lugarskog tečaja izdana su
daljna sripta i to:


1. Giperborejski: Šumska botanika,
2. Marinković: Zaštita šuma,
3. Marinković: Organizacija, lugarske služ
4. Piškorić: Uzgajanje šuma.
Od 1955. god. redovno svake godine vrše
se praktični radovi na pošumljavanju koja
traju godišnje 20 do 30 dana. Ti su radovi
omogućeni finansiranjem sa strane Komande
ratne mornarice. Međutim smatramo da
bi bilo logično, da šumarska privreda (iz
fonda za unapređenje šumarstva) osigura
izvršenje takove prakse provođenjem radova
ne samo na pošumljivanju (kao što
je do sada bio slučaj i to još za specifične
svrhe) nego i za druge radove kako uzgojne
(melioracije šikara, proređivanja) tako i
uređaj ne. Za praktičke radove pošumljavanja
najbolje bi bilo izlučiti jedan objekt
od nekoliko stotina hektara kako bi ne samo
tokom školovanja nego i kasnije polaznici
ove škole bili u mogućnosti pratiti razvoj
sastojine u čijem su podizanju i oni sudjelovali.


Takov je objekt to potrebniji, jer će u
Splitu djelovati i normalna lugarska škola,
a na drugi se način ne može provoditi sistematski
praktički rad. Finansiranje? Na
osnovu redovnih troškovnika kao i kod vršenja
takovih radova po šumarijama.


Uz školu tokom 5 godina djelovao je i
jednogodišnji lugarski tečaj. Taj je tečaj,
inicijativom Šumarskog kluba u Splitu,
1953. god. osnovalo tadanje Šumsko gospodarstvo
»Dalmacija« kao pripremni tečaj
za polaganje stručnog ispita lugara, a tek
posljednje dvije godine »dobio pravo javnosti
«. Na tim tečajevima osnovnu stručnu
naobrazbu primilo je oko 150 lugara uglavnom
iz Dalmacije) a bilo ih je i iz Istre,
Like, pa i Crne Gore). Ovi tečajevi su prvi
nakon što su 1951. god. u Hrvatskoj ukinute
tadanje lugarske škole. Finansiranje kako
osnivanja tako i održavanja tečajeva izvršile
su zainteresirane Šumarije.


Ing. O. Piškorić