DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 49     <-- 49 -->        PDF

đeni projekti kako za školu tako i za đački


đačkom domu, pa bi 1959. godine trebala


dom) omelo je ograničavanje investicija u


započeti izgradnja đačkog doma kapaciteta


1949. god., pa je tek požar jedne barake


preko 300 kreveta tako da bi u njemu sta


(1955. god.) pokrenuo s mrtve točke izgrad


novali ne samo đaci srednje Šumarske ško


nju solidne zgrade tako, da se danas nalazi


le, nego i polaznici lugarske škole pa i


u izgradnji zgrada s 10 predavaonica, ka


raznih tečajeva (radničkih, za specijaliza


binetima i drugim potrebnim prostorijama.


ciju, za usavršavanje i dr.).


U očekivanju nove zgrade nije se održala


Cjelokupna nastava vrši se preko slije


proslava desetgodšnjice osnivanja škole,


dećih predmeta:


pa će se ista spojiti sa svečanošću prelaza


a) općih i pripremnih: hrvatski jezik,


u nove prostorije. Škola je bila osnovana


Irancuski jezik, matematika i tjelesni odgoj


kao škola internatskog tipa t. j . svi su uče


od I od IV. god., predvojnička obuka od


nici bili dužni stanovati u đačkom domu (a


II. do IV. god., povijest i zemljopis u I i II
svi su bili i stipendisti), ali je kasnije 1951


god., botanika, fizika, kemija, meteorologija


god., ta obaveza prestala. Međutim ipak


s klimatologijom i higijena u I. god.;


ima velik broj kandidata za stanovanje u


b) stručnih i to:


naziv predmeta


dendrologija


4 II.


pedologija s mineralogijom i petrografijom


4 II. i III.


uzgoj šuma (sa sjemenarstvom i rasadničarstvom)


8 I. II. i III.


zaštita šuma


5 III. i IV.


uređivanje šuma s dendrometrijom


6 II. III. i IV.


iskorištavanje šuma s tehnologijom drveta


6 II., III. i IV.


geodezija s tehničkim crtanjem 10


I., II., III. i IV.


građevinarstvo


2 III.


uređivanje bujica i kraške vode


3 IV.


10. lovstvo s elementima zoologije
4 II. i III.


11. pošumljavanje krša
6 III. i IV.


12. parkiranje
3 IV.


13. kraški pašnjaci
2 III.


14. praktički rad 1 2
I., II., III., IV.


15. osnovi administracije
2 IV.


Dio arboretuma
Srednje šumarske škole
u Splitu sa staklenikom.


(Foto: O. Piškorić)


391