DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 4     <-- 4 -->        PDF

jala u prvim borbenim redovima. To je ona mogla da čini, jer je tako vaspitana
i vođena od Komunističke partije Jugoslavije na čijem se čelu nalazi, više dve
decenije, drug Tito.


Tehničari, studenti i inženjeri šumarstva dali su svoj doprinos toj j!**
ali slavnoj borbi, što svedoče pet narodnih heroja šumara, više desetina poginulih
u narodno oslobodilačkoj borbi, preko 120 interniranih u nacističkim logorima,
koji su se priključili još prvog dana progresivnim snagama i bili do kraja
na liniji NOB-e. Isto tako, veliki broj tehničara i inženjera na svojim radnim
mestima sabotirao je zahteve okupatora i domaćih slugu, pomažući na taj način
borbu protiv fašista i izdajnika.


Po oslobođenju zemlje pred tehničare i nženjere šumarstva i drvne industrije
postavljeni su važni i odgovorni zadaci od strane Partije i narodne vlasti.
Oni su ih savesno izvršili, pod neverovatno teškim okolnostima, uz velike napore
i nesebično zalaganje, bez dovoljno stručnog kadra, bez opreme i mehanizacije,
bez privrednih zgrada i planova, i to u zemlji, koja je ratom razorena i čija
su drvna industrija i šumarstvo znatno oštećeni.
Inženjeri i tehničari šumarstva bili su svesni da se obnova zemlje i izgradnja
socijalizma može izvršiti u razorenoj i zaostaloj zemlji samo uz napore i
zalaganje celog naroda, pa su i oni u toj opštoj borbi pokazali veliki radni elani doprineli da se stvore prva društvena sredstva koja su omogućila brži razvitakindustrijalizacije i elektrifikacije naše zemlje, vreduslova socijalističke izgradnje.
Time su oni u temelje mnogih naših fabrika i elektrana uzidali i svoje napore,
zašta su dobili i priznanje sa najvišeg mesta.


Nema sumnje da materijali objavljeni povodom proslave Četrdesetogodišnjice
Partije i SKOJ-a jasno pokazuju da smo postigli neviđene rezultate ne
samo u revolucionarnoj borbi, već i na privrednom i kulturnom polju i time
stvorili uslove za brži razvitak socijalizma i socijalističkih odnosa uopšte. Ali
i dalje pred svim radnim, ljudima naše zemlje stoje brojni i odgovorni zadaci.
Mi, tehničari i inženjeri šumarstva i drvne industrije, u izvršenju tih zadataka
imamo vrlo značajno mesto, s obzirom da oblast u kojoj radimo predstavljajednu od naših ključnih privrednih grana. Moramo i dalje napregnuti sve svoje
snage da pružimo našoj industriji i izvozu što više kvalitetnog drveta, da stvaramo
nove milione kubika drvne mase kroz povećanje produktivnosti postojećihi podizanju novih šuma brzoga rasta, da proširujemo kapacitete drvne industrije,
da usavršavamo tehnološke procese radi povećanja i pojevtinjenja proizvodnjei racionalnog korišćenja sirovina, kao i da se dalje borimo za proširenje i povećanje
proizvodnje finalnih produkata. Moramo uporno razvijati naučno-istraživački
rad i sve više podizati svoj stručni nivo, primenjujući najsavremenijanaučna dostignuća i tehniku u našem radu, a sve u cilju što kvalitetnijeg i
bržeg izvršenja zadataka koje pred nas postavlja zajednica.


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije, kao društvena
organizacija pružaće i dalje svoju podršku i davače doprinos za ostvarenjeopštih ciljeva politike naše društvene zajednice, postavljene od Saveza Komunista
Jugoslavije: u borbi za mir, za konstruktivnu saradnju međunarodnogradničkog pokreta, za ravnopravne odnose medu narodima, za nemešanje u
unutrašnje stvari drugih zemalja, za pomoć nerazvijenim zemljama.


^**

/


*