DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 44     <-- 44 -->        PDF

PLANTAŽNA PROIZVODNJA
DRVETA


Iz govora ing. D. Afanasijeva održanog na
Savetovanju u Beogradu 1. VI. 1959. god.


Savremeno šumarstvo je došlo do odlučne
prekretnice usled novih ekonomskih i
tehničkih momenata, a to su: višestruko
povećanje vrednosti drva i vrednosti šume
kao izvora neophodne sirovine i regulatora
klime. Hemijska prerada drveta je
napredovala. Nije daleka budućnost kada
će šuma služiti i kao izvor ljudske hrane.


Od šumarstva se zahteva korenita revizija
dosadašnjih principa šumskog gospodarstva.
Pre svega dolazi na red pitanje
ubrzavanja prirasta. Savremeno čovečanstvo
više ne može i ne će da čeka vekove
dok poraste šuma.


Prije se šuma smatrala za proizvod stihijske
prirode, u koju čovek ne srne da se
mesa. Drveće u šumi, kao svaka druga
biljka, za svoj uspešan razvitak pre svega
traži hranu. Prema tome se povećanje prirasta
šumskih isto kao i kulturnih vrsta
može postići samo ishranom, t. j . đubrenjem.


U toku poslednih decenija fertilizacija
šuma uzima sve više maha. U Nemačkoj,
Austriji, Holandiji i mnogim drugim državama,
đubrenje šuma već je mehanizovano.
Čak su i privatni vlasnici pristupili
đubrenju svojih šuma, a to je najbolji dokaz
da je ova mera rentabilna.


Nauka o ishrani šumskih vrsta neverovatno
se razvila od drugog svetskog rata
do danas. Postoji bogata nova literatura o
đubrenju šuma. Stručni časopisi posvećuju
tome specijalne brojeve i izdanja, štampaju
se knjige, brošure, edicije. U toj literaturi
pre svega navode se praktični rezultati.
Prof. dr. Wit ti eh piše: »Šumska
privreda nalazi se na odlučnoj prekretnici
svoga razvitka kao poljoprivreda pred Libigom.
Uspesi postignuti đubrenjem šuma
iznenađujuće su veliki. Danas je nauka o
đubrenju šuma dobro osnovana«.


Ipak đubrenje šuma nije jednostavna
stvar kao uostalom ni đubrenje u poljoprivredi.
Često se može čuti i od dobronamernih
kritičara, da ponekad uspe, ponekad
ne uspe. Ne uspeva samo tada kada
je pogrešno izvedeno. I u poljoprivredi pored
stogod´šnjeg iskustva dešavaju se greške
i neuspesi. Svaka šumska vrsta kao i
kulturna biljka imaju svoj specifični zahtev
za hranu. Kao što se u poljoprivredi ne
može primeniti isti način i isto đubrivo za
pšenicu i šećernu repu, tako se i u šumarstvu
ne mogu primeniti ista đubriva za
smrču i hrast.


I za šumske kao i za kulturne biljke izbor
pravilnog, tzv. harmoničnog đubrenja
zavisi: 1. od tipa zemljišta, 2. vrste biljke,


3. godišnjih oborina, 4. temperatura i nadmorske
visine. Za šumske vrste ovamo treba
dodati i starost, jer drveće u toku svoga
razvitka menja zahteve na hranljive materije.
Na osnovu ovih faktora treba odrediti:
količinu i oblik hranljivih materija, način
i rokove unošenja.


Da se to ustanovi, nisu dovoljne pedološke
analize. U to sam se uverio u toku 20
godina, a evo šta piše istaknuti svetski
stručnjak za ishranu bilja, dr. Jakob :
»Jedno vreme verovalo se da se na osnovu
pedoloških anal:za mogu izračunati potrebne
kol´čine đubriva. Sada je to dokazano
da je to ništa drugo nego iluzija. Takvo je
izračunavanje nemoguće. Pedološke analize
pružaju samo orijentacione, približne
podatke. Glavnom i tačnom osnovom za
određivanje đubriva bio je i ostao ogled«.


Pravilno đubrenje šuma, kako su pokazali
rezultati i činjenice, može povećati
prirast drvne mase 10 i više puta. Takvih
dokaza ima bezbroj. Ipak treba razlikovati
tzv. početno đubrenje pri stvaranju novih
kultura i đubrenje već postojećih sastoj na.
U Švedskoj su dobili dobre rezultate sa
đubrenjem 100 godišnje šume. Ali najveći
efekat se postiže u mladim kulturama. W i t-
tic h kaže: »Što je izgubljeno u mladosti,
teško je nadoknaditi u starosti«.


Ali i u starim kulturama đubrenje ima
visoki rentabilni efekat. Stoga čuveni M ičerli
h piše za ove slučajeve: »Pošto su
ogledi proređivanja pokazali da se ovim
putem ne može postići povećanje prirasta,
to se znatno povećanje pr´rasta može postići
đubrenjem i melioracijom šuma«.


Velika je lista istaknutih svetskih stranih
stručnjaka, koji su dokazali da je đubrenje
šuma visoko rentabilno. Evo šta kažu neki
naši stručnjaci."


Prof. dr. M. A n i ć piše: »Fertilizacija
šumskih kultura uzela je već priličnog maha
u zapadnim zemljama. Do nje je moralo
doći u slučajevima kada treba ubrzati prirašćivanje
šumskog drveća. Problemom
fertilizacije kao sredstvom za ubrzavanje
prirasta šuma i melioraciju degradiranih
šumskih terena dosta se bavi moderno šumarstvo.
Smatram stoga korisnim što su
i kod nas započeta proučavanja iz tog područja.
Postoji kod nas dosta degradiranih
šumskih terena gdje će podizanje šumskih
kultura biti omogućeno dodavanjem gnojiva.
Dosta je imati na umu prostrane površine
naših bujadnica i vriština kao i pod:
zanje šumskih kultura na degradiranim
terenima. Zavređuje pohvalu što je Institut