DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Bušenju bukovih stabala pristupili smo ne samo radi toga da bi utvrđeni
debljinski prirast bukve uporedili s debljinskim prirastom gorskog
brijesta, nego da bi utvrdili veličinu i tok debljinskog prirasta bukve. Ovo
je prvenstveno značajno radi toga, jer u G. J. Ravna Gora u nizu odjela
bukva učestvuje u smjesi sa više od 0,3, a negdje i prevladava, tako
da je ne možemo zanemariti. Radi donošenja smjernica za gospodarenje
s bukvom potrebno je pored ostalog poznavanje veličine i toka debljinskog,
odnosno volumnog prirasta, a koliko je nama poznato nije bilo u tom
pravcu kod nas istraživanja.


U odjelu 69 izbušili smo 158 bukovih stabala, a u odjelu 98 — 162 bukova
stabla.


Iz individualnih vremena prelaza izračunat je odnosno očitan individualni
prosječni godišnji debljinski prirast iz tabele u studiji d r. K 1 e p c a »Vrijeme
prijelaza« (Sum. list br. 1/53).


Iz individualnih prosječnih godišnjih debljinskih prirasta izračunati su
prosječni godišnji debljinski prirasti za svaki debljinski stepen po formuli br. 2
iz studije d r. K 1 e p c a »Istraživanje debljinskog prirasta jele u najraširenijim
fitoeenozama Gorskog Kotara« (Glasnik za šumske pokuse br. 10).


Prosječna vremena prijelaza izračunata su iz prosječnog godišnjeg debljinskog
prirasta pomoću formule 3 iz navedene studije, s tom razlikom da nisu
uzeti u obzir izravnani nego stvarni godišnji debljinski prirasti za svaki debljinski
stepen.


Stvarne krivulje toka debljinskog prirasta brijesta i bukve u odjelu 69
prikazani su na grafikonu br. 2, a krivulje toka debljinskog prirasta brijesta i
bukve u odjelu 98 na grafikonu br. 3.


tr./e,,


A
,-—´´V -´ ´


Grafikon br. 2 Grafikon br. 3


Iz grafikona br. 2 i 3 vidljivo je da debljinski prirast gorskog brijesta
kulminira u odjelu 69 kod 50 cm prsnog promjera, i da nakon toga
prilično naglo opada. U odjelu 98 debljinski prirast gorskog brijesta kulminira
kod 45 cm prsnog promjera, a zatim relativno sporo opada.


Bukva u odjelu 69 pokazuje kulminaciju debljinskog prirasta kod
60 cm prsnog promjera, a u odjelu 98 kod 65 cm prsnog promjera, nakon
čega u jednom i u drugom odjelu prilično naglo opada.


Osim toga iz grafikona je vidljivo da u odjelu 69 i u odjelu 98 bukva
jače prirašćuje od gorskog brijesta.


366 v