DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 26     <-- 26 -->        PDF

minira. Ovo tim više jer kod debljih bukovih stabala mnogo više dolaze
do izražaja griješke drveta kao što su: crveno srce, natrulost, slijepice
i tome slično.


Prilikom utvrđivanja prirasta bukovine trebat ćemo za svaki odjel
posebno ustanoviti kulminaciju debljinskog odnosno volumnog prirasta, u
koju svrhu ćemo ponekad morati odstupiti od principa slučajnosti, isključivo
radi bušenja debljih odnosno najdebljih stabala. Ovo je prvenstveno
važno za one odjele kod kojih nam bukva prevladava u smjesi.


Ustanovili smo osim toga da nam bukovina u odjelu 69 odbacuje volumni
prirast od 3,14 m;i po ha, dok je po Š u r i ć u prirast bukve u smjesi
bukva 0,5 jela 0,5 na III. bonitetu u srednjem pojasu 1,90 m3 po ha. Bukva
u odjelu 98 prirašćuje 2,41 m3 po ha, a po Suriću prirast bukve u smjesi
bukva 0,4 jela 0,6 na III. bonitetu u srednjem pojasu iznaša 1,52 m3.


I u cstalim odjelima u kojima smo vršili istraživanje prirasta bukve
ustanovili smo da jače prirašćuje nego što je navedeno u Surićevim tabelama.
Obzirom da ćemo uskoro raspolagati sa daleko više podataka o prirastu
bukovine, moći će se o ovom donjeti konačni sud.


Zaključak


U G. J. Ravna Gora frekvencijska krivulja broja stabala gorskog brijesta
pokazuje strukturu visoke jednodobne šume, dok krivulja broja bukovih i jelovih
stabala pokazuje manje više prebornu strukturu.


Kod stabala gorskog brijesta dolazi do kulminacije debljinskog prirasta
s 45 odnosno 50 cm prsnog promjera. Minimum vremena prijelaza iznosi 16.0
odnosno 16.9 godina.


Bukova stabla prirašćuju jače od stabala gorskog brijesta. U istraživanim
odjelima nastupa kulminacija debljinskog prirasta bukovih stabala kod 60
odnosno 65 cm pfsnog promjera. Minimum vremena prijelaza iznosi 11.7 odnosno
12.8 godina.


Razlog za prilično ranu kulminaciju debljinskog prirasta gorskog brijesta
uzrokovan je zarazom holandske bolesti.


Obzirom da debljinski prirast gorskog brijesta kulminira rano, kao i da je
većina stabala bolesna, ne bi ga trebalo uzgajati u dimenzijama, koje su jače
od 50 cm prsnog promjera. Ujedno se nameće potreba prirodnog odnosno umjetnog
podržavanja i proširenja gorskog brijesta, budući da nam je iz nekih šumskih
predjela potpuno nestao.


Prirast bukovih stabala nešto je jači, nego što ga iskazuju Šurićeve tabele.
Prilikom ispitivanja prirasta bukve potrebno je za svaki odjel utvrditi, kod
kojeg promjera nastupa kulminacija debljinskog odnosno volumnog prirasta.
Ne bi trebalo podržavati bukova stabla iznad promjera, kog kojega se ustanovi,


da debljinski odnosno volumni prirast kulminira.
Ing. Stanko Tomaševski
šumarija Ravna Gora
368