DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 3     <-- 3 -->        PDF

°UMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GO. TE 83 OKTOBAR—NOVEMBAR GODINA 1959


Govor Ing. Rajice Đekića, predsjednika
Saveza Društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
održan na svečanom Plenumu Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije u Mostaru 24. IV. 1959. god.


Ovom skromnom svečanošću, inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije
uključuju se u opštu proslavu Četrdesetogodišnjice osnivanja Komunističke
Partije Jugoslavije i SKOJ-a koja se proslavlja širom naše zemlje. Ovom
svečanošću mi oživljavamo uspomene na jedan slavni period naše istorije i na
mnogobrojne naše drugove koji su vodili bitke na Univerzitetu, ulicama naših
gradova, na bojnim poljima Jugoslavije i Španije, u nacističkim logorima širom
Evrope, da bi izvojevali slobodu naših i drugih naroda, da bi izvojevali slobodu
čoveka.


Nije slučajno, drugovi i drugarice, da je XIV Plenum izabrao baš ovo mesto
u kome će održati ovaj svečani sastanak posvećen slavnoj istoriji Partije i
SKOJ-a. To je učinjeno zbog toga, što je Mostar, jedan od naših poznatih slobodarskih
gradova, iznad koga se decenijama visoko vile zastave nacionalne
slobode i socijalne pravde, u kome je decenijama živela Partija i snažna Revolucionarna
borba protiv ugnjetača i izrabljivača. Na stotine sinova i kćeri
Mostara i Hercegovine prolili su krv i ostavili kosti širom naše zemlje, za slobodu
i socijalizam.


Radnička klasa i čitav radni narod Jugoslavije ove godine slavi četrdesetogodišnjicu
Partije i SKOJ-a, slavi svoju revolucionarnu prošlost, herojsku borbu
protiv fašističkih i imperijalističkih okova, za bratstvo i jedinstvo naših naroda,
za izvlačenje zemlje iz zaostalosti i za prava radnog čoveka.


Četrdeset godina vodi se organizovano i smišljeno, pod rukovodstvom Partije,
gigantska borba za ekonomsku, socijalnu i nacionalnu slobodu naših naroda.
Milionske žrtve koje su pale u toj borbi, jasno govore o značaju ove
proslave, o značaju pobeda naših naroda i naše Partije.


U toj nadčovečanskoj borbi radničke klase i seljaštva značajnu ulogu odigrala
je napredna inteligencija naših naroda. Pod rukovodstvom Partije i SKOJ-a
ona se borila protiv monarhafašističke diktature, protiv domaćih i stranih fašista.
Kad se radilo o međunarodnoj intervenciji Oktobarske Revolucije, o slobodi
španskog naroda ili odbrani Čehoslovačke, kad se radilo o odbrani svojezemlje, o Narodno-oslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji, uvek je sta
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 4     <-- 4 -->        PDF

jala u prvim borbenim redovima. To je ona mogla da čini, jer je tako vaspitana
i vođena od Komunističke partije Jugoslavije na čijem se čelu nalazi, više dve
decenije, drug Tito.


Tehničari, studenti i inženjeri šumarstva dali su svoj doprinos toj j!**
ali slavnoj borbi, što svedoče pet narodnih heroja šumara, više desetina poginulih
u narodno oslobodilačkoj borbi, preko 120 interniranih u nacističkim logorima,
koji su se priključili još prvog dana progresivnim snagama i bili do kraja
na liniji NOB-e. Isto tako, veliki broj tehničara i inženjera na svojim radnim
mestima sabotirao je zahteve okupatora i domaćih slugu, pomažući na taj način
borbu protiv fašista i izdajnika.


Po oslobođenju zemlje pred tehničare i nženjere šumarstva i drvne industrije
postavljeni su važni i odgovorni zadaci od strane Partije i narodne vlasti.
Oni su ih savesno izvršili, pod neverovatno teškim okolnostima, uz velike napore
i nesebično zalaganje, bez dovoljno stručnog kadra, bez opreme i mehanizacije,
bez privrednih zgrada i planova, i to u zemlji, koja je ratom razorena i čija
su drvna industrija i šumarstvo znatno oštećeni.
Inženjeri i tehničari šumarstva bili su svesni da se obnova zemlje i izgradnja
socijalizma može izvršiti u razorenoj i zaostaloj zemlji samo uz napore i
zalaganje celog naroda, pa su i oni u toj opštoj borbi pokazali veliki radni elani doprineli da se stvore prva društvena sredstva koja su omogućila brži razvitakindustrijalizacije i elektrifikacije naše zemlje, vreduslova socijalističke izgradnje.
Time su oni u temelje mnogih naših fabrika i elektrana uzidali i svoje napore,
zašta su dobili i priznanje sa najvišeg mesta.


Nema sumnje da materijali objavljeni povodom proslave Četrdesetogodišnjice
Partije i SKOJ-a jasno pokazuju da smo postigli neviđene rezultate ne
samo u revolucionarnoj borbi, već i na privrednom i kulturnom polju i time
stvorili uslove za brži razvitak socijalizma i socijalističkih odnosa uopšte. Ali
i dalje pred svim radnim, ljudima naše zemlje stoje brojni i odgovorni zadaci.
Mi, tehničari i inženjeri šumarstva i drvne industrije, u izvršenju tih zadataka
imamo vrlo značajno mesto, s obzirom da oblast u kojoj radimo predstavljajednu od naših ključnih privrednih grana. Moramo i dalje napregnuti sve svoje
snage da pružimo našoj industriji i izvozu što više kvalitetnog drveta, da stvaramo
nove milione kubika drvne mase kroz povećanje produktivnosti postojećihi podizanju novih šuma brzoga rasta, da proširujemo kapacitete drvne industrije,
da usavršavamo tehnološke procese radi povećanja i pojevtinjenja proizvodnjei racionalnog korišćenja sirovina, kao i da se dalje borimo za proširenje i povećanje
proizvodnje finalnih produkata. Moramo uporno razvijati naučno-istraživački
rad i sve više podizati svoj stručni nivo, primenjujući najsavremenijanaučna dostignuća i tehniku u našem radu, a sve u cilju što kvalitetnijeg i
bržeg izvršenja zadataka koje pred nas postavlja zajednica.


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije, kao društvena
organizacija pružaće i dalje svoju podršku i davače doprinos za ostvarenjeopštih ciljeva politike naše društvene zajednice, postavljene od Saveza Komunista
Jugoslavije: u borbi za mir, za konstruktivnu saradnju međunarodnogradničkog pokreta, za ravnopravne odnose medu narodima, za nemešanje u
unutrašnje stvari drugih zemalja, za pomoć nerazvijenim zemljama.


^**

/


*