DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 42     <-- 42 -->        PDF

organizacija koja bi bila slobodna da osigura
ozbiljnu kontrolu učenja. I najzad, nije
bilo ni dovoljno interesovanja za ovu novu
profesiju, čije je obavljanje bilo vrlo
opasno i teško a nagrada vrlo mala.


Međutim, i pored ovoga, a zahvaljujući
predusretljivosti kantonalnih šumarskih organizacija,
izrađena je i odobrena 1925. g.
prva Uredba o učenju i polaganju ispita za
kvalifikovane šumske radn´ke. Na oglas u
štampi o upisu prijavilo se petnaest kandidata
što je u to vreme pretstavljalo vrlo
veliki odziv. Izgledalo je da nepoverenje
prema novoj profesiji ne postoji da će akcija
za obrazovanje kvalifikovanih šumskih
radnika uroditi plodom. Nažalost, uskoro se
pokazalo da ovo nije tačno. Prijavljeni
kandidati n´su bili dovoljno pripremljeni da
podnesu teškoće života u šumi, pa su vrlo
brzo napuštali učenje.


U narednim godinama odziv kandidata
je bio čas manji čas veći, ali kandidata je
sve više uvek bilo/ Osećalo se da se nova
profesija sve više prihvata od onih koji su
joj se posvećivali, a i od onih koji su imali
potrebe da zaposle ovakvog stručnog radnika.
Opštine a i privatni sopstvenici sve
više su za rad u svojim rukama tražili profesionalnog
šumskog radnika, jer se pokazalo
da je šuma u kojoj je radio kvalifikovan
šumski radnik bolje njegovana, da su
proizvodi bolje iskorišćavani i da su se lakše
prodavali.


Kao što se vidi, vrmenom se položaj profesionalnog
šumskog radnika znatno poboljšao
a i nadn´ce su postajale znatno više.
Međutim, mora se priznati da je i pored toga
odziv učenika i danas još dosta slab, manji
nego što je potreba za uposlenjem ovih
radnika.


Trajanje, obim i sađržina učenja.


Napred je rečeno da su prvi propisi o
trajanju, obimu i sadržini učenja, o polaganju
ispita i načinu ocenjivanja bili doneti
još 1925. god. Posle dvadesetogodišnjeg
iskustva pojavila se potreba da se ovi propisi
unekol´ko izmene, pa je 1947. g. doneta
nova uredba o učenju za kvalifikovanog
šumskog radnika i završnim ispitima.


Prema postojećim propisima učenik ne
može zaoočeti učenje pre nego što je ispunio
16 godina. Izuzetno samo i po specijalnom
odobrenju može se dozvoliti učenje onom
kandidatu koji ima svega 15 godina.


Učenje je ranije trajalo najmanje dve
godine a po najnovijim propisima ono traje
najmanje tri godine. Izuzetno kantonalna
služba rada može skratiti vreme učenja
na osnovu konsultovanja profesionalnih
organizacija i mišljenja kantonalne šumarske
službe.


Da bi se učenik što bolje upoznao sa raznim
metodama rada treba da provede šest
meseci na radu u nekom drugom području
Raspored o obavljanju ovog sestomesecnog
staža sastavlja služba rada na predlog kantonalne
službe.


Pre početka ili najkasnije posle dva meseca
od započetog učenja kandidat obavezno
zaključuje ugovor sa sopstvenikom šume
(opština, privatni vlasnik), preduzećem
ili ustanovom kod kojih će učiti zanat. U
ugovoru se fiksiraju uslovi života i rada
kandidata za vreme učenja a naročito se
regulišu pitanja stanovanja, ishrane, osiguranja
i si. Radno vreme je propisano na 48
do 55 časova nedeljno, što zavisi od godišnjeg
doba.


Svoja znanja učenik stiče na dva načina,
praktičnim radom u šumi i učenjem profesionaln´h
zvanja.


Program praktičnih radova propisan je
uredbom i podeljen je na tri godine. U prvoj
godini obavljaju se sledeći radovi:


Preliminarni radovi, prilagođavanje životu
i radu u šumi. Briga za prirodnu obnovu
šume na sečini. Upoznavanje šumskog drveća,
alata, njegove upotrebe i oštrenja.
Iskorišćavanje manjih stabala, rezanje, slaganje
i spremanje svežnjeva. Učešće u pripremama
za iskorišćavanje debljih stabala i
skidanju njihove kore. Pokušaji kresanja
granja na oborenom stablu. Slaganje lakših
sortimenata. Gajenje i sađenje.


U drugoj godini kandidat treba da obavi
teže i komplikovanije poslove:


Biranje, zasecanje i obaranje velikih stabala.
Određivanje pravca padanja stabla.
Praktična zapažanja o seči tehničkog drveta.
Oštrenje testera. Slaganje svih šumskih
proizvoda. Kresanje grana na oborenim
debelim stablima (fakultativno). Opšta
organizacija sečine. Radovi na proredama
i čišćenju. Građenje i održavanje puteva.
Gajenje i sađenje. Inventarisanje šuma, doznaka.
Sakupljanje semena.


U trećoj godini se stiću završna znanja
na terenu:


Ponavljanje i dopunjavanje stečenih zapažanja
u toku prethodnih godina. Pokušaji
rukovođenja jednom radničkom ekipom.
Obaranje stabala nagnutih, trulih, dvostrukih
i specijalnih oblika (parkovi). Staž od
najmanje šest meseci u drugom području
radi upoznavanja sa različitim postupcima
iskorišćavanja. Izrada i odabiranje sortimenata.
Obaranje stabala na suprotnu stranu
od njihove prirodne nagnutosti. Upotreba
eksplozivnih sredstava. Spuštanje stabala,
tovarenje na kamione i vagone.


Program profesionalnih znanja koje kandidat
treba da stekne individualnim uče


384 i