DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 28     <-- 28 -->        PDF

SAOPĆENJA


POKUŠAJ MEHANIČKOG SUZBIJANJA
DOTHICHIZA POPULEA NA EUR AMERIČKIM
TOPOLAMA


Prošlih godina je Dothichiza popu
1 e a prouzročila velike štete topolama
i znatno propadanje mladih topolovih kultura.
Za njeno suzbijanje bila su isprobana
neka kemiska sredstva i posebni postupci
prije sadnje reznica tokom samog uzgoja
sadnica u rasadnicima, kao i kod presadnje
na teren, ali bez vidljivih uspjeha.


Na šumariji Osijek izvršio sam pokus
mehaničko suzbijanje bolesti. Odmah u početku
mora se reći da nismo postigli osobite
rezultate, ali smatram da ga nije suvišno
spomenuti i zabilježiti.


Metod se sastojao u mehaničkom izrezivanju
oboljelih mjesta, odstranjujući i
najmanji okom vidljivi trag oboljenja.


Izrezivanje je vršeno zakrivljenim postolarskim
nožem, da trag mehaničke ozljede
ostane što manji. Nakon izrezivanja nastala
ozljeda zamazivana je voćnim voskom.
Sam rad obavljen je u drugoj polovini
aprila kada su nekroze bile izrazite i lako
uočiljive, a ipak još na početku vegetacije.


Slika broj 1
Vi sadnica topole nakon izrezivanja


Izrezivanja su vršena na jednogodišnjim i
Vi sadnicama.


Slika broj 2
Izrezivanje oboljelih mjesta


Na 200 komada sadnica vršeno je izrezivanje,
a drugih 200 sadnica ostavljene su
da se same bore protiv bolesti.


U drugoj polovini septembra na promatranim
sadnicama izvršena su mjerenja veličine
svake ozljede u proljeće nakon izrezivanja,
a istovremeno i mjerenja veličina
raspuklina nastalih ugibanjem kore istoga
proljeća na netaknutim sadnicama. Veličine
jednih i drugih bile su u proljeće lako
uočljive i najvećim dijelom eliptičnog
izgleda.


Mjerenjem duže i kraće osovine elipse,
dobivena je njihova površina, dok je postotak
zarašćenja ovih površina od aprila
do konca septembra okularno ocjenjivan
koncem septembra. Vađenjem aritmetičkih
sredina iz sume površina i postotaka svih
ozljeda i nekroza za sve promatrane sadnice
dobivena je prosječna veličina površine
proizvedene ozljede odnosno nekroze
i prosječan postotak zarašćenja.


Radi uvida niže se navodi djelomično metod
izračunavanja spomenutih podataka:
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 29     <-- 29 -->        PDF

nekroze nedirnute
nekroze izrezivane


OJ 01


N
N O


O
O SH


01 JH
CB H jŽ


"** E


o A: 0)
,3 OJ CD m t"
li
0)


3 C C-g L 56
S co


2^ i C t-"f 2»


lO


TS ra W IH
CO r-H


m


cd co ro cn
CO rt S 3 m rt


as a 18« TS N co ro


W N a "-1
OJ S-i C0 c *-´ 3* 3


o w O (-i CT) h
O ´> 01
5
a


O
rt s-<


S-t o o
O ´O > 01


X! O
o CD N J3


01 m (U §8
5 w 01


rt o>


o & s* *´S
o
01 CO "o
ej a
o ft d rt g


+-»

Ti rt ft
TS rt a


´o
"* ft


CD
tu o "


li
>g a


« ffl Q 3 L 3 &0
Q3 a, 3 K CQ 0 3 « 3 On 3 O, ?


1 6
3 2 4,71 1 8 4 3 9,42
3 3 7,06 3 2 4,71
2 1 1,57 2 1 1,57
1 1 0,78 3 2 4,71 2
1 1,57 1 1 0,78
1,5 0,9 0,59 1 1 0,78


16,28 100
2 1 1,57


2 7
3 3 7,06 3 2 4,71
3 2 4,71 28,25 100
2 1 1,57 2 4 2 2 3,14
3 2 4,71 3 2 4,71
1,5 1 1,18 2 1 1,57
3 3 7,06 2 1 1,57
2 2 3,14


10,99 100
29,43 95
i t. d.


Stavljajući u odnos prosječne postotke za-nim dijelom pričvršćena na rubovima nerašćenja
naprama ukupnoj veličini površine kroza kod kojih nije bilo mehaničkog izizrezivanjem
nastalih ozljeda kao i naprarezivanja,
a ispod kojih vrlo često prare
ma ukupnoj površini nedirnutih nekroza, svoje ulazne otvore insekti bušači drveta.
dobiveno je, da je u prosjeku zarašćivanje Obzirom na mali procenat povećanog zaozljeda
nakon mehaničkog izrezivanja za rašćivanja nakon mehaničkog izrezivanja
cea 12°/o veće nego kod nedirnutih nekroza. ostaje još da se raščisti da li je i koliko


Tokom zarašćivanja ozljeda prednost izovaj
metod ekonomičan, a osobito ako se
rezivanja sastojala se u tome, da su ozljeradi
na većim površinama odnosno na vede
bile čiste i bez ostataka uginule kore, ćem broju sadnica
koja se obično još neko, vrijeme drži jedKnežević
Ilija


371