DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 43     <-- 43 -->        PDF

njem i uporedo sa radom na terenu obuhvata
sledeće:


Osnovne vrste šumskog drveća i njihove
osobine. Oblici sastojina (visoke, srednje,
niske šume). Principi racionalne eksploatacije.
Vođenje sečine u raznim godišnjim
dobima. Odabiranje proizvoda, upoznavanje
uobičajenih proizvoda (klasiranje tehničkog
drveta). Merenje ovih proizvoda, (u oblom
stanju, ogrevnog drveta i dr.). Procenivanje
vrednosti drveta. Teoriski elementi
koji se odnose na prorede i čišćenja. Tehničke
osnove o građenju puteva. Inventarisanje
šumskih sastojina. Radovi u rasadniku
i kulturama. Greške drveta, bolesti šumskog
drveća. Poznavanje zakona o šumama,
ugovora o radu i službenih propisa; osiguranja
protiv nesrećnih slučajeva i propisa


o građanskoj odgovornosti. Zaštita od nesrećnih
slučajeva, bolesti i ukazivanje prve
pomoći.
Pored gore nabrojanih znanja koja se stiču
radom u šumi i individualnim učenjem,
učenik je dužan da za sve vreme trajanja
učenja redovno posećuje kurseve o dopunskim
profesionalnim školama i da sluša u
njima, kako nastavu iz opšteg obrazovanja
tako i specijalnu nastavu iz oblasti šumarstva.


Polaganje ispita i način ocenj´.vanja.


Posle završenog trogodišnjeg učenja polaže
se završni ispit. Ispit se sastoji iz dva
dela: iz stručnog dela u kome kandidat obavlja
pred komisijom jedan određen zadatak
na terenu, zatim u kome se proverava
stručno (profesionalno) teorisko znanje
i stručno crtanje, i iz teoriskog dela koji se
odnosi na izvesna teoriska praktična znanja
i na opšte obrazovanje — račun, knjigovodstvo,
ekonomiju i materinji jezik.


Obavljanje praktičnog zadatka u šumi
sastoji se, naprimer, iz obaranja i obrade
izvesnog broja stabala ili iz izvođenja
drugih nekih radova sa raznim šumskim
oruđem. Ispit iz stručnog znanja obuhvata
opšta znanja iz profesije kvalifikovanog
šumskog radnika, račun, slaganje izrađenog
drveta, poznavanje vrsta drveća, načina
eksploatacije, elemente šumarskog zakonodavstva,
kao i svu drugu materiju navedenu
napred u programu.


Stručno crtanje obuhvata najpfe skiciranje
i crtanje seče i obaranja stabala sa svim
potrebnim elementima za ovaj posao (računajući
tu profile terena i si.) a zatim crtanje
i kotiranje različitog oruđa koje se
upotrebljava u praksi.


Ob´m i sadržinu znanja iz opšteg obrazovanja
propisuje kantonalna služba rada.


Ocenjivanje na ispitima je dosta strogo
a sam način ocenjivanja je vrlo interesantan.
Kod izvođenja praktičnog ispitnog rada naročita
pažnja se obraća na preduzimljivost,
čistoću, tačnost i utrošeno vreme. Vrlo je
značajno da se ne uvažavaju eventualne izjave
kandidata da neke poslove nije upoznao
za vreme svoga trogodišnjega rada.
Očigledno je da ovo obavezuje sve one kod
kojih kandidat provodi svoj učenički staž
da ga provedu kroz sve poslove u šumi, odnosno
kroz sve poslove predviđene programom;
a i kandidata da zahteva da upozna
sve poslove za vreme učenja.


Ocenjivanje kvaliteta rada vrši se na sle


deći način:
Odlično po kakvoći i
količini 1 (vrlo dobar)
Dobro sa lakim
greškama 2 (dobar)
Rad sposoban da bude
korišćen 3 (dovoljan
Ne odgovara onome što se
kao minimalno može tražiti
od kvalifikovanog šumskog
radnika-početnika 4 (nedovoljan)
Neiskoristivo 5 (bez vrednosti)


Ukupan rezultat završnog ispita izražava
se jednom globalnom ocenom u koju ulazi
ocena iz praktičnog rada, iz stručnog znanja
i stručnog crtanja i srednja ocena sa
ispeta iz opštih znanja. Ocena praktičnog
rađa se pri ovome računa dvostruko. Ustvari
globalna ocena je prosečna ocena svih
gore navedenih ocena i izražava se s jednim
decimalom.


Posle uspešno obavljenih ispita kandidat
dobija diplomu kantona o završenom učenju
za profesionalnog šumskog radnika.


Izvori i literatura: 1. Loi Forestiere du


31. mai 1917. de la Reiiublique et Canton
de Neuchatel; 2. Reglement concernant
l´apprentissage de la profession de buchercn-
forestier et les examens de fin d´apprentissage
đu 7. fevrier 1947. de la Republique
et Canton de Neuchatel; 3. Wegleitung
fiir den Erlass kantonaler Reglemente
iiber die Berufslehre fiir Waldarbeiter (Neuchatel),
16. Dezember 1957; 4. J. Mauler,
L´Apprentissage de bucheron forestier dans
le canton de Neuchatel, 1949; 5. J. Zehnder
G. H. Bernand, Principes de bucheronnage,
1946.
Prof. dr. Dušan Simeunović