DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ređenih biljnih vrsta za pošumljavanje i
druge melioracijske radove na osnovu postojećih
ekoloških uvjeta, ind´ciranih raznim
biljnim zajednicama prikazanim na
vegetacijskoj karti.


Posljednji referat iz grupe naših učesnika,
pod naslovom: »Vegetacijska karta kao
osnova za mel;oraciju degrađirairh površina
«, održao je P. ZIANI. U referatu je tretirana
problematika Krša Jugoslavije, sprovedena
je analiza proizvodnih mogućnosti
pojedinih krških predjela, te zacrtan princip
politike, organizacije i sprovedbe radova
na melioraciji degradiranih krških površina


— polazeći pritom od klimatogenih i ostalih
biljnih zajednica Krša prikazanih na
vegetacijskoj karti.
* * *


U okviru zaključaka simpozija prihvaćene
su između ostalog u cijelosti smjernice
i ideja HORVAT-a u pcgledu izrade Vegetacijske
karte Evrope. U cilju organizacije
i brze sprovedbe tih radova formirana je
posebna komisija. Za predsjednika komisije
predložen je R. TUXEN, dok su za ostale
članove komisije izabrani slijedeći naučni
radnici: J. BRAUN-BLANQUET, I HORVAT,
B. PAWLOWSKI i L. EMBERGER.
Na prijedlog HORVAT-a izrađivati će se
spomenuta karta u Saveznom zavodu za
vegetacijsko kartiranje u Stolzenau, koji
ima za to najpovoljnije uvjete, a ovi radovi
s tim u vezi uvršteni su u program zadataka
UNESCO-a.


Nadalje je izrađena zajednička rezolucija
u kojoj se predlaže, da vlade pojedinih
zemalja podupru intenzivna vegetacijska i
druga s time povezana detaljna istraživanja
i kartiranja, te da omoguće publikaciju
i razmjenu vegetacijskih karata i ostalih
rezultata sa tog područja naučne djelatnosti.


U toku cijelog simpozija došlo je, kroz
većinu održanih referata i diskusija, do
punog izražaja jedinstveno stanovište o
potrebi suvremenog fitosociološkog tretmana
pri vegetacijskim istraživanjima i nužnosti
sprovedbe detaljnih kartiranja — jer
se samo na takovoj osnovi mogu generalizirati
utvrđene zakonitosti i postignuti rezultati
primjeniti u praktičnom rješavanju
pojedinih privrednih sistema


Referati sviju naših predstavnika bili su
posebice zapaženi, jer su predstavljali logično
povezani slijed — počam od najširih
vegetacijskih koncepcija i detaljnih karata
biljnih zajednica, preko drugih usporedno
izvršenih naučnih istraživanja, pa sve do
generalnih ekonomskih postavki, te prak


tičnog korištenja i sprovedbe raznolikih
mjera u privredi. Među velikim brojem
izloženih karata raznih mjerila (1 : 25.000,
1 :10.000, 1 : 5.000 i dr.), pobudile su naročiti
interes učesnika simpozija detaljne vegetacijske
karte I. HORVAT-a i suradnika.
Obzirom na naučnu koncepciju i tehniku
izrade, te prostranstvo i neobičnu mnogolikost
terena i vegetacijskog pokrova, ove su
karte i ovdje stekle naročito priznanje i
odlično su ocijenjene.


Može se bez pretjerivanja konstatirati, da
je u rasponu ne samo evropskih već i svjetskih
rezultata s područja vegetacijskih istraživanja
i kartiranja, Jugoslavija zauzela
jedno od vodećih mjesta. Taj ugled i položaj
prvenstveno su postignuti dugogodišnjim,
u inozemstvu vrlo cijenjenim radovima,
koje su izvršili I. HORVAT i S.
HORVATIC — a napose poslijeratnom širokom
aktivnošću i značajnim rezultatima
povezanih biljnosocioloških i drugih naučnih
istraživanja, koje je radove, uz sprovedbu
detaljnih vegetacijskih kartiranja
inicirao Privredni savjet Vlade FNRJ, u
cilju rješavanja ražinih privrednih problema.


U postizavanju ovog međunarodnog ugleda
imaju velike zasluge Sekretarijat za
poljoprivredu i šumarstvo FNRJ, te naše
republičke upravne, operativne i naučne
šumarske ustanove, koje su od prvih godina
poslije rata financiranjem radova i aktivnim
učešćem brojnih šumarskih stručnjaka
najvećim dijelom omogućile početak i sprovedbu
brojnih istraživanja i publikacija
radova.


Među navedenim ustanovama svakako se
je najviše angažirao Institut za šumarska i
lovna istraživanja NRH, koji je u razdoblju
od 1952. g. na dalje razvio vrlo živu
djelatnost na području vegetacijskih istraživanja
i kartiranja putem svojih vanjskih
i internih suradnika. Institut će aktivno
sudjelovati i u predviđenoj izradi vegetacijske
karte Evrope, pa će time i u buduće
đoprinesti velikom međunarodnom ugledu
koji danas uživa naša zemlja na području
suvremenih vegetacijskih istraživanja i
kartiranja.


Ing. Stjepan Bertović


Institut za šumarska i lovna
istraživanja NRH — Zagreb


Institut za šumarska i lovna
istraživanja NRH — Zagreb