DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 30     <-- 30 -->        PDF

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ZA VEGE


TACIJSKO KARTIRANJE
U STOLZENAU


Već su prvi počeci razvoja nauke o biljnim
zajednicama inicirali u većini evropskih
zemalja, uključiv Jugoslaviju, intenzivan
naučno-istraživalački rad na proučavanju
i usporednom kartiranju vegetacijskog
pokrova pojedinih područja sa tog novog
suvremenog stanovišta botaničke nauke.


Tako je, pored već postojećih središta
istraživanja u Švicarskoj, Poljskoj, Francuskoj
i u Hrvatskoj, započeo i u Njemačkoj
pred kojih tridesetak godina permanentni
rad na razradi sistematskih osnova za vegetacijska
kartiranja i na usklađivanju metoda
biljnosocioloških kartiranja, kako u
naučnom, tako i čisto gospodarskom cilju.
Prvog izvršioca tog zamašnog zadatka predstavljala
je tadašnja Centralna služba za
vegetacijsko kart´raaije (Zentralstelle fiir
Vegetationskartierung) u Hannoveru, koja
je svojim radom i postignutim rezultatima
publiciranom u svom časopisu: Mitteilungen
đer Floristischsoziologischen Arbeitsgemeinschaft,
postigla velik naučni i stručni
ugled. Nasljednik i daljni nosioc svih
tih radova je današnji Savezni Zavod za
vegetacijsko kartiranje (Bunđesanstalt fiir
Vegetationskartierung) u Stolzenau/Weser
u Zapadnoj Njemačkoj.


Pod stalnim rukovođenjem prof Dr.
REINHOLD TUXEN-a, razvio je taj Zavod
vrlo aktivnu, široku i raznoliku naučnu
djelatnost na istraživanju i usporednom
detaljnom vegetacijskom kartiranju pojedinih
područja Njemačke. Brojni i vrlo
zanimljivi rezultati ovih istraživanja poznati
su iz niza vrlo kvalitetnih vegetacijskih
karata i naučnih publikacija, koje je u poslijeratnom
periodu izdao spomenuti Zavod
u svom časopisu Primjenjena fitosociologija
(Angewandte Pflanzensoziologie, br.
1—16, Stolzenau 1951. do 1958. god.).


Kako je vidljivo, sam naslov časopisa
upućuje na izvjesnu osobitost izvršenih
istraživanja Zavoda. Doista, posebnu značajku
većine sprovedenih radova predstavlja
fitosociološki način analize i obrade
problema i k tome odgovarajući rezultati,
koji osim naučnih saznanja daju ujedno i
mogućnost praktične primjene u rješavanju
određenih problema iz područja šumarstva,
poljoprivrede, vodoprivrede i si. Zapravo
se može reći, da je iz praktičnih potreba
navedenih privrednih grana i bila inicirana
većina izvršenih ekoloških ispitivanja, biljnosocioloških
istraživanja i usporednih de


taljnih kartiranja šuma, livada, cretova i
drugih biljnih zajednica pojedinih područja
Njemačke


Takav suvremeni naučni sistem i metodika
obrade problema, rezultati i njihova
mogućnost praktične primjene postali su
ubrzo uzorom za sprovedbu sličnih radova
na istraživanju i kartiranju vegetacije i u
drugim zemljama Povezan u radu s najuglednijim
svjetskim naučnim radnicima
iz područja vegetacijskih nauka (J. BRAUN
BLANQUET, B. PAWLOVSKI, R. TUXEN,


R. MOLINIER, I. HORVAT, S. HORVATIĆ
i dr.), Zavod je postigao značenje i
ulogu središnjeg i jednog od najjačih centara
za fitosociološka istraživanja i kartiranja
ne samo u Evropi već i na svijetu.
Obzirom na tu svoju ulogu Zavod je nužno
uveo običaj povremenog sazivanja sastanaka
odgovarajućih stručnjaka iz pojedinih
zemalja, radi analize rezultata istraživanja,
izmjene iskustava i donašanja
zaključaka i programa za nastavak sistematskih
radova u užem i širem opsegu.
Predzadnji takav simpozij održan je od


18. do 22. IX. 1956. godine u Stolzenau, Na
njemu je učestvovalo oko 90 učesnika iz 11
zemalja, među kojima su bili prof. I. HORVAT,
prof. S. HORVATIĆ i prof. B. JOVANOVIĆ
kao predstavnici Jugoslavije.
Na kongresu je bilo održano 20 referata,
koji su svi štampani u časopisu Angewandte
Pflanzensoziologie br. 15, 1958. god.
Međunarodno udruženje za vegetacijske
nauke (Internationale Vereinigung fiir Vegetationskunde)
organiziralo je ovogodišnji
simpozij sa željom, da vladama i parlamentima
pojedinih zemalja objasni značenje
kako naučnog tako i primjenjenog
vegetacijskog kartiranja, te da svaki pojedini
može pri svojim radovima koristiti
prikupljena iskustva sviju.


Simpozij je održan od 23. do 26. III. u
Stolzenau i na njemu je učestvovalo oko
115 najuglednijih stručnjaka odnosno predstavnika
iz 16 slijedećih zemalja: Austrije,
Belgije, Cehoslovačke, Engleske, Francuske,
Holandije, Italije, Japana, Jugoslavije,
Mađarske, Njemačke, Poljske, Portugala,
Španije, Švicarske i USA. Učesnici iz
SSSR-a telegrafski su izrazili žaljenje što
ne mogu prisustvovati simpoziju, premda
su ranije najavili svoje učešće.


Na poziv Udruženja prisustvovali su ovogodišnjem
simpoziju kao predstavnici Jugoslavije
slijedeći naučni radnici i stručnjaci:
Prof. Dr. IVO HORVAT iz Zagreba,
Dr. MAKSO WRABER iz Ljubljane, Prof.
Dr. PAVLE FUKAREK iz Sarajeva, te
ing. PETAR ZIANI i ing. STJEPAN BERTOVIĆ,
suradnici Instituta za šumarska i