DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 5     <-- 5 -->        PDF

OPLEMENJIVANJE ARlSA


Dr. Mirko Viđaković


Rad na oplemenjivanju šumskog drveća kod nas je tek u začetku. Ovo
je prvi od serije pokusa, koje smo postavili u vezi oplemenjivanja šumskog
drveća*


Ariš je veoma vrijedno tehničko drvo, a za naše šumarstvo interesantna
i važna vrsta. Rad na oplemenjivanju ariša je relativno lagan, jer
se ariš može lako umjetno oprašivati, dosta brzo počinje rađati sljemenom
i dobro se vegetativno razmnožava. Zbog toga smo stavili u plan rada i
oplemenjivanje ariša.


Metode rada


Za križanje ariša odabrali smo matična stabla evropskog ariša br.: 11, 12
i 15; japanski ariš br. 10; sibirski ariš br. 13 i 14 (koji imaju ženske cvjetove
crvenkaste boje, te po tome ne odgovaraju tipičnom sibirskom, nego više
evropskom arišu), svi iz Šumskog vrta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta,
zatim evropski ariš br. 29 iz Smithenovog kupališta u Samoboru; evropski ariš


SI. 1. — Izbo jak sa ženskim cvjetnim pupovima ariša
SI. 2. — Izbojak s muškim cvjetnim pupovima ariša


* Materijalna sredstva za ove radove osigurana su iz Republičkog fonda za unapređenje
šumarstva. Zahvaljujemo se Upravnom odboru za dodjelu novčanih sredstava
za navedene radove.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 6     <-- 6 -->        PDF

iz Slovenjgradca, područje Bure i jedan ariš pod br. 38 iz Bistraca nedaleko
Samobora, koji ima zelene cvjetove, a kojega još nismo točno determinirali.


Rad na umjetnom križanju izveden je na slijedeći način: Izolacija cvjetova
započinje onda, kada je ženski cvjetni pup još zatvoren, ili kada se vrlo
malo na vrhu otvorio. (Slika 1.)


SI. 3. — Izolacija ženskih cvjetova ariša
SI. 4. — Štrcaljka za oprašivanje


S izolacijom cvjetova započeli smo 5. III. 1957. U tom stadiju mogu se
dobro razlikovati muški cvjetni pupovi od ženskih. Muški cvjetni pupovi su
široki, okruglasti (vidi si. 2. na str. 347) dok su ženski više produljeni, valjkasti.


Od izbojaka, na kojima se nalaze i muški i ženski cvjetni pupovi, odnosno
cvjetovi, odaberu se oni, koji imaju više ženskih cvjetova na sebi. S takvog
izbojka skinu se muški cvjetovi i sada se jedan ili više takvih izbojaka, stavi
u jednu vrećicu od celofan papira. Izbojak se na onom dijelu, gdje dolazi rub
vrećice omota vatom, a nakon toga se na njega navuče vrećica, koja se zaveže
uz izbojak tamo, gdje je vata. Vata se mora postaviti tako, da polen izvana ne
bi mogao ulaziti u vrećicu. Preko vrećice od celofana, stavi se pergamentna
vrećica, koja se, također, pričvrsti uz izbojak. (Vidi si. 3 na slijedećoj strani).


SI. 5. — Oprašivanje ariša
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ta druga vrećica treba da je s jedne strane otvorena i ona ustvari samo štiti
prvu vrećicu, odnosno cvjetove, od vanjskih nepogoda.
Nakon par dana ženski cvjetovi su potpuno razvijeni. Za to vrijeme sakupi
se polen od željenih stabala. Polen se može sakupiti na dva načina:


1. Direktno sa stabala, ali samo u slučaju, ako su muški cvjetovi razvijeni
više od ženskih.
2. Saberu se grančice, stave u vodu i prenesu u staklenik. Na taj način
pospješuje se razvijanje polena. To nije moguće uvijek postići, ovisi o stablu,
t.
j . o razvitku muških cvjetova u doba prenošenja u staklenik.
Nakon sabiranja polen se očisti od svih primjesa i stavi u frižider do
upotrebe.
Oprašivanje započinje, kada su ženski cvjetovi potpuno razvijeni, a to
se vidi, jer se na cvjetovima pojavljuje jedna kapljica tekućine, koja pomaže
klijanju i prodiranju polenovog zrnca do jajne stanice. U našem slučaju oprašivanje
je izvršeno u razdoblju između 18. do 21. III. 1957. Datum oprašivanja
ne poklapa se kod svih stabala. Mogu biti razlike od nekoliko dana. Isto tako
postoje i razlike u dobi cvatnje između pojedinih godina.


Oprašivanje smo vršili s jednom štrcaljkom, koja se u medicini upotrebljava
u liječenju astme (t. zv. inhalator za astmatičare), a prikazana je na
slici 4.


Postupak je slijedeći:
Celofanska vrećica se probuši i polen se štrcaljkom uštrca na ženske
cvjetove. (Slika broj 5).
Iza toga se pukotina zalijepi s ljepivim papirom. Vrećice ostaju neoštećene
i zatvorene na stablu 7—10 dana poslije oprašivanja, a onda se, kada su
cvjetovi već zatvoreni, malo raskinu, da bi se cvjetovi postepeno privikli na
vanjske uvjete. Odprilike poslije dvije sedmice nakon oprašivanja, vrećice se
skinu sa stabla, ali tako, da se ostavi jedan dio, s kojim su bile privezane uz
granu, kako bi se češeri mogli lakše promatrati na stablu. Ako vršimo više
kombinacija oprašivanja na jednom matičnom stablu, onda je potrebno, uvijek
na mjestu, gdje je vrećica privezana uz izbojak staviti jedan vidljivi znak za
dotičnu kombinaciju. Mi smo na tom mjestu vezali obojenu vrpcu. Češeri su
sabrani u jesen 1957.. a sjeme je posijano u proljeće 1958. u lonce i stavljeno
u klijalište u rasadniku Botaničkog vrta ovog fakulteta. Visina biljaka izmjerena
je 27. rujna 1958. godine.


SI. 6. — Križanci ariša
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 8     <-- 8 -->        PDF

TABELA I.


«
´c
CO
> N
*SH
M
CO
M
CO
c
N
oSi
o
+
matično
stablo
L europaea
12
Kombinacija
o a
CB
°L
X
o
matično
stablo
L. leptolepis
10
.a
a
>
CO
o co
a .%
^ -CJ
O OJ
>-i !-i XI >
15
Opaska
S2 L. europaea
12 X L. sibirica?
14 7
S3 L europaea
12 X L europaea
12 8 izvršena samooploanja
S4 L. sibirica?
13 X L. leptolepis
10 2
S5 L. sibirica?
14 X L. europaea
38 6
Se L. sibirica?
14 X nepoznat — slobodno oprašivanje
ST L europaea
15 X L europaea
11 + 12 4 od dva stabla
pomiješan polen
Ss
S9
t/ europaea
3urc Sloverijgradec
L europaea
29
X
X
nepoznat
L europaea
38

4
slobodno oprašivanje
Sio L europaea
29 X L. leptolepis
10 8
Su L. europaea
29 X nepoznat — slobodno oprašivanje
— L europaea
29 — — 2 kontrolne vrećice
sjeme nije proklijalo


L. europaea
12
L. sibirica?
14
— -I —
~
2
1
— „ —
— „ —
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 9     <-- 9 -->        PDF

TABELA II.


Oznaka
križanja
n 2"x X
u cm
2x 2 d *K
ST 2 — 12,30 — — —
SIO 64 766,6 11,98 9593,0 2,5528 0,3191
S4 2 — 11,95 — — —
Su 48 427 8,89 4201,5 2,928 0,4226
Si 272 2342 8,61 21581,0 2,285 0,1384
S2 9 — 8,44 — — —
s» 81 650 8,02 5588,5 2,1578 0,2397
S3 1 — 7,50 — — —
Ss 13 — 6,85 — —
S8 4 — 4,92 — —


n = broj biljaka


Z~X-= suma visine biljaka
X = aritmetička sredina visine biljaka
6 f standardna devijacija


6x = srednja greška aritmetičke sredine


Rezultati istraživanja i diskusija


U tabeli I. prikazane su kombinacije izvršenog umjetnog oprašivanja,
dok su u tabeli II. dati podaci o visini biljaka pojedinih kombinacija. Neke
kombinacije, od kojih imamo veći broj individuuma obračunate su variaciono-
statistički. U toj tabeli manjka kombinacija Se, od koje smo dobili
dvije biljke, a koje su kasnije uginule. U tabeli III. prikazano je između
kojih kombinacija križanja postoje signifikantne razlike u veličini biljaka.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 10     <-- 10 -->        PDF

TABELA III.*


Oznaka križanja s» Sio Su


0,69 3,37 0,28 Si 0,28 0,35 0,44


3,96 0,87

0,40 0,48


3,09


Sie


0,53


* U tabeli III. gornji brojevi u pojedinim rubrikama označuju razlike aritmetičkih
sredina A. a donji brojevi greške tih razlika (oA); ako je Asignifikantna, a ako je A > 2,58 GA razlika je signifikantna. Podvučeni brojevi označuju
signifikantne razlike, dok crtkano podvučeni brojevi znače, da između tih kombinacija
signifikantna razlika u visini biljaka je dvojbena.
Iz tabele II. vidimo da su najviše biljke one iz kombinacije S?, nastale
križanjem dvaju evropskih ariša, a onda slijede dvije kombinacije Sio i S-t,
kod kojih je kao otac uzet japanski ariš br. 10.


Po veličini biljaka na peto mjesto dolazi kombinacija Si, kod koje je
otac japanski ariš br. 10. Znači, od pet prvih kombinacija, koje imaju veće
biljke od drugih pet kombinacija, tri su križanci između evropskog i japanskog
ariša. Od kombinacije S? dobili smo samo dvije biljke, te zbog toga
nismo sigurni, da li bi ta kombinacija imala najveće biljke i u slučaju,
kada bi bilo više individuuma. Ako tu kombinaciju zanemarimo, zbog nedovoljnog
broja podataka, onda izlazi, da je križanac između evropskog
i japanskog ariša pokazao najbolji visinski prirast, kao i izvjesnu pojavu
heterozisa već u prvoj godini.


Promatrajući visine biljaka raznih kombinacija vidimo, da su biljke
nastale od matičnog stabla br. 29 bile dobre. Kada bi kombinacije s matičnim
stablom br. 29 bile potpune, mogli bismo, sa sigurnosnu, ustanoviti,
da to stablo, kao jedan od roditelja, daje potomstvo, koje ima dobar visinski
prirast.


Odabiranjem matičnih stabala na ovaj način, kao i ispitivanjem njihovih
ostalih nasljednih osobina, uspjet ćemo izlučiti najkvalitetnija matična
stabla, t. j . ona, koja će dati najkvalitetnije, brzo rastuće, potomstvo.


Umjetnim oprašivanjem jednog ariševog stabla moguće je proizvesti,
u jednoj rodnoj godini, priličnu količinu sjemena.
Približna kalkulacija bila bi slijedeća: na jedno, dobro razvijeno
stablo, ariša može se postaviti 800 vrećica, s prosječno 5 češera u vrećici;
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ako uzmemo, da ćemo iz svakog češera dobiti 20 sjemenki, onda j,e to


, 80.000 sjemenki. Od toga broja sjemenki može se uzgojiti oko 40.000
biljaka.


Ako pri tom imamo na umu i to, da je moguće svako ariševo stablo
vegetativnim načinom, bezbroj puta, razmnožiti, onda je jasno, da je proizvodnja
sjemena umjetnim oprašivanjem moguća u velikim količinama.


Kao konačni cilj oplemenjivanja šumskog drveća je proizvodnja sjemena,
odnosno biljaka, koje će imati željena t. j . bolja svojstva od postojećih,
od kojih bi jedno, i često najvažnije svojstvo bilo, veliki prirast. —
Nakon detaljnog izučavanja cvatnje, umjetnog oprašivanja i paralelnog
ispitivanja ostalih nasljednih svojstava, može se preći na masovnu produkciju
najkvalitetnijeg sjemena, osnivanjem sjemenskih plantaža i to,
kako čistog evropskog ariša, tako i križanaca između evropskog ariša, t. zv.
L-arix eurolepis Henry.


ZAKLJUČAK


Postavljen je problem ispitati metodu umjetnog oprašivanja ariša kod nas
i ustanoviti visinski prirast raznih kombinacija križanja ariša radi oplemenjivanja
istog. Postignuti su slijedeći rezultati:


1. Primijenjena metoda umjetnog oprašivanja dala je pozitivne rezultate,
t. j . dobiveno je sjeme i biljke.
2. Križanci između evropskog i japanskog ariša pokazuju najbolji rast
i pojavu heterozisa već u prvoj godini.
3. Kombinacije križanja s matičnim stablom broj 29 dale su dobre rezultate.
Potrebno je uzeti u obzir sve kombinacije s brojem 29 i na osnovu toga
će se moći, sa sigurnošću, zaključiti, da to stablo, kao jedan od roditelja, daje
potomstvo, koje ima vrlo dobar visinski prirast.
4. Nakon detaljnog proučavanja cvatnje i umjetnog oprašivanja, kao i
paralelnog ispitivanja ostalih nasljednih svojstava, treba osnovati sjemenske
plantaže ariša za produkciju najkvalitetnijeg sjemena.
BREEDING OF LARCH


Summary


This paper deals with the method of artificial pollination of Larch and
the establishment of height growth rate of various combinations of crossing
the Larch in order to improve its properties.


Described is tne working method in the artificial pollination of Larch.
Through this pollination was obtained the seed of this tree species. The crosses
between European and Japanese larch display the hybrid vigor already in the
first year. Combination of crossing with parent tree No. 29 yielded good results.
It is necessary to take into consideration all combinations with tree No.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 12     <-- 12 -->        PDF

29, and on this basis it will be possible to conclude with certainty that this
tree as one of the parents produces a progeny possessing a very good height
growth rate.


After a detailed study of flowering and artificial pollination as well as
simultaneous investigation of other genetic properties it is necessary to establish
seed gardens of Larch for producing high — quality seed.


LITERATURA


1.
Bellon, S.: Winiki dotychczasowych observaciji nad wzrostem mieszanca
modrzewia Larix eurolepis (Larix leptolepis x Larix europaea) na terenie
lasow doswiadczalnych SGGW w Rogowie, Sylwan 98 (4), 1954.
2.
Edwards, M. V.: The hybrid Larch x Larix eurolepis Henry, Forestry, 29
(1), 1956.
3.
Gothe, H.: Ein Kreuzungsversuch mit Larix europaea D. C, Herkuntf Schlitz
und Larix leptolepis Gord. Z. Forstgenetik 2 (6), 1953.
4.
Gothe, H.: Ein Kreuzungsversuch mit Larix europaea D. C, Herkunft Schlitz
und Larix leptolepis Gord. Z. Forstgenetik 5 (4), 1956.
5.
Langner, W.: Kreuzungsversuche mit Larix europaea D. C. und Larix leptolepis
Gord. Z. Forstgenetik, 1 (1, 2), 1951-52.
6.
Larsen, C. S.: Forest Tree Breeding, Royal Veterinary and Agricultural College,
Copenhagen, Yearbook 1934.
7.
Larsen, C. S.: The Employment of Species, Types and Individuals in Forestry,
Royal Veterinary and Agricultural College, Copenhagen, Yearbook
1937.
8. Larsen, C. S.: Genetics in Silviculture, Edinburgh — London 1956.
9.
Leven, J. K.: Some experiments in cross pollination of European Larch (L.
europaea D. C) and Japanese Larch (L. leptolepis Murray), Quart. J. For.
43 (2), 1949.
(Primljeno za štampu 12. IV. 1959).